Подобряване качеството на живот с йога

342

РОЛЯТА НА ЙОГА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

Свами Ниранджанананда Сарасвати – Yoga Magazine, June 2005

йогаАвторски превод: Светлана Благоева, Йога студио 108. Всички права запазени.

Каква е ролята на йога за подобряване качеството на живот? Не може да има еднозначен и окончателен отговор на такъв въпрос. Всички ние трябва да открием своя собствен отговор, в своето пространство, където отговора нe ни задоволява и можем да го приложим в живота си.

Карма – свободната воля създава съдбата

Преди всичко как възприемаме живота? От йогийска гледна точка, животът и сътворението са взаимодействие на кармите. Всяко създание, което се появява като резултат на това сътворение във всякаква форма, дали насекомо, влечуго, птица или човешко същество, е обект на закона на кармата. Кармата е определящ фактор на живота. В трета глава на Бхагавад Гита, Шри Кришна казва, че кармата е основата на сътворението. Кармата започва от момента, в който сме заченати. Растежът на зародиша в утробата е кармичен процес. Раждането е кармичен процес. Реализацията на интелектуалните и креативни способности в този живот е проява на кармата. Кармата може да е от миналото, тя може да стане бъдеще, но винаги е тук в настоящето. Нашата роля на това поле на кармата е ориентирана към самите нас – ние  осъзнаваме само самите себе си.

Терминът карма поражда идеята за причина и следствие. Всяко обстоятелство в живота, независимо дали удоволствие или болка, ще предизвика  индивидуален отзвук. Какъв отзвук ще бъде това зависи от силата на кармата, която пък от своя страна зависи от това какво качество или гуна тя е заложила у вас. Човек, който считате за враг или съперник, може да остане такъв през целия ви живот, до момента, в който не излезете от времето и пространството, в което гледате на този човек като на враг.

Болките и удоволствията в живота не са нищо друго освен нашият отговор на условията и обстоятелствата, които вече съществуват около нас. Дори нуждата или желанието да намерим щастие е такъв отзвук на вече съществуващи условия. Понякога тези условия могат да се видят, да бъдат анализирани и разбрани, понякога те действат несъзнателно, невидимо и едва доловимо. С това, което виждаме и разбираме, можем лесно да се справим. Тези обстоятелства са в сферата на нашия интелект и ние можем да се опитаме да намерим пътища, за да ги преодолеем. Но има определени явления, които са невидими, въпреки че доминират цялото ни поведение и изразяване на личността ни, а ние сме неспособни да ги управляваме или контролираме.

Когато се сблъскаме с този вид ситуации, ние казваме,” О,това трябва да е моята карма, трябва да премина през това.” Когато не разбираме нещо, защото произтича от невидимо, непознато и поради това неконтролируемо влияние, ние го наричаме карма. Това означава, че независимо дали е видимо или невидимо, винаги има някакво влияние, което ни ръководи и направлява: нашата природа и индивидуалност, нашите мисли, представи, взаимоотношения и поведение. Ето защо ние тук не си говорим как да извлечем щастие от това, което правим, защото то е много ограничено в сравнение с цялостното измерение на кармичното съществуване.

Ако спечелите от лотарията, сте въодушевени, но се ядосвате, ако загубите нещо. Депресията и безпокойството от загубата на нещо или някой, като например работа или приятел, ще ви влияе за ограничено време, а не през целия живот. Тези радости и тревоги представляват моментното усещане за вашето участие във външните условия, които продължават да ви влияят, независимо, че не ги осъзнавате.

Ако практикувам медитация, мога да бъда щастлив за кратко, доколкото мога да забравя за проблемите си, но това не показва, че се развивам в моята медитация. По-скоро би трябвало да погледнем на въпроса не само от собствената си переспектива, но от гледна точка на по-широкото разбиране как ние, като човешки същества, като Божии създания, функционираме и от какви принципи се ръководим.

Управление на кармата с яма и нияма

Патанджали говори за осемстепенния път на йога : яма, нияма, асана, пранаяма, пратиахара, дхарана, дхяна и самадхи. Когато Патанджали систематизира йога, нуждите на тогавашната среда са били различни от тези днес. В онези дни хората не са имали достъп до телевизии, коли, мобилни телефони или компютри. Те са живели живот, който е бил прост, от гледна точка на обществото примитивен, но от йогийска гледна точка сатвичен.

В това много по-естествено състояние, където личността е била сатвична, необезпокоена от необходимостта от лукс и комфорт, подходът на психологията и йога бил не чрез тялото, а чрез фина настройка на  мисловните изрази и поведение. Патанджали поставя яма и нияма като първите два компонента на йога, защото това е, когато започнете да настройвате мисловните процеси. След това се насочвате към практиката на асана, което е третата стъпка. Встъпителното изявление на Йога сутрите е “Yoga chitta vritti nirodhah”, което се свързва с мисловните настройки.

Обаче в днешната обстановка, когато сме придобили материалистично съзнание е основно се идентифицираме с нуждите на тялото, асана и пранаяма стават много по-важни за нас, ето защо първо практикуваме асана и пранаяма. След това по важност са пратияхара и дхарана, за да управляваме мисловните си разстройства. Само, когато постигнем подобие на контрол над ума, можем да мислим за качествени промени в живота си чрез яма и нияма.

Трансформация чрез яма и нияма

Възприемането на ямите и ниямите тогава става част от медитативното преобразуване, което преживяваме чрез йога. Разгледайте петте ниями.
Чистота, шауча, задоволство, сантоша, себеизучаване, свадхяя, са преживяни в медитация. Медитацията се превръща в процес на  пречистване от всички нечистоти, натрупани във времето, което е тапася. Медитацията се превръща в средство за оцеляване и начин да вървим напред, ишвара пранидхана. Медитацията се превръща и в средство да живеем петте ями. За да изживеем истинността, сатя. С пречистването на същността ни, силата на насилието в личността ни намалява и се отразява в следването на принципа на ахимса. Астея, неприсвояване, апариграха, простия начин на живот, и брахмачария, поддържане на висшата цел в съзнанието ни,стават естествени и спонтанни за нас.

Осъществяването на ямите и ниямите е това, към което се стремим при практикуването на карма йога, бхакти йога и гяна йога. Сатя, истина, не може да бъде част от нас докато не навлезем в гяна йога. Гяна йога означава прилагане на мъдростта, така че няма лицемерие и лъжа, има само истина. Подобно, ахимса не може да е част от нас без да сме навлезли в карма йога. И така яма и нияма са допълнителни практики за другите видове йога и когато започнем да ги живеем, ние се придвижваме към медитативно осъзнаване, което е непрекъснато и постоянно, а не просто мимолетно. Това е чувството на непрекъснатост и ред, което сега искаме да приложим в живота си. След практикуването на асана, пранаяма, пратияхара и дхарана, ще се почувствате свободно в тялото си, по-релаксирани, с повишена жизненост и концентрация.

Вместо просто да опитвате да медитирате, приложете наученото и се върнете към първата стъпка на Патанджали, която е да възприемем яма и нияма. Това е точката, в която от практикуващ  йога се превръщате в йоги. Всеки, който практикува малко медицина може да се нарече лекар, но всъщност, за да бъдеш квалифициран лекар, трябва да преминеш специално обучение. По подобен начин, за да станеш йоги, е необходимо до преминеш специфичното обучение в яма и нияма, за да се подготвиш за дхяна и самадхи. Това е подходът, който трябва да възприемем, за да претворим йога в живота си днес.

Управление на кармата със саням

Втората точка в управлението на кармата, която обуславя нашия живот, е саням. Саням може да се използва за мерило, доколко сме напреднали. Саням означава въздържане, обуздаване, контролирано ръководство или поемане на управлението. Дивите коне ще препускат навсякъде, но когато ги обуздаете, можете да ги яздите и те ще изпълняват заповедите ви.

Първият елемент е контрол над речта, вани саням на Санскрит. Това не е лесно за постигане, но контролът над речта поражда енергия с голям интензитет. От вани саням, произтича вак сиддхи, силата за осъществяване на речта. Речта на човек, притежаващ този вид контрол, изразява сила, генерира шакти, така  че всичко казано се реализира. Такива хора винаги ще мислят по позитивен и благоприятстващ начин, поради което винаги ще говорят истината, тъй като речта е средство за изразяване на състоянието на ума. Умът е много специфично нещо, той е склад от съхранена енергия  и мислите се излъчват като електромагнитни вълни. Всички мисли са в заобикалящата ни среда. Ние не можем да ги видим, както не можем да видим радио вълните или други вълни, но с подходящия инструмент можем да ги уловим. С радиото улавяме радио вълните. По същия начин, ако имаме нещо като “мислометър”, бихме могли да уловим мислите и да ги чуем като по радио.

Аз познавам Свами Сатянанда, откакто съм се родил. Много други хора, които го познават от дълго време, могат да свидетелстват за факта, че никога не сме чули негативно изказване от него. Той никога не мисли негативно, винаги се усмихва, мислейки само добри неща. Нито веднъж не съм го чул да каже нещо лошо на някой, дори на хората, които го нараняват. Сравнете това с нашия собствен живот. Ние постоянно мислим с неприязън за другите хора, не ни е възможно да не реагираме дори половин час от денонощието.

Вторият елемент е контрол над ума, манас саням. Това означава да бъдем способни да направляваме  мисловните процеси по позитивен, съзидателен и конструктивен начин. Това означава винаги да сме нащрек, готови да върнем ума си от склонността му към тамастични тенденции и да го насочим към сатвичните. Когато се появи лоша мисъл, спрете я незабавно и я променете, връщайки се към позитивна мисъл. Това много наподобява практиката на Брахма вичара садхана, което е разпростиране на любовта и състраданието не само към тези, които обичаме, но и към тези, които мразим. По подобен начин, трябва да сме способни да разпознаваме състоянието на ума, когато той е привлечен от тамас и да имаме силата да го пренасочим към сатва.
Третият елемент е карма саням, обуздаване на действията. Това включва извършването на всяко действие по начин, водещ до най-позитивен и удовлетворяващ край.
Тези три форми на саням се препоръчват в йога, за да се поддържа осъзнаване на сатва,  на просветление и мъдрост. Когато сме способни да поддържаме сатвично състояние, тогава започват качествените промени в живота ни. Това е този етап от карма саням, когато нашите вътрешни качества се управляват чрез свадхяя, себепознанието.

Лична SWAN практика

Има две практики, които бихте могли да правите. Едната е да промените съществуващия начин на мислене. Нашите действия и отношения се управляват от нашите силни страни, нашите слабости, нашите амбиции и нашите нужди – това наричаме SWAN принцип. S за сила /strength/, W за слабост/weakness/, A за амбиция /ambition/ и  N за нужда /need/. Смятате ли, че можем да разберем себе си , задавайки си въпроса “кой съм?” Не, това е неподходящ въпрос. Отговорът е прост : аз съм това, което съм. Себеанализирането, себенаблюдението,себепознанието започва когато съберем пъзела на живота си и се научим да различаваме силата от слабостта, амбицията от нуждата. Свадхяя дава по-задълбочено разбиране за нашата същност и кои качества ни карат да реагираме адекватно.

Понякога слабостите са толкова завладяващи, че ние имаме много ниско самомнение, завладяват ни объркване и съмнения. Понякога силните ни страни ни завладяват и ставаме арогантни и груби, с прекалено самочувствие. Толкова много неща могат да се случат на четирите  полета и разбирането на това е известно като свадхяя. За да практикувате, направете си личен списък със силните страни, слабостите, амбициите и нуждите си. Просто ги напишете един ден и ги приберете. Следващата седмица напишете нов списък и пак го приберете. Правете това четири седмици. После извадете четирите списъка и ги сравнете. Ще откриете, че някои качества са добавени, а други са изчезнали, но някои продължават да съществуват и в четирите списъка. Първо се опитайте да се справите с тях. Доколкото можете, култивирайте тези силни качества, преодолейте слабостите, разберете амбициите си и се стремете да задоволите нуждите си. Това е вашата практика по свадхяя и карма саням на персонално ниво.

Практиката на интерактивния филм

Друга практика, която бихте могли да правите е на ниво взаимодейстие. Когато си легнете вечер, вижте се като на филм, започвайки деня си от ставането сутринта и завършвайки, когато си лягате. Мислено минете през нещата, които сте правили – какво сте закусили, къде седяхте, с кого, за какво говорихте, всичко. Преживейте наново всеки момент от деня и ще преминете през ситуации,  където ще осъзнаете, че не би трябвало да реагирате по този начин.

В този момент натиснете бутона за пауза на вашия дневен филм. Помислете за пет минути ”Ако се сблъскам със същата ситуация отново, как бих реагирал, знаейки какво правя сега?” После пуснете пак филма и продължете. Някои събития ще се повтарят отново и отново, докато не изплуват в сферата на вашето осъзнаване и вие  не отбележите: ”Това е мястото, на което греша. Или съм много слаб, или много агресивен. Тук не мога да предам това, което мисля. Тук може би много се раздавам, а хората не ги е грижа.” С течение на времето вашето поведение и реакции ще се променят в съответствие с външните ситуации и заобикаляща среда. Когато това стане, ще се почувствате много по-удовлетворен от себе си, защото ще направите крачка напред.

Живейте като човешко същество

Ние сме направили санкалпа, взели сме решение да живеем като човешко същество, а не като животно, което реагира на всяка ситуация. Ето защо първият компонент за подобряване начина ни на живот е да бъдем осъзнати за това, че нашите усилия в настоящето ръководят  бъдещата ни съдба. Самопознанието чрез свадхяя допринася да подобрим качеството на саням в живота си. Това оказва влияние на нашата карма и настоящото  и бъдещо качество на живота ни.

Вторият компонент за подобряване начина ни на живот е  да осъзнаем, че при сегашната обстановка би трябвало да започнем йога с практиките на асана, пранаяма, пратияхара и дхарана, след това да преминем към яма и нияма и да възприемем едно от тези качества в живота си. В Бихар Йога Бхарати ние даваме това обучение на студентите. Казваме им да си изберат една яма или нияма, която могат да усъвършенствуват, докато живеят тук. Някои го правят, други – не, но тези , които успеят, могат да видят промяната в живота си и да усетят йога по много по-дълбок и искрен начин.

Третият компонент е практиката на саням – обуздаване и контрол на речта, мислите и действията. Тези начални три стъпки ще ви отведат по-дълбоко в йогийския процес, който ще докосне и промени живота ви.

Ganga Darshan, December 2003

Превод Светлана Благоева
оригинална статия

The Role of Yoga in Improving the Quality of Life


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *