Раджа йога и Хатха йога Свами Чидананда

2 402

РАДЖА ЙОГА ЗАПОЧВА ТАМ, КЪДЕТО СВЪРШВА ХАТХА ЙОГА
Списание Йога – наука и традиция, бр. 4/2002, издава БЙА

Лекция на Свами Чидананда Махарадж, президент на Обществото за Божествен Живот9 септември 1987, Ришикеш, Индия

Бих искал да разсея едно малко недоразумение. Това погрешно схващане, че Бог може да бъде достигнат чрез практикуването на определени техники, това че Господ ще ви се разкрие, ако правите определени неща. Това не е така. Ако Бог можеше да се достигне чрез практикуването на някакви техники, Той не би бил Бог. В такъв случай Той щеше да бъде в измерението на причината и следствието. Достигането до Бог не е следствие от някаква причина. Законът на Карма всепрониква Божието творение което е един относителен, феноменален процес. В него цари законът на карма: определени действия носят определени резултати.

Всичко това е в полето на относителността: карма и карма пхала, причината и следствието. Ако Бог беше резултат от някакво действие или следствие от някаква причина, Той щеше да бъде едно малко, незначително същество. Щеше да бъде в обсега на тази връзка между времето и пространството, между причината и следствието. Но в действителност Той е едно абсолютно същество. Той е отвъд всичко. И относно това свещените писания са много, много ясни: „Той не може да бъде достигнат чрез действия.“Той не може да бъде достигнат като резултат от практикуването на някакви техники.
„Той разкрива Себе си на избраните от Него“, заявяват свещените писания.

Определени техники могат да ви подготвят да заслужите Неговата милост. Крайният, най-важен фактор, който води до изживяването на Бог или до Атма Гяна, Себесъзнанието, просветлението, до най-висшето пробуждане е чиста Милост. Индивидуалната душа се отваря за Божествената Милост, живеейки своя живот по начин, който я пречиства и я освобождава от всичко, което не е сатвично, духовно, божествено. когато се пречистим напълно от тези неща, ние засияваме с чистота, подобна на Божествената. Едно пречистено сърце става неустоимо. Бог не може да устои да не влезе в такова сърце. Той проявява Себе си в чистото сърце.

Действията имат значение, смисъл и стойност. Те имат своето място и роля в духовния живот и духовните постижения. Всяко действие по свой собствен начин води до това състояние на вътрешна чистота. Те помагат, но са второстепенни процеси. Те сами по себе си не могат да доведат Бог. Човек става достоен за Милостта Му по-скоро чрез това, което е, отколкото чрез това, което прави. Разбира се, действието има своето място: ако действията ви заличават сълзите на нещастните ако внасяте радост в сърцата на тъжните, ако носите надежда в живота на отчаяните.

Ако носите радост в живота на отхвърлените и нещастните и ако животът ви дори и в най-незначителните си прояви е вдъхновяващ и радващ живота на другите, такъв живот сам по себе си става благословия. Такива действия пречистват сърцето и го правят достойно за Божията Милост. Затова: „Хранете гладните, обличайте голите, успокоявайте отчаяните. Служете на болните, облекчавайте болката и страданията им.“ Така всички тези действия имат своето място, но те не носят сами по себе си Божественото Съзнание. Тези действия Ви правят достойни за Милостта на Бог, а Тя ви благославя и дарява Божествената реализация

Кали юга

Гурудев Свами Шивананда поставяше голямо ударение върху асаните, пранаяма и енергичните физически упражнения. Да, наистина, но не защото той не знаеше това. което се опитах да ви обясня. Той осъзнаваше, че огромното мнозинство хора в тази Кали юга, в тази материалистична епоха, са напълно непригодни нито за отдаденост, нито за медитация, нито за Веданта. В тази Кали юга животът е станал толкова неестествен и замърсен по много начини, че огромното мнозинство от хора нямат необходимата чистота на сърцето за истинска преданост. Тяхната любов към Бог е само една сделка. Те казват: „О, Господи, ще Ти запаля свещ. Аз ще дойда и ще си кажа молитвата много пъти. Моля Те, проблемите ми да бъдат разрешени и моето семейство да бъде щастливо. Така че, моля Те, направи това, направи онова за мен.“ Това е просто една благовидна сделка.

В това разбира се няма нищо неетично. Ако не се обърнете към Бог за помощ, към кого ще се обърнете? Ако не помолите Него, кой друг може да помолите? Той е единственото същество, което може да даде всичко, което поискате. кой друг може да ви помогне? И така, естествено е човешката душа да се обърне към Бог за помощ. Веднъж Свами Вивекананда дефинирал Бог така: „Какво е Бог? Той е най-пълната човешка представа за помощ. Какво е Господ за човешката раса? Той е общият сбор от Всички човешки представи за помощ.“ И точно това иска човек. Той е винаги в стрес и има трудности, проблеми, тревоги. Ето защо иска някой да му помогне.

И така, Гурудев наблягаше на Хатха йога, защото разбираше достойното за съжаление положение на човека. Той казваше: „Ако не правите енергични физически упражнения всеки ден, няма да можете да контролирате вашата плътска страст“. Вие имате животинска, плътска страст, която наричате сексуална нужда, сексуално желание, физическа похот. желанията биват най-различни. Някои желаят страстно богатство, други – слава и обществено положение. Всяка силна страст е похот, точно както физическата, биологична похот, която наричаме сексуална нужда. Свами Шивананда казваше: „Съвременният човек е така обладан от идеята за секса, че той не може да контролира своята страст, освен ако не прави енергични физически упражнения, за да отклони и пренасочи енергията в друга посока.“

Един от методите за постигане на тази цел е да бъдете непрекъснато заети с нещо и да правите активни физически упражнения. Това „изпуска парата“, както казват на Запад. То ще ви помогне да постигнете самоконтрол и да поддържате брахмачаря. Гуруджи познаваше добре тази част от психо-биологичната природа на човека.

Сексуалност

И така Свами Шивананда препоръчваше енергични физически упражнения. Освен това той препоръчваше асани и пранаяма, защото те са една съвършена наука за сублимиране на енергията. Сексуалността е винаги стимулирана и активирана от силата на раджас. Няма подходящ метод в западната култура, ако искате да трансформирате раджас в саттва, страстта в чистота. Но древните мъдреци и йогини са открили научен метод за сублимиране на сексуалната енергия.

Те са изучили човека не само от биологична, физическа или психологична гледна точка, но също и от психична, окултна гледна точка Стигнали са до корена на сексуалното желание и са открили кундалини. Те са открили, че кундалини е потенциала или корена на всички видове енергии – шакти, или сила. И затова са казали, че шакти, или енергията, трябва да бъде пречистена по един или друг начин и да й се даде възможност да се издигне нагоре, към висшите чакри.

Така те са създали тази прекрасна, съвършена наука за сублимацията под формата на Хатха йога – асани, пранаями, мудри и бандхи. Тези практики имат чудесното свойство да сублимират нашите по-груби енергии в по-фини, по-висши духовни енергии. По този начин те могат да бъдат използвани в процесите на търсене, разграничаване, разсъждаване и медитация.

Сублимация

Това е основата на Хатха йога и на пранаяма. Ето защо Гурудев, знаейки колко е първичен човекът, изискваше енергични физически упражнения, които да го накарат да се изпоти, да „изпусне парата“ и да постигне самоконтрол. Тогава идва ред на Хатха йога и чрез асани, пранаяма, мудри и бандхи човек може да сублимира грубите аспекти на енергийния потенциал в долната част на психичната ни система в много по-фина сила. Енергията не се губи, тя само се трансформира. Всеки физик може да ви каже това. Хатха йога ви прави способни да пречистите енергията и да я насочите към по-висшите психични центрове. Там тя може да бъде използвана за по-фини духовни процеси и техники. Ето защо Гуруджи наблягаше на Хатха йога.

Той знаеше, че нито физическите упражнения, нито Хатха йога могат да ви донесат Божественото Осъзнаване. Той казваше: „Това може да ви подготви.“ Всеки, който е изучавал ученията на Гурудев, си спомня тази изключително важна формулировка: „Раджа йога започва там, където свършва Хатха йога“. Раджа йога е една от класическите йога системи по пътя към просветлението. Бхакти йога също е класическа йога система. И Гяна йога, или Веданта, също е класическа йога система за постигане на просветление.

В този смисъл Хатха йога е ценна подготовка за всички нива на човешкото съществуване – грубо, физично, биологично и психологично ниво. Тя ви прави способни да се концентрирате, пречиствайки и тялото, и ума чрез пранаяма, асани и т. н. Хатха йога също подпомага практикуването на Бхакти, Раджа или Гяна йога. Сама по себе си тя може да ви даде добро здраве, хубава кожа и здравословен живот. Хатха йога може и да ви помогне да се освободите от зависимостта си към кафето и други напитки и вещества. Тя е много ценна, но вие не трябва да се заблуждавате, че може да ви доведе до Бог, Брахман. Тя е една подготовка, наистина ценна подготовка, абсолютно необходима за съвременния човек. Нейната стойност не може да бъде надценена, но и не трябва да бъде подценявана. Не трябва и да преувеличаваме относителното й място спрямо отдадеността, медитацията и духовното осъзнаване.

Три подхода

Класическата йога има три подхода: бхакти, дхяна и гяня– отдаденост, медитация и осъзнаване. Общата основа е здравето и чистотата. И така, чистотата трябва да започне от тялото, а пречистващите процеси от биологична и психологична гледна точка са пранаяма, асана, мудра и бандха. Те имат своето място и са първоначалната точка – стартовата площадка. Стартовата площадка е необходима на ракетата, за да може да излети. Различните техники са важни: медитация, Бхакти йога, Гяна йога и Раджа йога, но не по-малко важен е и начинът, по който живеете живота си. Мислите, емоциите, които подслонявате в сърцето си, думите, които произнасяте, действията, които извършвате, са също толкова важни. Отношението ви към всичко и цялостният ви начин на живот привличат Божествената Милост и я правят възможна за вас.

Да предположим, че правите всички асани, пранаями, мудри, служите енергично и безкористно на човечеството и какво ли още не. Ако вие все още лъжете и постъпвате против етичните принципи в живота си, тогава Бог се колебае, защото има съществено противоречие в личността. Тази двойственост ще ви попречи да получите Божията Милост. От друга страна, ако обръщате достатъчно внимание на това, което мислите и казвате, на начина, по който постъпвате и живеете, това ще ви приближи до Бог повече, отколкото всички техники, които практикувате. Техниките наистина са важни и дори някои от тях са абсолютно необходими, но те ще ви приближат до Бог само ако са съпроводени от божествен, пречистен, духовен живот.

Това е много важно, защото толкова много светци, мистици и мъдреци са постигнали Божественото Съзнание, без да са знаели нещо от Хатха йога. Те са се извисили благодарение на своя възвишен живот, на своята вяра и преданост, на своето състрадание и нежна грижа за нуждаещите се, заради своята безкористност и служене, заради своето смирение и огромно съчувствие.

Внимание

Ето защо ви моля да обърнете внимание на това как живеете живота си, защото това са 50 процента от достигането на Бог. Ако живеете благородно и възвишено, със състрадание и смирение, и всичко, което правите, мислите и казвате, е нещо наистина духовно, чисто, възвишено и благородно, тогава ви уверявам, че Бог ще бъде доволен от вас. Той ще излее Милостта си върху вас и всяка мала джапа, всяка асана и пранаяма и всяка малка медитация ще носят стократен плод.

Това няма да се случи, ако правите всички тези техники, но не обръщате достатъчно внимание на собствения си живот, поведение и характер. Защото каквото и да правите, вие трябва да го правите в контекста на своя живот и в рамките на собствения си характер. Така че ако контекстът на вашето всекидневие и характер подпомагат вашия вътрешен духовен живот и садхана и го допълват, тогава всичко, което правите като садхана, ще носи плод, ще има резултат. Това е тайната на бързия духовен напредък.

Ето защо животът не може да се разглежда отделно от техниките и упражненията, които правите. Не можете да издигнете преграда между тях, те са неразделни. Те са взаимно свързани и си влияят. Затова и двете трябва да са от едно и също качество, и двете трябва да имат една единствена цел и посока. Това е тайната на успеха. И това е абсолютно, безкрайно необходимо. Трябва да разберете тази истина за духовния живот. Нашият живот и изживяването му и каквото и друго да правим под формата на техники и упражнения трябва да имат една единствена, обща цел. Те трябва да се движат в една и съща посока. Те трябва да съставят едно красиво съчетание и двете трябва да са от едно и също духовно, божествено качество.

Списание Йога – наука и традиция, бр. 4/2002, издава БЙА


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *