Крия йога – цел, практики и история

5 349

КРИЯ ЙОГА – въведение

Свами Сатянанда Сарасвати, Харлоу, Англия, 12.2.1983 г.

Авторски превод: Светла М. Благоева, Йога студио 108. Всички права запазени.

Swami SatyanandaВ йога учението има разнообразен набор от системи: карма йога, бхакти йога, раджа йога, гяна йога. Освен тези четири вида йога, има още и лая йога, мантра йога и една много важна форма на йога практика, наречена крия йога. Ако внимателно изучите тези йога системи, ще откриете, че всяка една от тях има за цел да предизвика преориентиране или усъвършенстване на една или друга част от човешка ни същност.

Карма йога ви помага за разтоварите кармичния товар, който носите през цялото време в главата си, за да облекчите ума си и той освободен да се обърне към себе си и вътрешното си пространство. Бхакти йога ви помага да се справите с емоциите, които са в излишък и ви пречат да се насладите на живота като причиняват основно страдание. Когато емоциите са правилно организирани, в ума автоматично настъпва концентрация и чувственият хаос изчезва. Раджа йога ви учи как да контролирате ума, как да насочвате менталната сила и да я съсредоточавате в една точка.

По подобен начин всяка от различните йога системи акцентира върху различни аспекти на ума и личността. Тези йога пътеки трябва да бъдат извървени успоредно, защото вие сте комплексно човешко същество, което е комбинация от тяло, емоция, психика и интелект или по простичко казано – състоите се от глава, сърце и ръце. Ако следвате едностранчив път, практикувайки само гяна йога или хатха или бхакти йога, и изключвате всички останали системи, като вярвате, че сте стъпили на единствено правилния и най-върховен път, то вие допускате сериозна грешка от еволюционна гледна точка. Можете да добиете авторитетни познания и умения в конкретната йога система, но що се отнася до развитието на вътрешния ви свят, то ще бъде ограничено и едностранно.

Ето защо, за да се избегне едно небалансирано развитие е много необходимо да се направи синтез, успешно сливане на йога практиките. Човекът по природа е динамично същество /раджастично/, той също така е и емоционален, психичен и рационален. Някои хора са преобладаващо рационални, други са предимно психични, емоционални или динамични. Според вашите лични особености, следва да изберете една от йога системите като основна при заниманията ви. Това означава, че може да сте раджа, бхакти или карма йога практикуващ, но успоредно с тази базисна ориентация, трябва също така да практикувате и други форми на йога.

Идва един момент обаче, когато сте минали през всичките видове йога практики и сте достигнали точката на пълна концентрация, вътрешен мир, успявате да поддържате пълен покой в тялото, духа и ума си, но все пак имате усещането, че нещо липсва, то тогава на вас определено ви предстои да изминете и още един важен път, наречен крия йога.

Разширяване на съзнанието и освобождаване на енергията

Душевният мир, спокойствието, правилното разбиране, релаксацията представляват позитивните постижения в духовния живот на човека, но те не са сами по себе си цел. Причината, поради която вие упражнявате йога, и поради която хилядолетия наред хората са я практикували, е промяна в качеството на преживяванията, в качеството на ума и в качеството на възприятията. Това е крайната и основната цел на йога практиките.

Всички йога школи определено ви водят прогресивно от едно състояние към друго. Те допринасят за сериозна промяна в начина ви на живот.
Помагат ви да дисциплинирате сетивата и ума си, помагат да въведете баланс в хормоналната, ендокринната и емоционалната структура, но едно нещо остава, което все още не сте достигнали. То се нарича разширяване на съзнанието и освобождаване на енергия. Това са двете основни цели, които йогата, която практикувате, трябва в крайна сметка да реализира. Ако не успеете да осъществите тези две цели, то тогава това, което практикувате, е нещо различно от йога, или е нещо от предверието на йогата. Така че запомнете израза: „разширяване на съзнанието и освобождаване на енергията”.

Качеството на ума, който имате, е отговорно за качеството на преживяванията ви. Вие виждате цветето като цвете, свещта като свещ, животното като животно, но тези опитности са продукт на ума ви и не отразяват природата на предмета, който възприемате. Това е заключението, до което достигна съвременната наука. Вашето възприемане на един обект, какъвто и да е той, се реализира през сетивата и се наименува и класифицира от ума. Това качество на ума трябва да се промени, за да може да се промени и начинът, по който възприемаме действителността.

Ако прочетете историите за светците и мъдреците, ще установите, че техните ценности, техният подход към проблемите, техните умозаключения и изводи, техните идеи и предсказания, са коренно различни от общоприетите. Защо? Поради това, че не са били с всичкия си? Ни най-малко. Просто техните умове са прекосили границите на сетивата и когато тази бариера бъде преодоляна, се постига разширяване на съзнанието.
В нормалното ни ежедневие например, нашите очи виждат банан или портокал и тази информация се предава към ума. Умът разпознава тези обекти съответно като банан и портокал. Това е последователността и това е границата, до която стигат възприятията ни. Умът по необходимост разчита на данните, които получава чрез сетивата. Ако напълно елиминирате сетивата като посредник и средство за предаване на информация и оставите умът да функционира „директно”, тогава ще установите, че качеството на възприятията ви не е същото както преди. Това разширяване на ума е целта на йога.

Говорейки за разширяване на съзнанието и освобождаване на енергия, е необходимо да дам някои обяснения за тантра, защото това е наука, която не е разбрана от съвременния човек. Тантра е наука, която е еволюирала със самото развитие на човека и ако ме попитате колко е древна, ще ви кажа, че е стара, колкото човека. Дори и в началото на човешката еволюция е имало хора с психични способности и при постепенното повишаване на нивото на осъзнаването, човекът е започнал да забелязва тези характеристики. Разбира се, точни обяснения не се давали и грешни тълкувания съществували дори и по онова време. Често се случвало човек, който бил ясновидец, телепат или духовен лечител, да бъде обявен за обсебен от дух. По-късно се установило, че тези умения не са резултат от намесата на духове, на лудост или на наркотични средства. Те били резултат от разширеното състояние на съзнанието, които някои индивиди били спонтанно развили в следствие на своята еволюция.

kundaliniС разширяването на ума, идва и освобождаването на енергия. Когато вашият ум се разширява с практики или от само себе си, тогава се освобождава определен вид енергия. В йога и в тантра тази енергия се нарича кундалини шакти. Шакти и кундалини са двата термина, които обозначават тази енергия, която трябва да се освободи така, както освобождавате маслото от млякото. Тук използвам думата „освобождавам”, но не в религиозния й смисъл. Вие знаете как маслото се освобождава от млякото чрез определена процедура. По същия начин, силата на енергията може да бъде освободена от материята, защото материята съдържа енергия, по-точно материята е състояние на енергията, и чрез определен процес можеш да извлечеш тази сила. Отвъд тялото са сетивата. Отвъд сетивата е умът. Отвъд ума е разумът. Отвъд разума е психиката /душата/. Отвъд психиката е „азът”/себе-то/. Отвъд „азът” е универсумът или космосът. Това е последователността, в която трябва да се извлече силата от вътрешността на тялото и личността на човека и тази шакти /сила/ е известна като кундалини.

Тази сила е позната донякъде на повечето йога преподаватели и практикуващи, защото в наши дни доста се говори за нея и много книги са написани на тази тема в Индия, Америка и където има интерес към нея. Ако се занимавате с йога и не сте изучили тази тема, би било добре да го направите, тъй като кундалини не е мит или метафорична поема. Тя е сила, която лежи спяща под човешките животински инстинкти. Предполага се, че тази сила е еволюционната енергия в човека, но как да се научим да работим с нея?

КРИЯ ЙОГА И КУНДАЛИНИ

В тантра има много методи, които събуждат кундалини, но сред всички тях практиката на крия йога се смята за най-мощната. В Индия учението на крия йога не е било познато дълги години, защото никога не са били разпространявани писмени материали по въпроса. Знанията традиционно са се предавали от учител /гуру/ на ученик. Последователите, били те светски личности или монаси, практикували крия йога и установили, че чрез тази практика, събуждането на кундалини ставало тяхна реална житейска опитност.
Знаете, че в това физическо тяло имате 6 главни чакри, или пресечни точки на енергийните канали, разположени по гръбначния стълб. Първият център е в основата на опашната кост. /Тук говоря от гледна точка на физиологията/. Шестият център е в най-горната висока точка на гръбначния стълб. Помежду тези двете има четири други центъра, една в областта на сакралната кост, друга в слънчевия сплит, в сърдечната зона и последната е в тазовия сплит.

Тези 6 центъра са свързани с 3 потока енергия, които се излъчват от първия център под опашната кост. Те са известни като пингала – поток на праната, ида – поток на ума и съзнанието, и сушумна – поток на по-висшето съзнание, тоест на Аз-а /Себе-то/. Целта на крия йога е да провокира събуждане в тези чакри, да прочисти пътищата, каналите и като крайна цел да събуди енергията кундалини, еволюционната сила в човека.

bibleИма много крия практики, но сред тях се откроява една комбинация от 17 практики, които са смятани за най-мощни и и ефективни. Тези 17 практики са разделени на две групи. Едната група се правят с отворени очи, а другата със затворени. Може да сте попадали на подобна тема в Новия завет на Библията, където се говори за стълба от земята до небето, разделена на седем стъпала. Така и в практиката на крия йога вие изкачвате половината стъпала с отворени очи, а другата половина със затворени.

Какво означава това? Означава, че от тези 17 практики вие трябва да изпълнявате 9 с отворени очи. Не си затваряйте очите през първите 9 практики; това е основна постановка в крия йога. Когато преподавах крия йога, установих, че хората имат склонност да си затварят очите, защото така се чувстват по-релаксирани, но ние непрестанно им напомняме: „ Не си затваряйте очите!” Можете да мигате, можете да отпочинете очите за малко, но всяка практика до десетата, трябва да се прави с отворени очи. Това е правило номер 1 и е много важно да се спазва.

Правило номер 2 гласи: Ако се чувствате неудобно и искате да промените позата си по време на крия йога практиката, можете да го направите. Не е необходимо да се стои продължително в една поза, ако не е удобна.
Правило номер 3: по време на тези практики не си губете времето в опити да контролирате ума си. Това се смята за най-важният момент в крия йога и в тантра.


ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИЯТ УМ  Е НАЙ-ДОБРИЯТ ВИ СЪЮЗНИК

Многократно по време на тантра практиките /и то не само в крия йога/ вашият гуру започва със следната инструкция: ” Не спорете с ума си. Не се опитвайте да контролирате ума.” Какво представлява този контрол? Всеки път, когато седнете за медитация, какво правите? Започвате да се опитвате да контролирате ума си, да спорите със себе си. Тук казаното може да прозвучи доста революционно за тези, които вярват в конвенционалната система на медитация. Тези, които следват традиционната практика казват: ”Винаги ни се казва да контролираме ума”. Но ако се замислите, ще установите, че вие определено извършвате един вид умствена грешка. В Бхагавад Гита има една препоръка отправена от Кришна към неговия ученик Арджуна: ”О, Арджуна, веднага щом усетиш, че умът ти става неспокоен и непостоянен, трябва да наложиш контрол върху тази склонност и да подчиниш дейността на ума си.”

Разбира се, това становище на пръв поглед влиза в противоречие с предишното твърдение, но нека не забравяме, че според Махабхарата и Бхагавадгита, Арджуна е воин от висока класа. Така, че това, което Кришна говори на Арджуна, е насочено лично към него и неговите възможности. Ако някой от нас е на нивото на Арджуна, то нека прилага подобен контрол върху ума си, когато е неспокоен и неуравновесен.chakrasВ самата Гита се казва, че не всички хора, които практикуват йога, са йогини. Някои се стремят да следват този път и се наричат последователи. Някои вече са тръгнали по пътя и се определят като „садхака” или практикуващи, а някои са постигнали целта, края на пътя – тях наричаме йогини. Това са трите категории хора, занимаващи се с йога.

Може да се каже, че тази техника за мигновен контрол върху ума, когато той започне да излиза от покой, се отнася към втората категория на практикуващите, които вече са установени в йога практиките и са преодолели част от неспокойния ум. Тази теория за контрол върху ума е приложима за тези, които вече са надмогнали емоции като тревожност, депресия, възторг; за тези, чиито настроения не се колебаят в различните посоки като люлеещо се махало. Но за човек, чийто ум постоянно е неспокоен, който се мята безпомощно под ударите на собствените си страсти и невежество, най-важната начална стъпка е да не изпитва враждебност към собствената си личност. В противен случай ще завърши в клиника за душевно болни.

Във всеки аспект на живота, във всяка религиозна система от вярвания или философия има конфликт между противоположни сили, като и двете са част от вас. Където и да отидете, хората са постоянно в някакъв конфликт – и в семейния живот, и в духовните школи – навсякъде има спор, защото това е качество на човешкия ум. Съществува едно постоянно стълкновение между Аз-а и Свръх аз-а. В крия йога вие не създавате тази атмосфера на борба между Аз-а и Свръх Аз-а. Защо изобщо да има някакво съпротивление, някаква борба? Дори и в тези конфликти да има някаква истина, дори и да са необходими, оставете ги, не се занимавайте с тях!

Така в крия йога третата важна инструкция е: не контролирайте ума, просто продължете с практиката си. Ако е практика за дишане, това и правете. Ако е свиване в областта на перинеума, това и правете. Ако е свиване на корема, свивайте го, а ако умът ви е щукнал нанякъде, оставете го, защото рано или късно умът от само себе си ще започне да се успокоява под влияние на промените, които се случват в тялото чрез практиките на крия йога.

ОСНОВНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В КРИЯ ЙОГА

Не всички колебания, които се случват в мислите ви, са породени от психически причини. Вашият ум може да е неспокоен, защото имате хормонален дисбаланс. Ако сте жена, някои дни може да сте по-емоционална, защото сте в месечен цикъл. Или пък депресираното ви настроение може да е причинено от химична диспропорция в секретираните от ендокринната система вещества. Защо обръщаме на това толкова сериозно внимание? Защо просто не се задоволим да обясним нестабилно си душевно състояние като резултат от физиологичен дисбаланс. Сякаш тъкмо това пренебрегваме и именно с това се занимава крия йога.

Първата практика в крия йога се нарича випарита карани мудра. „Випарита” означава „обратен”, „противоположен”, „карани” означава означава „действие”. Вашата кола има задна скорост назад, нали? Какво се случва, когато включите на задна? Колата се връща в същото положение, от което е тръгнала. Ако изкарате колата от гаража и после включите на задна скорост, тя ще се върне обратно в гаража вместо да продължи по пътя, където ще харчи гориво, за да се движи.

В „Хатха Йога Прадипика” и в тантристките текстове има едно чудесно описание, което изразява този процес: „От луната нектарът изтича. Когато слънцето изпие нектара, йогинът остарява. Тялото му се разпада и той умира. Ето защо, чрез постоянна практика йогинът трябва да се опитва да обърне този процес. Нектарът, който тече към слънцето, трябва да бъде обърнат и изпратен обратно към по-висшите центрове. Какво ще се случи тогава? „Хатха Йога Прадипика” обяснява: „Когато успеете да обърнете потока на амрита, божествения нектар, той няма да бъде погълнат от слънцето. Така ще бъде усвоен изцяло от вашето чисто тяло”.

Когато тялото ви е прочистено с хатха йога, пранаяма и чиста храна, този нектар ще се асимилира от тялото и вие ще преминете в по-извисено духовно състояние. Когато нектарът се завърне в своя източник във висшите центрове на мозъка и не е погълнат от слънцето, вие започвате да усещате вътрешна тишина. На какво се дължи този покой? Той е резултат от асимилирането на едно определено вещество, което се секретира в тялото. В йога и в тантра традицииите това конкретно вещество се нарича „амрита”.  Думата „амрита” произлиза от санскритския корен „амар”, което означава „безсмъртен”. Това е буквалното значение, но „амрита” се превежда и като „нектар, амброзия на безсмъртието”. Точката, където се отделя този нектар се нарича бинду. Бинду означава „капка” и се намира на пресечната точка между предния и задния  в кухина в черепа. На това място отзад на главата оставяли кичур коса арийците и индусите. Днес тази традиция не съществува, тъй като го смятат вече за ненужно.

binduОт центъра бинду в черепната кухина се стича капката. Черепният канал прилича на много малък стрък трева и има леко вдлъбване. В тази вдлъбнатина има малко количество течност. Кухинката е толкова малка, че едва побира една капка. Именно тази капка течност се нарича „амрита” в йога. В тантра името на този център е „бинду висагра”. „Бинду” означава „капка”, а „висагра” означава „пада, стича се”.  Така че бинду висагра е центърът, от който се стича капката на нектара.

Нектарът въздейства по два начина на тялото, ако се асимилира и не се пропилее. От една страна той влияе за половото съзряване и способността за възпроизвеждане – създаване на деца. Аз съм продукт на тази способност, както и вие. Но ще изживеете и друго въздействие, ако успеете да спрете падането на тази капка и последващото й поглъщане в слънчевия сплит. Това се постига чрез практикуването на випарита карани мудра. Слънчевият сплит, който е в пъпа, е центърът на слънцето, на горещината. В йога той е точката, в която се срещат две много важни сили в тялото – прана и апана, нагоре отиващата сила и надолу стремящата се сила. Ако посоките на тези две сили се обърнат, те се събират и се получава единение. Тогава въздействието на този нектар се усеща от висшето съзнание, финото тяло или астралното тяло. В резултат на това вие ставате спокоен и притихнал, дори и малко преди това умът ви е да е бил разсеян, объркан, хаотичен. Изведнъж целият шум в главата спира и се изпълвате с кристална яснота. Очите са отворени, чувате и виждате всичко около себе си, но умът не се движи. Сякаш обектите, пространството и времето са спрели, сякаш цялата вселена е престанала да функционира. Вие сте потопени в пълна и цялостна тишина.

Главната хипотеза или предизвикателство тук е, че като променяте секретираните в организма вещества, вие можете да влияете на неговата структура и да преориентирате енергийните потоци. Тоест въздействайки върху химичните пропорции и енергийни съотношения в тялото, можете успешно да приведете ума в състояние, което се нарича шанти, дхарана, дхияна или самадхи. Това означава, че дори и умът ви е да е тотално недисциплиниран и неконтролируем, ако успеете да създадете правилната пропорция секреции в различните области на тялото, то може да се преобрази и да преминете в по-висше състояние на съзнанието. Ето защо практиките на крия йога не изискват да се седи в стабилна поза със затворени очи. Нека това не прозвучи като критика към раджа йога, аз също преподавам и раджа йога; просто тук се опитвам да изтъкна спецификата на крия йога.

                                                                            
СЪБУЖДАНЕ НА ЧАКРИТЕ

Друг важен момент в крия йога са психичните центрове или чакрите в тялото. Има шест центъра – муладхара, свадхищана, манипура, анахата, вишуддхи и агия, разположени на определени места в тялото. Защо не се събудите и не ги активирате? Защо си губите времето в постоянна борба и спорове с ума си, непрекъснато се конфронтирате със себе си, водите безкрайна битка. Това е самоубийствено! Събудете чакрите си, не губете повече време.

Как се събуждат чакрите? Крия йога казва, че с практиката мулабандха събуждате чакрата муладхара, чрез ваджроли мудра – свадхищана, а чрез уддияна бандха – чакрата манипура. Вишуддхи чакрата се събужда с джаландхара бандха, а агия – чрез шамбхави мудра. Защо не опитате тези практики? Веднъж събудите ли чакрите, ще потекат нови усещания.
Разширяването на ума се случва вътрешно в момента, в който започнете да упражнявате своята мантра. Ако нямате лична мантра, използвайте Ом. Ом не е защитена авторски, тя е свободна. Просто практикувайте Ом в муладхара чакра един месец, в свадхищана за един месец, в манипура – два месеца, в анахата – един месец. С практиката ще намерите точното място на чакрите. Може да не се случи веднага или дори да минат 10, 20 или 30 дена, но в даден момент усещането ще се появи. След като сте активирали чакрите чрез мантра или концентрация, има много практики в крия йога, които можете да правите.

Чакрите имат основно значение за навлизане в едно по-разширено състояние на съзнанието, но повечето от вас нямате достъп до тях. Защото не знаете къде точно се намират. Всяка чакра обаче има контактен център. Свадхищана има контактен център в пубисната кост, края на органа за уриниране или в клитора. Манипура има контактен център в пъпа, анахата в гръдната кост, вишудхи – в гърлото, а агия в брумадхя – центъра между веждите. Муладхара и бинду нямат контактни точки.

Да предположим, че не успявате да се концентрирате върху манипура или анахата, то тогава можете да ползвате контактните центрове. Контактните центрове са превключватели и ако искате да пуснете светлината, точките на контакт могат да бъдат използвани. Запомнете това.

След като вече имате известна яснота относно чакрите и точките на контакт, остава въпросът – къде е кундалини? Кундалини всъщност може да е напуснала гаража си преди часове. Макар родното й място да е муладхара чакра, не можем да сме сигурни, че тя все още е там, защото йога практикуващите, последователите, учениците с гуру, вярващите – всички те, въплъщение след въплъщение, са практикували някакъв вид йога,  под формата на религия или мистично учение. Чрез тяхното упражняване по време на различните им животи и инкарнации, те би трябвало вече да са преминали през събитието, наречено „събуждане на кундалини”. Ето защо, винаги казвам на хората, че макар и обителта на кундалини да е муладхара чакра, много вероятно е тя вече да не е там. Но може да я намерите на друго място, докато практикувате крия йога. Може би ще я откриете движеща се във свадхищана, манипура или анахата и ще възкликнете „Ето къде е била!”

Истината е, че човек е същество с потенциал за духовно развитие и функцията му в този живот е да достигне и да събуди това по-висше състояние. Това трябва да е главният стремеж на всеки, който иска да практикува крия йога. Така че – не се страхувайте да събудите своята кундалини. Човекът е минал през множество приключения, прекосил е океаните, изкачил е Еверест. Поемал е много рискове. Какво е за него още едно приключение,  но с  несравнимо по-голяма награда.

Introduction to Kriya Yoga, Swami Satyananda Saraswati
Harlow, England. 12.2.83, Yoga magazine, November 1983

Йога студио 108, превод Светла М. Благоева


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *