Актуален график на йога класовете

397 703

Запазвайте си място в графика. Отписвайте се ако няма да дойдете.
Йога студио 108 си запазва правото на промени.