Санкалпа и йога терапия

2 954

Санкалпа в йога терапията

Автор д-р Свами Шанкардевананда Сарасвати

Авторски превод: Светлана Благоева, Йога студио 108.

„Вземането на решение или санкалпа се прави по време на практиката йога нидра. Това има голямо значение за практикуващия. Решенията или мисловните утвърждения са кратки изречения с духовна или друга значимост, които да се запечатат в подсъзнанието. В състоянието на пасивност при йога нидра самовнушението е много силно. Такива решения могат да променят целия ви живот. Те непременно ще се осъществят, ако ги повтаряте с достатъчно убеденост. С този метод можете да променяте стари навици, както и да лекувате определени заболявания. Санкалпата може да има и духовна цел като “Аз съм все по-осъзнат”. Вашата санкалпа или решение се повтаря няколко пъти по време на практиката.“
Свами Сатянанда Сарасвати

Санкалпата или решението е утвърждение, което правите, за да преодолеете някаква слабост, влияеща на вашето тяло, поведение и живот, а също и да пробудите всички сили, които усещате, че ще ви осигурят вътрешен баланс и хармония. Вместо да си кажете”Аз ще откажа….”, добавете нещо като “Аз развивам…” или “Аз изразявам своята позитивна същност”. По този начин можете да направите санкалпа по свой избор и желание. Нека смисълът бъде такъв, все едно решението вече е станало реалност. Бъдете една крачка по-напред от това, което искате да постигнете.
Чувствителността и възможностите на ума  се увеличават със санкалпата. Засилва се мощта на волята. Първоначално, под формата на позитивно внушение, навлизате в психично измерение, където умът е по –чувствителен и способностите му по-големи. В началните степени санкалпата се използва за концентриране на умствената енергия, а на по-късен етап постепенно укрепва духовната енергия. Отначало може да изглежда като форма на самовнушение, но то подготвя почвата за възможността да се изразявате  вътре в себе си и изостря способностите на ума.
Санкалпата е способността да се впрегне силата на волята и да се балансират енергиите на тяло-ум. Тези енергии , обикновено, се разпиляват от вътрешни конфликти и обърканост или от външните потребности и отговорности , които живота налага. Санкалпата е средство за концентриране на енергията, праната, на жизнената сила, така че тя да стане като лазерен лъч.
Санкалпата е една от най-значимите и важни техники в йога. Тя трябва да бъде използвана всеки път, когато започваме нашата практика, не само в йога нидра. Практиката на йога нидра позволява санкалпата да навлезе много дълбоко в психиката; обаче, споменаването на санкалпата в другите йога практики или в ежедневния живот  помага да останем фокусирани и мотивирани, с по-дълбоко усещане за посока и цел.
Когато сме болни или страдаме, санкалпата може да е от особена полза, защото често трудно се сещаме какво правим и защо го правим. Още повече , че пътят на лечение и възстановяване може да не е толкова лек и прост. Ние използваме санкалпата, като начин  да помним какво се опитваме да постигнем. Санкалпата е начин за фокусиране на нашето внимание в точка в бъдещето. Това е техника, ориентирана в бъдещето, която ни позволява да преминаваме през трудностите с поглед в светлината на края на тунела. Всички ние сме в процес на терапия на един или друг етап. Йога терапията е именно приложение на йога в медицинска среда, но ние всички се опитваме да се излекуваме и да постигнем по-голяма пълнота в живота  и всички ние имаме санкалпа, макар не винаги да осъзнаваме това.

Равнища на санкалпата

Има няколко нива на санкалпа или решение. Има една основна, важна санкалпа, която всеки има, която е основната, същинска санкалпа. Това е същинското, най-дълбоко  желание на нашето същество. Човешкия ум действа главно с желания. Думата “желание” тук не се свързва само с емоционални желания, а по-скоро с желанието като мотивираща сила за осъществяване на основни нужди на човешкото съществувание. Това включва желанието да дишаме, да спим и да се храним. След него се нарежда причината, поради която се раждаме. Това желание е изцяло свързано с нашата дхарма, нашата мисия и е много трудно да се узнае къде е корена му. Голяма благословия е, когато бъде разкрита тази основна цел.

Ключът към успешното използване на санкалпата е тя да бъде синхронизирана с основната, същностната санкалпа на вашето същество. Когато духът е здрав, всички наши желания са свързани с основното желание. Много от нашите съзнателни желания са опит на подсъзнанието да ни върне към основния и най-важен импулс, който ни мотивира като индивиди, а той може да е различен за всеки от нас. Определянето на това първично желание изисква откриването на истината за нашето собствено съществуване. Това може да стане под различни форми. Може да бъде просветление, сила, любов, или познание. Понякога санкалпата може да бъде насочена към  духовна цел. Понякога – към по-психологична цел. Понякога е насочена към много светски неща. Когато съзнателно създаваме санкалпа, ние трябва да я обвържем с нещо, което наистина искаме.
Практикуването на санкалпа в йога ни позволява да прекараме известно време в размисъл, опитвайки се да се настроим към това, което наистина искаме в живота, което ще ни донесе дълбоко удовлетворение и реализация. Това е фундаментална практика, защото осигурява основата за всичко друго. За да постигнем удовлетворение, което е в основата на здравето, се нуждаем от осъзнаване на нашата изначална цел, нашата dharma, нашата истинска същност, и какво искаме да постигнем в живота.

Откриването на санкалпата

Откриването на санкалпата не е никак лесно. Санкалпата, която наистина ни приляга отнема време. Някои хора я намират по-скоро, но други се объркват. Някои биха искали да добавят все нови и нови неща заедно, и се получава нещо като “Да бъда по-силен, по-любящ, по-умен, по-богат, да имам красив партньор” и други неща от този род. Този тип санкалпа може да създаде голямо объркване. Най-важното нещо при изричането на санкалпа е тя да бъде проста. Колкото по-проста е една санкалпа, толкова повече е в хармония с целта , която преследваме.
Важно е да не бъдем алчни. Казвам това от личен опит. След кратко време моята санкалпа стана толкова голяма, че забравих за какво беше. Силата ли беше преди любовта или любовта преди силата? И аз бях по-объркан отколкото в началото. Накрая си направих санкалпа да си направя една добра санкалпа. И ми отне няколко години да го постигна.
Когато се сблъскваме с болест, най-често е много лесно да намерим санкалпа като “Аз съм  напълно здрав”.От тук следва , че аз трябва да започна да правя нещо за своето здраве веднага, за да постигна тази цел. Това също е една отворена, безкрайна санкалпа, защото означава, че ще ставаме все по-здрави и по-здрави и няма граница колко здрави ще станем. Определено добрата санкалпа се връща към едно основно нещо, което е важно за нас и ако го постигнем, ще получим всичко друго едновременно. Това е лечебната санкалпа. За да постигнем тази основна своя цел, обаче, е добре да имаме мини – санкалпи, които да използваме ежедневно. Може да имаме санкалпа
“Днес съм концентриран” или”Днес ще направя медитацията си без да заспивам”.
Това е пътя за по-доброто холистично здраве на тялото и ума.

Формулиране на санкалпата

Когато бях В Англия, имах много предизвикващи размисъл, оживени дискусии за формулирането на санкалпата. Те бяха за употребата на сегашно или бъдеще време. Винаги съм приемал, че сегашното време е много повече за утвърждаване на нещо, което вече е, а бъдеще време се използва за постигане на нещо , което искаме да се случи. Трудността в английския идва от това, че “will” се отнася, както за формиране на бъдеще време, така и за воля /willpower/. Така например, когато правя санкалпа и използвам бъдеще време, това за мен означава, че аз ще направя нещо; аз ще го направя, употребявайки цялата си воля и ще го завърша. Аз нямам никакви съмнения в това. С това свързваме “will” тук – “аз ще го направя”. Аз ще ангажирам цялата си воля и, ако прибавя и интелекта си, ще го постигна. За да направя такава санкалпа , обаче, аз трябва да направя доста предварителни проучвания. Умно ли е това , което искам? Във възможностите ми ли е? Какво би трябвало да направя , за да го постигна? След като съм сигурен какво искам, аз правя санкалпата и започвам да я използвам.  За мен формулировката не е толкова важна, колкото чувството и знанието, че мога да постигна целта.
Формулирането на санкалпата може да бъде или в сегашно, или в бъдеще време, което повече ви допада. Моята позиция е, да се наблегне на волята да бъде направено нещо, а не на бъдещето граматично време. Санкалпата ми напомня, че аз ръководя своя живот, доколкото това е възможно в рамките на моята дхарма и съобразно по-висша цел. Например, когато провеждах моето медицинско обучение , моята санкалпа беше
“Аз ще завърша моето обучение”. Аз не съм си казвал “Аз завършвам моето обучение” или”Аз правя всичко в момента, за да завърша моето обучение”. Това би било твърде сложно. Ако бъдеще време не е подходящо за вас, използвайте утвъждение към момента.
Обаче, трябва да бъдем внимателни и да не създаваме правила като ”Никога не използвай бъдеще време”. Понякога, когато хората изричат санкалпата си в сегашно време, например ”Моята имунна система се бори с рака”, се подразбира, че има съмнение. Те не са сигурни. Когато това е налице, те не се обръщат към своята воля и не активират енергията си. Те просто повтарят една фраза с надежда. Те се надяват, че фразата ще проработи, но аз не вярвам в това. Това означава, че те не са формулирали санкалпа, която да ги свързва с тяхната психика, вътрешна сила или дълбоко усещане, от което имат нужда в момента.

Силата на санкалпата

Силата на санкалпата се повишава, когато я настроим към нашите желания, към това, което наистина искаме да постигнем. Когато нарастват объркването и съмненията, те подкопават процеса. Нужно е при формулиране на санкалпата да има съгласуване между това, което желам да постигнем и състоянието на усещанията ни, ако искаме да избягаме от объркването, съмненията и конфликта.
Когато помагаме на хората да формулират санкалпа, ние правим финна настройка, докато те не  усетят , че тя е точно за тях. Тогава можем да видим зараждането на определена енергия. Хората трябва да имат яснота какво искат и накъде вървят. Те могат да променят своята санкалпа някъде по пътя, когато има нужда, с чувство на убеденост. Експериментирането и индивидуалността са ключовете . Намерете своя път чрез тях.
Сигурен съм, че всички ние сме правили санкалпи и сме постигали различни неща. Миналата година си направих такива санкалпи, които се случват сега. Казах  си “Аз ще направя това”, а сега година по-късно това се случи. Бях завладян от съмнения, но си казах “Ще го направя” и това проработи за мен. Това , което искам е да помогна на хората да почувстват тяхната собствена сила за самите тях. Понякога, формулирайки санкалпата по един и същ начин , ние създаваме объркване, защото няма универсален модел. И така, най-добър е начинът, който ви съответства най-добре на вас. Този, който има отзвук за вас и ви вдъхновява. Практикувайки йога продължително време, понякога има тенденция нещата да се замъглят. Тогава имаме нужда да помислим “Какво пропускам?” и  това е санкалпата. Животът може да ни отведе на различни места, понякога изглежда, че сме извън йога за известен период, но когато помним нашата санкалпа, тогава може би практикуваме по-висша йога и сме по – искрени спрямо себе си. Ако съхраните вашата санкалпа, вие носите йога в себе си, независимо къде отивате и какво правите.
За терапия може да имате санкалпа от рода на “Аз съм силен”, „Аз ставам все по-здрав”,
”Аз съм достатъчно силен, за да преодолея всички трудности”,
”Моята имунна система става все по-силна с всеки изминат ден”, или нещо, което ви помага да чувствате собствената си сила и мощ. Така че, мислете за вашата санкалпа и я повтаряйте всеки ден. Всичко в живота ви може да пропадне, но не и санкалпата, повтаряна с решителност, воля, постоянство и искреност.
Примери за йога санкалпа може да прочетете в статията Санкалпа в йога нидра

Превод Светлана Благоева,
оригинална статия Sankalpa and Yoga Therapy


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *