Курс по йога медитация сряда вечер

73

Йога студио 108 организира курс по йога медитация

Месец февруари – май 2024 ч.

Сряда 18:30 ч.
Ще има възможност и за онлайн присъствие. Но само за вече практикували при мен, които живеят в друг град или много далеч от студиото, или друга сериозна причина за невъзможност за участие на живо.
При желание, моля запишете се в графика за „Йога медитация курс“ – на 21.02.Ще започнем от 21 февруари, сряда.Курсът ще продължи до края на месец май. И ще се поднови отново от октомври месец.

Какво ще правим:

– Ще започваме с 10 мин. паванмуктасани за глезените, коленете и хълбоците. Антар моуна – 20 мин., след това ще има йога нидра – 30 мин, Аджапа дхарана – 20 мин.

Ще завършваме с писане на дневник 10 мин. И понякога ще има сутра от Сутрите на Патанджали. Може да я поставям по време на Антар моуна или на йога нидра. Понякога ще я обсъждаме.

Ще имате нужда от красива тетрадка или тефтер за духовен дневник. Накрая на всяка практика ще отговаряте на няколко въпроса в дневника. Дневникът си е за вас, няма да има споделяне.

Цената на курса е 180 лв.

PP. Духовният дневник като практика дава по-дълбоко разбиране за вътрешния ни Аз. Това ще позволи да разберем и приемем своите мисли и чувства по един по-неутрален начин. Чрез дневника може да спомогнем за промяна на навици, негативни модели на мислене.

Свами Шивананда казва: „Щастлив е този, който води духовен дневник, защото е много близо до Висшето. Той подхранва волата и върви по пътя на освобождаване от дефекти и грешки. Дневикът е добър приятел и верен учител.”

Въпроси в духовния дневник

1. Ден, час и място на практиката.
2. Как се чувствах в началото на практика?
3. Какво бе нивото ми на разсеяност/фокус/будност/яснота/
4. Какво бе предизвикателство за мен днес?
(позата, мисъл, външни влияния, случка, ситуация, нещо друго)

5. Какво позитивно/негативно изпитах по време на практика?
6. Имаше ли някаква мисъл или чувство, което да бе по-ясно и отчетливо днес, нещо друго, което да забележа?
7. Как се чувствах в края на практиката?
Благодаря
Светла М. Благоева
ॐ Йога студио 108