Екадаши 11 лунен ден за пост

7 674

ЕКАДАШИ – 11 ти лунен ден
Свами Кришнананда

Авторски превод: Светлана Благоева, Йога студио 108

екадаши 11 лунен денЕкадаши е санскритската дума за „единадесет”. И обозначава 11-тия ден от едната половина на лунния календар. Има 2 части на лунния календар – светла половина и тъмна половина. За това и екадаши се появява 2 пъти в месеца. Това, което повечето хора знаят за Екадаши е, че е благоприятно да има въздържане от храна. В Индия обикновено хората са на пост в тези дни и с това е популярен този ден от лунния календар. Но освен спазване на диета този ден има и друго, по-вътрешно и дълбоко значение. Всъщност, поста през този ден е само практическата страна и символизира нещо друго, което е свързано с нашата вътрешна същност. Тези, които имат познания по астрономия, имат идея за живота на звездите и планетите, съзнават че ние сме част от този свят или слънчева система.

Ние самите сме организъм, който съществува, защото всички системи, органи и дейности в организма ни са методични и свързани едни с други. Когато знаем, че принадлежим към тази система от взаимоотношения между планетите, разбираме че сме неделима част от тази система. Ние не сме просто самостоятелни единици, съществуващи независимо на земята, без връзка едни с други. Ние сме част от слънчевата система – едно огромно семейство, чиято глава е Слънцето, а планетите са другите членове от семейството.

Слънцето управлява дейностите на това семейство, а ние, като част от тази система не можем да отречем влиянието на слънцето и другите планети. Ние сме подвластни на законите управляващи тази система. И това заключение е довело до откриването и създаването на астрологията.

Астрономията изучава движенията на планетите и звездите, а астрологията – взаимоотношенията и влиянията между тях. Откриването на Екадаши е астрологичен феномен, и спазването му е следствие от връзките, които имаме с планетите и слънчевата система. Целият ни живот е свързан с движението на планетите. Планетите не са просто там горе, в космоса. Те са свързани една с друга, а Земята е част от това семейство и техните взаимоотношения. Няма планета, която да е статична, дори и Слънцето не е статично.

Цялата Слънчева система се движи и се стреми към една огромна звезда, която е 18 милиона пъти по-голяма и по-бляскава от слънцето и чиято светлина все още не е достигнала до нас, както твърдят астрономите. Нека да разберем, че има връзка между отделните планети и че ние самите сме повлияни от тях. Всяка планета е свързана с отделна система от нашето тяло и докато те съществуват, ще ни влияят, тяхното гравитационно поле ще ни влияе.

Смята се че Слънцето заема централна позиция и въздейства най-силно върху нашата личност, то се нарича Атмакарака. То влияе на душата на цялото тяло. В Ригведа, Слънцето се идентифицира с душата на вселената. Различните части на тялото ни са под въздействието на различните планети. А Слънцето има влияние върху всички системи и цялото тяло. То е Atmakaraka. Karaka е този, който действа, който е причината, който ръководи, ако няма слънце, знаем какво ще се случи с нас.

А Луната се предполага че има въздействие върху ума. Умът също е създаден от материя. Умът не е просто някаква духовна субстанция, той е материален. От какво е направен умът? Това можем да разберем, ако разбираме принципа на създаване на лекарствата в хомеопатията. В алопатията лекарствата са създадени на базата на директното качество, необработено и нерафинирано, което в хомеопатията се нарича материя медика.

В хомеопатията, една капка от тази материя медика се смесва с 1000 капки спирт и се разтърсва с голяма сила. Тази смес е една потенция от лекарството. Една капка от това се смесва отново с 1000 капки спирт и става лекарство с потенция 2. И така се продължава, докато се стигне до по-големи потенции. Представете си какво се случва със субстанцията, когато се постигат по-големи потенции. Вече не съществува материална следа от лекарството.

И затова в хомеопатията се казва, че се дава само потенция, само вибрация, а не реално лекарство, вибрацията на първоначалната субстанция. Това е много фина ароматна вибрация, ароматна в смисъл на много фини остатъци от оригиналната материя медика; и това, което би предизвикало ефектите от едно алопатично лекарство е премахнато в хомеопатията. А тази потенция е материална в смисъл на това, че е създадена от материя.

И по същия начин е и умът. Това е фината част от материалната субстанция на храната, която поемаме. Най-фината есенция на храната, не само тази, която поемаме директно чрез устата, но и тази, която приемаме с всички сетива, което е консистенцията на ума. Умът е материален във финия смисъл на думата, като огледало, което е създадено от земен материал, но вие виждате само отражението на огледалото. Само огледалото е способно да отрази светлината, но не  и тухлата примерно, макар и тя да е създадена от земен материал. Умът е материя в този смисъл. Той е много, много фин и е създаден от всичко, което поемаме.

Затова и материята влияе върху ума. Планетите влияят на ума. Планетата, която управлява ума е Луната. Екадаши има практическо значение в тази връзка на ума и Луната. Ако се задълбочите повече в изучаване на астрономия ще откриете, че телата не са нещо друго освен влияние на планетите. Ние сме създадени от силите, управляващи тези планети и няма нещо, което да е отделно от това. Една част от нас принадлежи на една планета, друга част на друга планета. Ако всяка планета прояви претенция за самостоятелност, тогава това ще предизвика разпадане. Луната влияе върху ума и нейното орбитално движение има връзка и с другите планети и нас.

ekadashi

А как Екадаши е свързано с движението на Луната и с ума ни? Ние имаме определени психични центове, наречени чакри в тялото си. Чакрите не са нищо друго, а енергийни центрове, които се движат в определена посока, така както водата образува водовъртежи в реката. Чакра означава въртене. Нейното движение е спираловидно. Чакрите не са физически, но психо-физически и психологически. Тези чакри се намират в астралното тяло. А Луната, влияейки върху физическото тяло, въздейства и върху чакрите,  което веднага кореспондира и в ума. Умът ни се движи измежду отделните чакри. Пътят на ума е през тези чакри, нагоре и надолу. Когато това става съзнателно, този процес се нарича йога. Когато това се случва несъзнателно, това е просто влияние.

Когато Луната е в новолуние или пълнолуние, умът е силно повлиян. И тогава хората с по-нестабилна психика стават по-агресивни и негативните им качества са по-изострени.  Не можете да видите въздействието на Луната над Земята, защото тя е материя, но можете да го видите върху водата. Луната въздейства върху цялата планета, но нейното въздействие е видимо само за големите океани. Това е така заради двойното налягане между Земята и Луната. Слънцето въздейства върху Луната, а Луната въздейства върху Земята. Когато това се случва автоматично, ние сме инструменти в ръцете на природата. А когато това се случва съзнателно, ние практикуваме йога. Ние можем да бъдем преместени от едно място на друго насила, или можем да отидем до това място доброволно. Има разлика и тя е очевидна. Движението на Луната дава тон на движенията на ума и на чакрите.

Друг интересен момент е центърът на ума, който също е с два пътя. Вие се местите постоянно от място на място, но вашите домове, където се чувствате спокойно и сигурно са 1 или 2.  Svasthana означава ‘Нашето собствено място, обител’. Умът има няколко превъплъщения или центрове, чакри, от които два са негова собственост. Резиденцията на ума в човека са: 1. това фино място в астралното тяло, което кореспондира на центъра в междувеждието – където е в будно състояние и 2. сърцето, където е в заспало състояние. Ако умът е в мозъка, тогава вие сте активни, ако умът е в сърцето – тогава сте в състояние на сън, на сънуване. И така, имаме два центъра на ума – Агия чакра и Анахата. И в двата енергийни центъра умът се чувства като у дома си и се чувства леко и удобно, защото е близко до себе си. В другите чакри той е екстровертен. В агия и анахата умът е като у дома си. И в двете половини на лунния месец, и светлата и тъмната, той се намира в тези два центъра на 11 ден, след пълнолуние и след новолуние. Там се чувства добре и лесно се концентрира.

До този извод са стигнали древните мъдреци и това е било използвано от духовните аспиранти. В тези моменти концентрацията на ума е по-лесна, тъй като той се намира там, където се чувства най-добре. Умът, ако не е настроен, трудно се концентрира, но тези дни улесняват обръщането навътре и медитацията. И затова в Екадаши, и в двете Екадаши, този процес се улеснява. В светлата страна на луната умът е в Анахата, сърцето, а в тъмната – в Агия, междувеждието. Търсачите и йогите използват предимството на тези 2 дни в месеца, за да правят дълбока медитация. Вайшнавите дори почитат тези дни като свещени и също спазват пост.

Въздържание от хранаВъздържане от храна и медитация.

Каква е връзката? Когато се въздържаме от храна имаме преимущество, че тялото е леко и няма храносмилателни функции, които да изтеглят енергия към себе си. Когато има храносмилателни процеси – това е всеизвестно, кръвообръщението се съсредоточава към стомаха и главата се оросява по-малко, от което идва и леката сънливост и неспособност за интелектуална дейност.

Екадаши има преди всичко духовна насоченост. Когато сме на пост, енергията е правилно разпределена, а не насочена към определени системи и действия на тялото. Но не бива да се прекалява и с въздържането  от храна.  Въздържането  от храна се предполага че трябва да носи чувство на жизненост и радост, а не отпадналост. Затова ако има отпадналост е по-добре да приемате малко плодове. Тези, който са в перфектно здраве могат да бъдат на пълен глад, което ще подпомогне силата на волята и контрол над ума.

Освен всичко това е необходимо от време на време да има и почивка на физиологическите функции. Храносмилателната функция често бива третирана повече, отколкото трябва – било ти от преяждане или неподходяща диета. Тези малко прегрешения се поправят ако има редовен пост през 14 дни. И оттук следва че спазването на Екадаши има много ползи – освен физиологически и астрални, духовни – и защото този ден е силно свързан с ума и неговото взаимодействие с Луната, това ще ви даде мистериозна подкрепа във вашата медитация и практики на съзерцание – мистериозна, защото всичко това се усеща подсъзнателно. Но можете да проверите това за себе си, като започнете да спазвате Екадаши.

В Индия всичко се интерпретира от духовната му страна. Всяка река е Богиня. Всяка планина е Бог. Всичко е свещено, посветено на божественото. Всичко се обитава от определено божество – Devata. Бог е навсякъде. Идеята зад всичко това е да можем постоянно да чувстваме присъствието на Бог във всичко и навсякъде. В пространството и времето, навсякъде е Бог. Времето е Бог. Посоките са Бог. И така всеки обект става превъплъщение на божественото. Това е духовната страна на Индия, която има дълбоко значение и изпълва живота със смисъл.

Превод Йога студио 108, Светлана Благоева, източник: www.sivanandadlshq.org

 


7 коментара

 1. Вениз каза:

  Изключително полезна статия. Благодаря.

 2. Даяна Петрова каза:

  Благодаря за изчерпателните сведения.Колко е добре да знаем,че Бог е навсякъде и всичко е Бог.А Той е Любов!

 3. georgi iakimov каза:

  Знаех за 11 и 26 ден за пост и молитва сьщо, но научих, че умьт през светлана сичаст е в сьрцето в тьмната в междувеждието. Благодаря.

 4. Тони Марков каза:

  Благодарности към авторката за задълбочената и вдъхновяваща статия! Джая!

 5. Ще ми бъде интересно да науча, как всяка планета от слънчевата система въздейства върху тялото!Във състояние на ретроградност какво се случва, циклите през които минават как се отразяват на личността!

  1. Звезди, това е в сферата на астрологията. И то медицинска астрология. В сайта имам три статии за ретроградни планети. Едната е вече много популярния Ретрограден Меркурий, за Ретроградна Венера и Ретрограден Марс.

 6. Благодаря – много интересно и необходимо познание!

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *