Йога, тантра и медитация

1 625

Йога, тантра и медитация – Свами Ниранджанананда

Авторски превод: Светла M. Благоева, Йога студио 108 

тантраТантра е метод, който ни учи как да изразяваме себе си по-креативно. Принципите или практическите страни на тантра произтичат от тази концепция. Първият принцип е разбирането на проявения характер, започващ с индивидуалното и разгръщащ се навън в разбиране на космоса. Вторият принцип е садхана, усилието да подобрим и развием качествата и условията на живот, които ни ограничават. Тези два принципа определят цялостния процес на тантра. Гяна означава знание, разбиране или мъдрост, садхана представлява последователност, които следваме, за да изживеем нашата трансцендентна същност. И двете ни водят до приемане на ситуациите, в които попадаме в живота си. Приемането е третият принцип на тантра.


Гяна – разбиране

Първо, имаме нужда да разберем същността на тялото, защото тялото само за себе си  е един микрокосмос, една завършена единица, съчетаваща същността на съзнанието и същността на енергията, които се движат и действат в проявения свят. Тялото преминава през етапи на дисхармония, които се усещат като болка и страдание.  Независимо дали става въпрос за стомашен проблем, имунна недостатъчност или ставни болки, всички тези различни болести на модерния свят сочат за липсата на знание за нашите собствени тела и дисхармония във взаимодействието между съзнанието и енергията.

Второто разбиране, до което трябва да достигнем е развиване на знание за това как умът действа. Модерната психология дава някои повърхостни идеи. Йога казва че финото тяло се състои от интелект, ум, его и способност да наблюдаваме; и чрез този наблюдател ние постигаме мъдрост.

С този ум можем да изживеем външно своите емоции и желания и да изразим своите чувства и мисли. Също така има някои по-дълбоки вътрешни изживявания и случки, които направляват нашия жизнен път, наречени самскари, карми и инстинкти. По-дълбокото разбиране на ума трябва да включи самскарите, кармите и инстинктите, също и желанията и мислите. Когато има дисбаланс заради намалени възприятия и познание на различните състояния, ние се изправяме пред страдание и вътрешна дисхармония, водещи до нервно разстройство, емоционални смущения и психическа неуравновесеност. Затова тук трябва да приложим първия принцип на тантра – гяна, разбирането как функционира умът и как можем да го приведем в хармония.

Садхана – усилие

Практиките, дадени да хармонизират функциите на физическото или грубото тяло и ума, който е финото тяло, са йога. Думата „йога” означава единство. Някои хора са го определили философски като обединение на индивидуалното съзнание с по-висшето съзнание. Други разглеждат това, от практическа гледна точка, казвайки, че еволюцията е резултатът от хармоничното взаимодействие между петте елемента, които изграждат общото тяло и петте прани, които отговарят за поддържането на финото тяло.

Йога се разклонява в много различни аспекти, за да изпълни нуждите на индивидуалната личност. Отделните клонове се грижат за: (1) поддържането на добро здраве и развиването на хармония във физическото тяло с помощта на хатха йога,  (2) подобряване на външните социални взаимодействия  чрез карма йога, (3) хармонизиране на емоционалните изрази чрез бхакти йога, (4) балансиране на нашата рационалност и интелектуални способности чрез гяна йога, (5) пробуждане на спящите дарби и сили на праната чрез крия йога и (6) усилия за комбиниране на същността на съзнанието и енергията чрез кундалини йога , и т.н. Затова казваме, че йога е садхана аспектът на тантрите. Тантра и йога в комбинация правят много ефективна система, за да изживеете живота в неговия пълен блясък.  Когато прилагаме принципите на тантра и йога в живота си, той бива трансформиран.

Наблюдението започва с осъзнаването

Как можем да съчетаем практиките на тантра и йога, за да обогатим нашето лично разбиране и въприятие? Практическата тантра е наблюдение на живота – за това как мислим, реагираме и възприемаме различни ситуации. Този процес на наблюдение създава осъзнаване, което е от момент до момент, продължително и непрекъснато.

За някои хора е трудно да развият осъзнаване, защото, по принцип, ние просто реагираме на различни ситуации без да мислим рационално. Нашите реакции и отговори са направлявани от минали впечатления под формата на спомени. Знаем, че огънят гори и когато видим огън, независимо дали става въпрос за клечка кибрит, свещ или силен пламък, този спомен или впечатление ни информира несъзнателно за опасност. Децата нямат такава памет, те са привлечени от пламъците и трябва да бъдат възпирани. Трябва да създадем впечатлението в техния ум, че пламъкът е опасен, защото той може да изгаря. За да ги научим, ние създаваме или възстановяваме този спомен.

Живи спомени

По подобен начин, ако наблюдаваме нашия живот внимателно, ние ще осъзнаем, че това, което сме е всъщност изразено чрез спомени от миналото. Този спомени може да са придобити през хилядите години, от наши минали съществувания или праотци, независимо дали сме били човек или животно или зеленчук. Съзнанието еволюира през различни измерения. Йога казва, че ние сме преминали през различни животи и съществувания в измерението на съзнанието, където сме изпитали съзнанието, проявено  в скала, в живота на растение, в животно или инстинктивен живот и също като човешки същества, форми на рационален живот.

Тези спомени са запазени в съзнанието под формата на впечатления. Всички наши реакции и мисли се свързват с миналото и чрез тази връзка те решават бъдещия модел на поведение, отношение или емоционален израз. Понякога ние проявяваме тези впечатления естествено, понякога съзнателно ги изкарваме на повърхността чрез медитация, а понякога трябва да променяме това, което вече знаем, за да изградим по-нататъшно впечатление. Но през живота си, ние реагираме на различните входящи спомени, които вече съществуват в нас, и тези впечатления може да не са перфектни. Тези впечатления предхождат еволюционните впечатления.

Нашата еволюция започва от там, където сме точно сега, от този момент нататък, защото нашата еволюция е от момент до момент, и започва в настоящето. Това е нещо ново, което очакваме с нетърпение. Това, което е било в миналото също е еволюция в широкия смисъл на думата, но това през, което сме преминали, е съхранено под формата на впечатления. Познанието за познатото е минало. Ние не знаем какво ще се случи; движението в непознатото е еволюция.

Еволюционно познание чрез практикуване на медитация

За да развием това осъзнаване, което евентуално трябва да стане живо познание, а не наложено познание, имаме нужда да практикуваме медитация. Наложеното познание означава да си казваме за период от време, десет или петнадесет минути: Аз ще осъзнавам и настроя моите дарби до това състояние на познание”.  По това време, умът става наблюдател, а не изпълнител. По-късно умът пак става изпълнителят и ние започваме отново да реагираме инстинктивно, използвайки спомените и впечатленията, като съзнателното осъзнаване се изгубва. Медитацията ни учи как да развием продължително и постоянно осъзнаване, което може да бъде преживяно от момент до момент, с мъдрост, разбиране, състрадание и чистота на ума. Това е целта на медитацията – да накара човек да осъзнава.

Има различни медитативни техники, които ни водят през процеса на осъзнаване през различни етапи. Една от техниките е наблюдение и разпознаване на физическите състояния. Ние трябва да знаем, ако тялото изпитва скованост или напрежение, или ако се чувства релаксирано или в състояние на болка, и че разпознаването не трябва да бъде моментно, но от момент до момент, непрекъснато разпознаване. Разпознаването на физическите състояния може да стане чрез практиката на „кая стериям”, усещайки неподвижността на тялото, основата на медитацията. След това започваме бавно да развиваме осъзнаването, придвижвайки се от тялото към ума чрез пратияхара (отдръпване на сетивата) в дхарана (концентрация) и постепенно отваряме на вратите на нашата същност.

В йога постепенно отваряме всички врати на нашата личност. Следователно, гяна, разбирането и осъзнаването, е първият принцип, а садхана е вторият принцип или практическия аспект на тантра. Но ние не сме ограничени до медитативен процес, в който седим, приемаме и започваме да наблюдаваме тялото, ума, емоциите, същността и т.н. Тантра също е жива медитация – въздейства ни как да живеем от момент до момент. Инстинктите, които се проявяват вътре в нас и контролират нашите действия и поведение, инстинктите на любов, желание, сигурност, страх и сексуално удовлетворение, са, за да бъдат наблюдавани и познати.

Съществуват много погрешни схващания за тантра. Тантра обикновено се разглежда като задоволяване, като начин на живот, който позволява пълна свобода. Но практическите йогийски елементи, с които работим в тантра, свързани с нашето ежедневие, са осъзнаване и медитация. Тантра и йога са взаимно допълващи се. Тантра е една много широко скроена система, която ви позволява да разберате и приемете живота си такъв, какъвто е, без да налагате промяна. По-скоро вие позволявате на трансформацията постепенно да се случи, като ставате все по-силно осъзнати за своя опит и начин на изразяване.

Медитацията – трансформираща трите гуни

Трябва да се знаете, че всеки се управлява от трите гуни или качества: саттва, раджас и тамас. Всяко взаимодействие със сетивата, всяко поведение, всяка мисъл, всяка емоция, всъщност се насочва и се променя чрез силата на трите гуни. Например, ние сме привлечени към сексуалния живот по три причини. Едната от тях е за удоволствие, която е тамастична в широкия смисъл на думата. Втората е за осигуряване на потомство, което е раджастично желание да се създаде живот и да се даде насока на живота, който създаваме. Третата е за просветление чрез сливане, което е сатвично. По този начин тантра разпознава трите аспекта на всяко действие.

Когато търсим удоволствие, независимо дали е сетивно, умствено или емоционално, ние подсилваме тамастичния аспект на нашата същност. Удоволствието определено фокусира всички енергии в този единствен опит. Удоволствието изпълнява нуждите на тялото, ума и емоциите. Когато се чувстваме щастливи и доволни, обикновено това е насочено към нас тамастично осъзнаване, в което се опитваме да увеличим или да работим с нашите същности, желания и стремежи. Това може да се преобразува в сатва много лесно.

Ако това е сексуален акт, направете от него преживяване, което да изведе съзнанието напред от това да бъде чисто физическо изживяване в измерението на мъдрост, разбиране и духовност. Когато по-скоро управлявате страха, отколкото да бъдете уловени от вълната на несигурност, разберете къде е дисбаланса, който причинява страха да се появи. Наблюдавайте себе си и миналите впечатления, влияещи върху поведението и отношението ви. Открийте причините чрез медитация и превърнете тамастичното качество на страх в сатвично качество. Започнете процеса на откриване, а по-късно хармонизирайте вътрешните дисбаланси, които са проявени външно като несигурност и страхове.

Един нож може да се използва по различни начини. Ако го използвате, за да убиете някого, това е тамастично. Ако го използвате, за да нарежете храна, за да нахраните себе си, това е раджастично. Ако го използвате, за да се спасите живот бидейки лекар, това е сатвично. Това е приложението на ножа, който изкарва същността на индивида навън. По същия начин, сетивата ни, нашият ум, нашата мотивация и нашите емоции са само инструменти. Трябва да се научим как да ги използваме. Когато ги прилагаме правилно, ние развиваме осъзнаване.

Ние прилагаме гяна на практика, мъдрост, знаейки как си взаимодействаме и изразяваме себе си чрез инструментите на нашите емоции, чувства, желания, амбиции, задръжки, чрез аспектите на състрадание, любов, омраза и ревност и откриваме дали те ни ограничават или не. Ако те са ограничаващи, ние трябва да работим, за да ги направим по-отворени и творчески и по този начин да променим качеството на нашите възприятия и нашите умствени и емоционални изрази. Така че по време на медитация първия компонент е осъзнаване на гуните.

Медитацията – промяна на отношението

Защо медитираме? За да откриeм това, което е вътре, но също така и да променим нагласите. Може да открием това, което е вътре в нас, но ако не сме в състояние да променим нашето виждане, се връщаме обратно на същото място. Разбиранията ни се случват всеки ден под формата на „Аз не трябваше да правя това. Можех да се държа по-добре”. Но в състояние ли сме да променим себе си, когато същото се случи отново?

Съществува цял спектър от медитации, описани в йога, от най-семплите, кая стериям, устойчивост на тялото, до крайния етап на дхарана, виома панчака дхарана, където сме в хармония със съзнанието под формата на всепроникващо пространство. От кая стериям може да се придвижите към йога нидра, аджапа джапа, антар моуна, антар даршан, хамса дхияна и да преминете през цялата последователност, докато стигнете до дхарана. В дхарана можете да практикувате тратака, чидакаша дхарана, хридаякаша дхарана, дахаракаша дхарана и т.н. докато стигнете до крайния етап на виома панчака дхарана. Тогава дхияна започва.

В цялата поредица от практики, впечатленията, идеите, удоволствията и инстинктите се освобождават отвътре. Те не само са освобождават, но трябва да се промени и нашето отношение. С други думи, вярата и живота, не трябва да са две отделни неща. Трябва да живеем това, в което вярваме и тогава ще се случат и вътрешните промени. Целта на медитацията е промяна в нагласите и след това външен израз на тази промяна.

Приемане

Третият принцип на тантра е приемане. Приемането означава различни неща за различните хора. Едно от определенията за приемане е, че ние просто не участваме в това, което се случва и просто позволяваме на нещата да се случат. Приемането също може да означава, че ние приемаме това, което се случва, правим връзка с нашата креативност и му позволяваме да се разгърне в положителна посока. Приемането може да означава също да разпознаеш естеството на ограниченията, без да се бориш. Ако човек е негативно настроен, добре, това е неговата природа. Ако кажеш, че съм куче, добре, но аз не се превръщам в куче – Аз знам кой съм. Ако кажете, че аз съм бог, добре, но това, че го казвате не ме прави бог. Тук приемането представлява способността да правите разлика и разпознаете своето място в спектъра на еволюцията. След като се научим на това, много от филмите, които се случват в главата ни, комплекси и страхове, могат да бъдат избегнати. Винаги има посока за нашата креативност, след като сме се научили да приемат нашата собствена природа чрез правенето на разлика.

Първият принцип на тантра е осъзнаването и разбирането, вторият е садхана и усилията за медитация, а третият е приемане. Това са трите практически концепции, с които тантра работи. Тантра също така казва да съчетавате тези три компонента в нормалния живот. Това дали имате отношения с други хора, не е от значение, не бъдете светски ориентирани, а притежавайте духовно съзнание. Това дали работите в офис или фабрика не е от значение, не трябва да бъде отшелник, за да има духовно съзнание. Знайте, живейте това, което правите в момента. Настройте ума си към това, което се случва сега. Изразете себе си в настоящата ситуация, бъдете спокойни и търпеливи. Това съчетава аспектите на осъзнаване, медитация и приемане.

Йога за баланс

С цел да се подпомогне този процес, ние практикуваме йога. Йога започва с тялото и завършва с реализирането на вътрешната ни същност, духовното измерение. За искрено практикуващ йога, няма загуба, само постижение. Какво постигаме, когато практикуваме йога? Постигаме контрол над тялото, и сме повече в унисон с нашето тяло. Постигаме контрол над сетивата ни, като им даваме посока, за да изразят себе си по-добре. Постигаме контрол на нашия ум; нашите умствени способности се усъвършенстват с всеки изминал ден.

Така че откъде идеята за загуба води началато си? Смятаме, че губим, когато не можем да достигнем до опитност на по-високо ниво и затова го сваляме на по-ниско ниво. Но това не е по наша вина, това е липсата на знание. Не разбираме процедурите или последователността. Поради това, някои хора се чувстват неспособни да живеят това, в което вярват. Има разделение между основната им философия и действия и създава психични проблеми и вътрешни филми.

Йога много ясно посочва, че има много неща вътре в нашите умове, за които ние не сме наясно.  Като правите себе си по-чувствителни, за да преживеете по-фините аспекти на вашата природа, ще откриете много неща. Негативността и несигурността със сигурност ще се появят, не винаги ще има яснота. Ето защо, нещо трябва да се поддържа, така че можете да продължите по пътя си. Тук йога говори за санкалпа, положителното утвърждение, за да направлявате поведението си.

Независимо дали практикуваме асани за тялото или други техники като карма йога, ние практикуваме, за да осигурим своя ефективен принос към човешкото общество или към общността. Ние използваме бхакти йога, за да насочим нашите емоции и чувства в правилната посока, където могат да бъдат изразени без социални обусловености. Ние практикуваме гяна йога с цел да приложим  познанията си на практика, а не да тъпчем главите си с чужди идеи и концепции. Практикуваме крия йога за задълбочим своето възприятие за нашето вътрешно аз, така че да има хармония на всички нива, физическото, умственото, причинно-следственото и трансцендентното.

Кундалини – вътрешна природа

Практикуваме кундалини йога,  не за да събудим кундалини, но да управляваме  симптомите, които идват след пробуждането. Пробуждането на кундалини не е трудно. Има много начини да събудим кундалини, но не сме в състояние да запазим това състояние. Йога е заявила много ясно, че можем да събудим кундалини чрез садхана. Тя може също така да бъде събудена и издигната чрез билки, които променят физиологичните, праничните и емоционалните структури на личността и правят човек много чувствителен към преживяването на промененото състояние на съзнанието.

Чрез садхана можем да издигнем кундалини от една чакра до друга, но има разрушителен ефект върху нашата личност и не можем да я управляваме. Плашим се, когато трептящо усещане започне да се движи в тялото ни, или когато видение се появи в нашия ум. Имаме нужда от вяра и самоконтрол, баланс, саням. Ето защо, кундалини йога, освен че ни учи как да събудим кундалини, също трябва да ни научи как да управляваме състоянията, които усещаме, когато кундалини се издига.

В  йога ние не само се стремим към пробуждане на нещо отвътре, което ни води до фантастично трансцедентно преживяване. Ако мислим за йога по този начин, тогава ние трябва да променим отношението си. Налице е процес на учене, който е по-дълбок от техниките, които можем да изпълним. И този учебен процес значи да се настройваме към истинската ни същност. Това не е тази инстинктивната, проявена същност, а вътрешната, истинската същност, която управлява процесите в нашия живот. Следователно, за да се развиваме, ние съчетаваме целия спектър от йога практики с тантра елементите на осъзнаване, медитация и приемане.

—Mangrove Mountain, Australia, 1995 – линк към оригиналната статия

Превод Светла M. Благоева

 


1 коментар

  1. Тодорка Вретенова каза:

    Чудесна статия. Много често ви посещавам блога и винаги оставам очарована от подробно написаната тема.Полезни сте и и дано да продължавате.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *