Лая йога и Йога на дишането, пранаяма

1 544

 Лекция на семинар за йога учители, Колбато, Испания

Свами Сатянанда Сарасвати

Авторски превод: Светла Благоева, Йога студио 108. 

Има два пътя на само-просветление, пътят на разширение и пътят на пълното разтваряне. Първият път включва многобройни духовни практики и се преподава от повечето учители по йога. Вторият път е лая йога, бърз метод, който се преподава от много малко.

Трябва да сте попадали на израза в Библията, „В Бога, кълна се, Аз умирам всяка вечер.“ Каква е тази смърт и тази нощ? Когато умът се оттегля към източника, съзнанието и праните се хибернират, а тялото остава сякаш неживо. Това е лая йога самадхи. Единствената разлика между крайния етап на лая йога и преживяването на смъртта е, че след смъртта вие не се връщате в същото си тяло. Докато, след преживяването на лая-състояние, можете да се върнете към същото си тялото и ум и да възобновите живота си като същият човек.

За да бъде човек в състояние да посрещне такова преживяване, практиките на хатха йога са абсолютно задължителни. Хатха йога подготвя основата за лая.

Пълно разтваряне

Когато влезете в състояние на лая, първото нещо, което се случва, е че индивидуалното съзнание напълно се дезинтегрира (разпада). Няма осъзнатост за Аз-а; няма познание за времето, пространството, обективност или индивидуалност. Дори дъхът спира в някои случаи. Ако някой продължително практикува и преживява това Лая-състояние, цялото тяло минава в състояние на rigor mortis, вкочанясване. Това би могло да продължи за половин час, за цял час или за цялата нощ, при което тялото бива лишено от прана.

В състоянието на лая, умът се преобръща от състоянието на проявление в състояние на разпадане. По време на този период, умът се връща към причинно-следственото състояние. Просто както малкото растение се връща към семето, така и умът се връща към първоначалното си състояние, което се нарича мула пракрити. В това състояние няма създаване, активност, движение или вибрация. Това е състояние, в което се запазва статуквото, където всичко е спряло. Няма еволюция или деволюция, няма време и няма пространство. В този момент, умът навлиза в несъзнателното „тяло“ според съвременната психология, или в анандамайа коша, тялото на блаженството, според Веданта. Където съзнанието се освежава и общува с несъзнателния Аз. Осемте сидхи, развити в йога на Патанджали, също се намират там, така че, когато съзнанието се връща в нормално състояние, то е заредено с духовна сила.

Контролирането на праната

Може да се каже, че лая е състоянието на безплътно самадхи, което се постига без никаква намеса с ума. В лая йога, както и в хатха йога, няма директен опит да се повлияе на ума. Взаимната връзка между прана и ума се припознава и умът е поставен под контрол, чрез контролиране на праната. За хора с много неспокойни умове, тази система е много по-лесна за постигане на някакъв напредък отколкото например чрез раджа йога, където има много повече работа и контрол върху ума.

В процеса на контролиране на ума, е възможно да бъдем в битка със себе си в продължение на един човешки живот. Понякога се получава раздвоение на личността от конфликтите и борбите, които възникват по време на този процес. Така че, за динамични хора с много амбиции и желания, пътят на хатха йога е най-добрият. Тук акцентът не е върху контрола на ума, но на контролиране на праната. Ако ученикът правилно практикува и се пречистват елементите на тялото, когато се появи кевала кумбхака, умът автоматично е под контрол.

Праната е представена от Пингала нади, а умът от Ида нади. Пътят на контролиране на прана е научен подход към духовното извисяване, който започва директно от първия елемент – земния елемент на тялото. Много учители смятат, че хатха йога е само физически упражнения и, че тя не е духовна, но аз смятам че в Хатха йога има много научен подход. Ако искате да издигнете сграда, имате нужда от основа, както и покрив и стени. По същия начин, ако искате да контролирате праната, имате нужда от практиките на Хатха йога, за да се подготви основата, тялото и ума за пранаяма.

ПранаямаПранаяма, мудрите и бандхите са най-преките начини за изследване на праната и поставяне на ума в състояние на пълно разтваряне. Може би сте видели снимката на богинята Кали, стъпила върху тялото на Шива. Кали е активната прана шакти и Шива е индивидуалното съзнание. Това символизира точката, когато праната се събужда и индивидуалното съзнание се разтваря напълно.

Практиките на пранаяма, мудра и бандха са незаменими в лая йога и трябва да бъдат правилно научени. С цел да се усъвършенстват тези три практики, вие трябва да станете вещ в Хатха йога. Ако сте седнали в сидхасана, падмасана или всяка друга позиция, тялото трябва да бъде в състояние да остане напълно неподвижно, тъй като в практиката на пранаяма праната се движи по цялото тяло с много голяма скорост. Вие трябва да подпомагате движението на праната, като поддържате пълна неподвижност.

Вътрешността на тялото трябва да бъде чиста. Например, ферментация на слуз ще пречи на движението на праната. Ето защо стомаха, червата, носа, устата и цялото тяло трябва да бъдат подходящо почистени с практики. Това физическо тяло е комбинация и изменение на петте елемента: етер, въздух, огън, вода и земя. Ако не се пречистват тези пет елемента в организма, те ще пречат на дейността на праната. За да се очисти тялото и елементите в тялото, практиките на хатха йога трябва да се практикуват.

Пранаяма практики за лая

След пречистване на организма, практиките на пранаяма се използват като основа за контролиране на праната и разтварянето на ума. Тези практики се считат като най-мощното помощно средство за постигане на лая самадхи.

Преди да започнете с пранаяма обаче, трябва да сте овладели сидхасана. След това практикувайте бхастрика (духало) по следния начин – с лявата, с дясната и двете ноздри. Докато практикувате бхастрика, диафрагмата ви трябва да остане неподвижна, само коремът ви трябва да се движи като духалото на ковачите. Не трябва да има никакво друго движение в тялото. Тялото трябва да е като статуя, докато практикувате бхастрика. Постепенно скоростта на дишане трябва да се увеличи. В хода на практиката, честотата, бързината, дълбочината и скоростта на бхастрика стават все по-силни и мощни. Но независимо от това, тялото трябва да остане неподвижно като статуя. Може да затворите очите си по време на практиката. Ако предпочитате да ги държите отворени, фокусирайте погледа само върху една точка. Отворени или затворени, очите трябва да бъдат фиксирани в една точка през цялата практика. Продължавайте с бхастрика, докато дишането не спре от само себе си. След това прекратете практиката.

Има и друг вид пранаяма, която е много подобна на бхастрика, нарича се капалбхати. Тук процесите са разменени. Докато в бхастрика скоростта се увеличава с по-нататъшната практика, в капалбхати скоростта става по-бавна и по-бавна. В практиката на бхастрика в началото започвате бавно, но при капалбхати започвате бързо. В прогреса на бхастрика, бързината се увеличава и дишането става по-кратко, докато при капалбхати, скоростта е бърза в началото и с практиката става бавна и дишането става по-дълго.

Третата практика е нади шодхана пранаяма, много научна техника, която включва вдишване, вътрешно задържане, издишване, външно задържане. Когато се практикува външно задържане, трябва да се правят и трите бандхи – джаландхара, уддияна и мулабандха. Когато се практикува вътрешно задържане, се само правят само две бандхи – джаландхара и мулабандха.

Съотношението между вдишване и издишване трябва да бъде 1:2. Съотношението на вътрешното задържане не се фиксира в началото; а трябва да бъде в съответствие с капацитета ви. Но по-късно трябва да се фиксира в съответствие със следните съотношения. В началото трябва да поддържате съотношение 1:1:2:1 и постепенно трябва да преминете в 1:2:2:2 и след това 1:4:2:2 и накрая 1:6:4:4. Трябва да се практикуват само по пет рунда, не повече.

Един рунд означава вдишване през лявата ноздра, задържане; издишване през дясната ноздра, задържане; вдишване през дясната ноздра, задържане; издишване през лявата ноздра, задържане.

Всеки ден практикувайте по пет рунда. В началото това може да отнеме само пет минути, но когато започнете да дишате по-дълбоко, тези пет рунда може да отнемат до един час.

Природата на дишането

В садханата на лая йога, естеството на вдишване и издишване трябва да бъде абсолютно правилно и точно. Не е достатъчно само да дишате по обичайния начин. Дишането трябва да бъде много фино. Когато дишането е външно, можете да го почувствате на разстояние от 2 до 36 пръста. Колкото по-късо е разстояние, по-фин е дъха. Вие трябва да дишате по такъв начин, че дишането да не надхвърля два пръста разстояние при издишването. Ако не познавате финото дишане, ще задържите дъха и след това ще издишате твърде силно. Така че знаейки това, вие ще бъдете в състояние да се нагодите така, че след вътрешното задържане, да можете спокойно да издишате.

Следващият важен момент е, че скоростта на вдишване и издишване трябва да бъде постоянна и еднаква. Понякога, когато сте уморени, например, вдишвате дълбоко и бавно и издишвате бързо. Когато не сте уморени, можете да вдишвате по-бързо и да издишвате по- бавно. Тази непоследователност в дишането създава неравни вълни, които смущават ума. Постоянството е много важно и не трябва да бъде пренебрегвано от практикуващият лая йога. Това важи и за вътрешното и външното задържане на дъха. Понякога дишането се задържа в продължение на 10 секунди, 11 секунди, 20 секунди или 1 минута. Но след като съотношението за задържане се фиксира, продължителността трябва да остане постоянна в цялата практика.

Освен последователност, трябва да има еднаквост в дишането. Много пъти хората вдишват и издишват с леко трептене. Но дишането трябва да е гладко и еднородно, без да се спира или да има трептения. Ако бихте могли да поставите скоростомер вътре в носа, вие ще видите, че хората никога не дишат равномерно. След вътрешното задържане, това е особено забележимо. По време на едно издишване, може да има до десет различни скорости, докато се установи постоянство в скоростта.

Точното време

Много е трудно да се измери продължителността на вдишване, издишване и задържане. Някои хора казват две пляскания, едно щракване. Но в лая йога този метод на отчитане е вид отвличане на вниманието, което пречи на еднаквостта и скоростта на дишането. Мисленото броене е по-добро, но това е разсейващо. Някои хора слагат часовник пред себе си , но това също е много разсейващо.

Най-добрият начин за измерване на дишането е чрез само дишане. В Индия това е направено с помощта на 24 сричковата мантра Гаятри мантра. Всяка сричка на тази мантра има време и акцент, което се вижда като маркирано в самите букви. Ако се упражнявате, пеете, или мислите за мантрата, времето на дишането няма да се отклони дори за една малка част от секундата. Тъй като тази мантра има 24 срички, тя ви осигурява правилната база за първото вдишване. 24 срички на Гаятри мантра е едно вдишване и две 24 срички на Гаятри е едно издишване. Ето защо, 24-те срички на Гаятри е една единица на пранаяма.

В продължение на няколко години съм мислил за това, кой би бил най-добрият начин за измерване на праната в западните страни, където хората не знаят Гаятри. Но, честно казано, не съм стигнал да някакво по-добро решение. За известно време пробвах с мантрата OМ. Но открих, че понякога 24 Ом-а отнемат половин минута, друг път 40 секунди, 15 секунди и така нататък. Знам, че времето има ефект върху ума и прана. Ако ние сме в състояние да практикуваме пет рунда на нади шодхан с абсолютна точност във времето, тогава лая състоянието на самадхи ще дойде.

Смърт и възкресение

Освен бхастрика, капалбхати и нади шодхан, има и други пранаями използвани в лая йога като Сурия бхеда пранаяма и моорчари. В Крия Йога има техника, известна като тадан крия. Така че има много различни практики за постигане на това състояние, което е известно като индивидуална смърт.

В „Горакхсамхита“, „Хатха Йога Прадипика“ и много други древни йогийски текстове, много ясно е написано как пранаяма трябва да се практикува за лая йога и какви симптоми ще се появят. Също така е казано в различни книги по йога, че когато се практикува пранаяма за лая йога самадхи, различни астрални звуци започват да еманират от тялото. Тази практика на пранаяма въздейства не само на ума, тя силно въздейства и на външната рамка на тялото. Това променя структурата, кожата, миризмата на тялото. Начинът на мислене и дори на погледът стават много мощни. Пранаяма има не само огромен ефект върху физическото и пранично тяло на човека, но и на умствените, психическите и причинно-следствени нива също.

В тези променящите се времена, когато много хора вече не вярват в религията, Бог, или трансцедентални неща, лая йога е може би най-подходящ и силен метод за трансцендентност. Тя се основава на техники, които са практични, научни и безспорно ефективни. Затова нека тези, които търсят по-висши духовни изживявания и опитности, да се обърнат към лая йога и се подготвят за практиката на пранаяма. Хубаво е, когато ние живеем през деня и да умираме през нощта. След това всяка сутрин се случва възкресението. Това е изпълнението на човешкото въплъщение.

Линк към оригиналната статия на английски – Laya – the Yoga of Pranayama 


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *