Сатянанда йога традиция и стил

4 007

Йога като начин на живот – Сатянанда йога

Автор: Светла М. Благоева, Сатянанда йога учител

„Йога е наследство от древността, която днес възприемаме като наука, а в бъдеще ще бъде култура.“
Свами Сатянанда Сарасвати

А йога е живот с чувство и мисъл за осъзнаване на важните и висши ценности в живота, с не-егоистична нагласа. Тази йога развива хармоничен ред в ума, материята и човека. Всъщност йога означава да минем отвъд основните животински инстинкти.

Йога е състояние на преодоляване на изкуствените тенденции в живота и отношенията.

Yoga се квалифицира в 5 основни групи и още няколко подгрупи:

Карма йога – пътят на действието;
Бхакти йога – пътят на отдадеността;
Гяна йога – пътят на въпросите;

Раджа йога – Пътят на управление на ума;
Хатха йога – пътят на балансиране на умствената, физическата и духовната енергия в тялото;
Кундалини йога – пътят на пробуждане на енергийните центрове;

Мантра йога – пътят на силата на звука;
Дхяна йога – пътят на медитацията;
Крия йога – пътят на спонтанното осъзнаване

Красотата и уникалността на Сатянанда йога идва от това, че има много добра структура като система, както и определени практики, които оригинално идват и са дадени от Свами Сатянанда и са специфични само за тази система.

Сатянанда йога има 4 нива на приложение:

1. Йога практика – за тези, които само практикуват
2. Йога садхана – за тези, за които йога практиката е ежедневие
3. Йога като начин на живот – за тези, които живеят принципите на йога
4. Йога култура – за тези, които излъчват чистотата на йога

Ниво 1 – Йога като практика

В йога практикуващият прави йога практики, експериментира с йога и си помага, за да се справи със стреса, напрежението, трудностите и проблемите от психологически и физически характер (болести). Йога практикуващият се фокусира само върху някои фрагменти на йога. Това е първото ниво, където йога се използва за лично удовлетворение и нужда, без ясното съзнание за това, че човек може да подобри и качеството си на живот като цяло.

2 Ниво – Йога като садхана

Второто ниво на йога практика е известна като йога садхана, при което човек се опитва да постигне и целите в йога, както са посочени. Всеки клон на йога е определил конкретна цел. Целта на Бхакти йога е да се пречистят и извисят емоциите. Целта на Хатха йога е да се регулират енергийните пасажи в тялото. Целта на Раджа йога е да се успокои и менажира ума и моделите на мислене. Всеки клон на йога има определена цел, която садхана се опитва да преживее и достигне.

3 Ниво – Йога като начин на живот

Третото ниво е когато йога се превърне в начин на живот. Човек започва да живее принципите на йога в ежедневието. Йога вече не се ограничава само в някакво време за йога практики, но животът се превръща в израз на принципите и достиженията на йога.

Ниво 4 – Йога като култура

Четвъртото ниво е йога култура. В четвъртото ниво човек започва да излъчва чистотата на йога, да излъчва шанти – мир и спокойствие. Да излъчва съвършенството на йога.

Тази последователност на йога, която Свами Сатянанда определя като „прогресивна йога“, е създадена съобразно насоките, дадени от Свами Шивананда. А именно, че йога трябва да развива човешкия ум, човешкото сърце и човешката креативност (т.е. главата, сърцето и ръцете).

Сатянанда йога е модерна йога традиция, която предлага и адаптира йога техниките спрямо нуждите  на съвременния човек. Традицията има за цел да предложи солидна научна основа за развитието на йога практиките. Също така се осъществяват и много научни изследвания.

През последните 50 години са издадени повече от 500 книги за йога – написани от признати учители за всички аспекти на йога, включително история, философия, психология, етика, управление на здравето и духовен живот. Повечето от материалите са лесно достъпни за обществеността.

Този вид йога е подходяща за всеки

Сатянанда Йога може да се практикува от всеки. Тя не се ограничава от каквато и да е култура, традиция или религия, политически убеждения или социални обичаи. Широкият спектър от практики са подходящи за всички възрасти, всички размери на тялото, всички нива на физическа подготовка и всякакъв начин на живот. Човек не е нужно да променя начин си на живот, а по-скоро просто добавя практиките на йога, за да може да осъзнае положителните резултати. Това, което се учи в класовете по йога, може да бъде приложено и в ежедневието – йога дава полезни инструменти, които лесно могат да бъдат интегрирани в живота ни. Предлагат се курсове, семинари, ритрийти, лекции за по-задълбочено и интензивно изучаване на йогийските науки.

Практики в Сатянанда йога

Асана

Асана според дефиницията в Йога Сутрите на светеца Патанджали е „тази поза, която е удобна и стабилна“. В Раджа йога се практикуват асани, за да развием тази способност да бъдем в едно положение за продължителен период от време с удобство, както е необходимо за медитация. Според Хатха йога обаче асаните пробуждат енергийните канали и психичните центрове. Те са инструмент, за да се постигне по-високо осъзнаване, което позволява изследване на тялото, дишането, ума и фините състояния на съзнанието.

Днес, асаните са признати за техники, с които повишаваме осъзнаването, създаваме състояние на релаксация, концентрация и медитация. Важна част от този процес е развитието на добро физическо здраве чрез разтягането, масажирането и стимулирането на прана каналите и вътрешните органи с асаните.

Научни изследвания доказват, че асаните са профилактика на болестите, поддържат здравето и имат лечебни способности, затова много специалисти ги използват за коригиране на психо-соматични болести.

Асаните въздействат както върху тялото, така и върху ума. Имаме тенденцията да си мислим, че това са две различни неща, но всъщност те са едно. Грубата форма на ума е тялото, а фината форма на тялото е умът. Практикуването на асани интегрира и хармонизира и двете.

Пранаяма

Пранаяма обикновено се превежда като „контрол на дишането“. Въпреки, че това тълкуване може да изглежда правилно, то не предава пълния смисъл на думата. Прана означава „жизнена енергия“ или „жизнена сила“, аяма означава „да се разшири“, съответно пранаяма е разширение на жизнената енергия. Тази жизнена енергия е отговорна за всички изживявания, включително физически и духовни.

Пранаямата хармонизира праничното тяло, което представлява мрежа от нервни канали, носещи жизнената сила на всяка клетка и орган, и ги зарежда с живот и динамика. Пранаямата е и част от подготвителните практики за събуждане на чакрите (психическите центрове) и в помощ на усъвършенстването на крия и кундалини йога.

В миналото пранаяма са учели малцина избрани като част от по-висша йога практика, но в хода на времето Свами Сатянанда Сарасвати даде светлина върху пранаямата и я въведе като част от ежедневната йога садхана. Последователността, в която се изучава пранаяма днес в много от йога школите, е разработена от Бихарската школа по йога.

Йога нидра

Йога нидра е създадена от Свами Сатянанда Сарасвати с помощта на традиционни тантра практики и тя е оказала и има голямо влияние върху света на йога. Йога нидра е техника на пратяхара, в която умът се справя с разсеяността си и релаксира. Тази практика има силно трансформиращ ефект върху практикуващите я.
Тази практика е бижуто на Сатянанда йога – Йога нидра, практика на специфична релаксация в легнало положение с цел да се освободи максимално тялото от напрежение, но и умът да се освежи и да изчисти натрупани впечатления и емоции, които създават тревожни състояния, така че човек след тези 15 мин. се чувства много освежен, отпочинал и с голям заряд.

Хората смятат, че релаксират, когато се отпуснат на канапето с чаша чай или кафе, друго питие или цигара и четат вестник или гледат телевизия. Но това, в действителност, е само отклоняване на вниманието от сетивата. Изследвания през ХХ век за съня доказват, че дори изживяването на този „традиционен рай“ рядко може да прогони стреса. Истинската релаксация е преживяване, което е далеч отвъд всичко това. За абсолютна релаксация човек трябва да остане буден и осъзнат. Това е йога нидра, състояние на динамичен сън.

А йога нидра е систематичен метод за предизвикване на пълно физическо, психическо и емоционално спокойствие. По време на практиката изглежда така, сякаш спим, но съзнанието функционира на по-дълбоко ниво на съзнателност.

Медитация

Техниките на концентрация и медитация в Сатянанда йога ™ са разработени на базата на древни писания. Практиките на пратяхара (успокояване на ума), дхарана (концентрация), дхяна (медитация) и лая йога техники са извлечени от Упанишадите, Тантрите и други традиционни текстове. Всички техники имат различни нива и етапи на практика, които са строго дефинирани в Сатянанда йога ™ традицията.

Ето и описание на три Сатянанда Йога™ техники за медитация:

Антар Моуна се занимава с дейността на съзнателния ум. В Антар Моуна има осъзнаване на мислите и умствената активност. Техниката включва създаване, преобразуване и накрая установяване на контрол върху мисловните процеси.

Аджапа Джапа е повторение на мантра с дишането по така наречените психични пасажи. Мантрата може да бъде лична мантра, дадена от гуру или универсалната мантрата на дишането Со Хам, чието спонтанно повторение е в сърцевината на Аджапа джапа.

Тратака включва взиране в една точка, като най-често се използва пламък на свещ, за да се предизвика успокояване и концентрация на ума.

Паванмуктасани

Паванмуктасаните са важен принос в Йога, даден от традицията на Сатянанда йога. Паванмуктасаните са създадени е самия Свами Сатянанда – по-леки и фини практики за ставите, храносмилателната система, гърба и отблокиращи и огъвкавяващи техники в III части. Те са едновременно лесни, стимулиращи тялото и енергията и подготвящи за по-трудните практики.  Имат благоприятно въздействие върху ума – активират концентрация  и осъзнаване, а и са много приятни за изпълнение.

I – анти-ревматични
II – за храносмилателната система
III – Шакти бандхи или енергетизиращи и отблокиращи

Мудри и Бандхи

Мудрите могат да бъдат описани като психически, емоционални, разказващи и естетически жестове или нагласи, които насочват индивидуална пранична сила към универсалната или космическа сила.
Бандхите целят да заключат прана в определени области на тялото и да я пренасочат за целите на духовното пробуждане.

Шаткарми – Очистителни техники

Шаткармите се състоят от шест групи пречистващи практики, които хармонизират различните аспекти на тялото и личността, предизвикват физическо и психическо пречистване и баланс. Основните са джала нети – прочистване на носа, Кунджал крия – прочистване на стомаха и Лагу Шанкапракшалана – пречистване на цялата храносмилателна система.

В Сатянанда йога присъства целият набор от техники, които предлага класическата ЙОГА.

Светлана Благоева, Сатянанда йога учител и създател на Йога студио 108