Медитация, Санкалпа, духовен дневник

1 085

Медитация, йога нидра и духовен дневник

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Авторски превод: Светлана Благоева, Йога студио 108.

Какво представлява смелостта и силата на волята, и как могат да бъдат засилени?

СмелостСмелостта е противоположността на страха. Това не означава отсъствие на страх, а приемане на настоящето, на страха и волята да продължим. В санскрит волята е позната, като санкалпа. Санкалпа представлява позитивна мисъл или идея, която се основава на действителни нужди и стремежи, и всичко, което е практично. Силата на волята е решителността и води до реализиране на тази санкалпа. Силата на волята е чистота, а смелостта представлява силата да преодолеем слабостите.

Медитацията играе много важна роля в развиването на смелостта и волята. SWAN принципа ви дава възможност да осъзнаете вашите сили и слабости, както и вашите амбиции и нужди. Когато се идентифицираме с нашите силни страни в нас се появява изобилие от воля, мотивация, вдъхновение и радост. Когато се идентифицираме с нашите слаби страни мотивацията, енергията и решителността намаляват. Както и възможността да пропаднем в ограничителното измерение на човешката природа става по-лесно.

И тогава и творческите способности не идват спонтанно, а съществуват емоции, спънки и чувства на безсилие, които се борят срещу това да постигнем дори една цел.
А медитацията помага да се идентифицират силните и слабите ни страни. И също така развива силните и трансформира слабите в позитивни и силни.

—Ganga Darshan, March 2005

Каква е целта на санкалпата по време на йога нидра?

В йога нидра в началото и края се казва т.нар. санкалпа – позитивно утвърждение (решение) или позитивна санкалпа за вашия живот. Решението и санкалпата са две различни неща. Санкалпа няма точен превод и затова ще използваме утвърждение (решение) и представлява начин за промяна на ограниченията на ума, мислите, поведението и отношението.

От тук следва и че санкалпата или позитивното утвърждение в йога има две цели. Първата е да премахне ограниченията на ума, които ни карат да мислим и да се държим по определен начин, и да станем по-креативни, позитивни и отворени. Втората цел на санкалпата е да ни осигури позитивна цел в живота.

В началото санкалпата или позитивното утвърждение са за преодоляване на личните недостатъци. Например: много хора са пристрастени към различни неща, като дрога, алкохол, кафе и шоколад. Някои хора не могат да откажат пушенето, въпреки че знаят, че това им разрушава здравето.

Пристрастеността може да бъде всякаква, ние всички сме пристрастени по един или друг начин. Един може да е пристрастен към депресията или инерцията, или нервна възбуда, някой са пристрастени към живота като цяло. Тези пристрастености забраняват или ограничават естественото ни творческо изразяване на нашата човешка природа и личност.

Целта на санкалпата

Тя е да подпомага справянето с ограниченията, предизвикани от пристрастеностите чрез променянето на подсъзнателния ум, защото източникът на пристрастеностите се намира в подсъзнателния ум, а не в съзнателния. Когато нещо идва от подсъзнателния ум, а вие мислите да го премахнете със съзнателния ум, това е не-естествено и невъзможно.

Ако искате да премахнете едно дърво, по-добре ще е да го изкорените, а не да изрежете само стеблото, защото в противен случай дървото ще порасне наново, тъй като корените са живи. Същото е и с навиците при хората, с човешкия характер, самскарите и кармата. Те са се родили в несъзнателния и в подсъзнателния ум.

Ние започваме да ги осъзнаваме, когато дойдат до повърхността на съзнателния ум. Често ние се борим за преодоляването на тази слабост и тази небалансирана природа и обикновено се проваляме, защото се опитваме да изчистим съзнателния ум от влиянията на подсъзнателния, което всъщност не се случва.

Санкалпата действа директно на подсъзнателно ниво. Това е позитивно утвърждение, което вие повтаряте отново и отново на себе си в повишено състояние на чувствителност и възприемане, както по време на йога нидра, така и по време на практикуване на пратяхара и дхарана техниките.

Санкалпата играе две роли. Първата е да модифицира и балансира човешката природа. Втората е да ни даде посока в живота, за да бъдем по-оптимистични, съзидателни и позитивни. Човек трябва да започне с идентифицирането на един проблем на една сфера от живота си. Започнете с поправянето на една трудност и постепенно работете със санкалпата и я изграждайте според нуждите си.

Каква е ролята на духовния дневник?

Духовният дневник не е автобиография на промените и трансформациите, които вие усещате или преживявате по време на вашето духовно пътуване. Много хора правят духовния дневник като автобиография, но в действителност духовния дневник е като крайъгълен камък и индикатор на вашата твърдост за разрешаването и постигането или започването на нещо в живота. Ние си мислим и желаем много неща, но в това което си мислим и желаем няма прана, няма живот в тях. Дори нашата санкалпа или воля се променят и оцветяват спрямо навиците, желанията и обстоятелствата.

Например, човек може да бъде пристрастен към цигари, алкохол, наркотици или нещо друго. Идва мисълта, „ Аз трябва да се откажа от това, това не е добре за мен“, но тази мисъл е безжизнена, защото ще бъде подложена на влиянието на навика и на хората около вас. Ако вашите приятели ви казват „започни санкалпата си утре, днес ще имаме парти” т.е. върху мисълта ще въздействат вашата компания, вашите навици и обстоятелствата и в крайна сметка тя никога няма да бъде изпълнена и ще си остане мъртва.

Ако мисълта и желанието са изпълнени с живот, то те ще елиминират въздействието на всичко друго, и тогава мисълта, която ще дойде е „ Не, от днес аз няма да правя това” и при тези обстоятелства ние ще сме способни да следваме тази мисъл. Това представлява силата на волята, мисъл с мощ и воля, която преодолява въздействието на другите и преодолява навика. Това, което пишете в духовния дневник показва тази решителност, тази отдаденост, тази санкалпа. Духовният дневник ви напомня постоянно, какво можете да постигнете в живота.

Ние можем да мислим за много неща, но ги забравяме. Например може да мислите, че пушенето или пиенето са вредни и логически може да го докажете, но когато започне да ви се пуши или пие вие забравяте за тези логически мисли и се оказвате под влиянието на навика. Това означава, че при тази безжизнена мисъл има загуба на памет. При мислите, които са изпълнени с живот и воля паметта е активна, и това осъзнаване, че тя ще ви помогне ще ви държи нащрек през цялото време. Целта на духовния дневник е да ни помогне да осъзнаем как мъртвите мисли могат да станат жизнени с разбирането и приемането на това, което е подходящо.

—Ganga Darshan, November 2000

Каква е ролята на силата на волята?

В управлението на ума моделите на съзнанието, които са насочени към външния свят трябва да бъдат променени и да се обърнат навътре. Насочването на ума навътре не означава, че вие се отказвате от външния свят. Това е пътуване навътре към личността и едно от качествата, които е необходимо да развиваме е силата на волята.

Силата на волята е състояние на ума, в което няма разсейване т.е. мисловната енергия е силно фокусирана. Сила на волята не означава увереност, тя представлява качество на ума, което постига своите желания, както стрелата лети право към своята цел. И така, ако решите да се събуждате по едно и също време всяка сутрин, умът ще ви събужда в това време, което сте избрали. Ако сте решили да се откажете от някой лош навик днес, от този момент той няма да има място във вашия живот и няма да изпитвате нужда се върнете към него по-късно.

Някой хора опитват да откажат пушенето, алкохола или някой друг навик. Въпреки това желание да се откажат от навика копнежа продължава и тогава започва борбата между навика и стремежа. Много пъти ума и мислите ще се връщат назад към навиците и желанията, които сме оставили отново и отново, а това всъщност е липса на силна воля. Силната воля представлява абсолютно фокусиран и силен ум. Това всъщност е първото нещо, което трябва да се постигне при управлението на ума.

—Venice, May 2006

Как да променим навиците си ?

Всички имаме навици и всички искаме да променим навиците си колкото се може по-бързо. Но всъщност това е лесно да се каже, но когато навика е вграден психологически, умствено и емоционално е много трудно да го изкореним. И така, какво трябва да направим, за да се отървен от един навик? Първоначално премахваме (игра на думи от английски) h и остава abit (малко) след това премахваме а и остава bit (малко), след това премахваме b и остава it (то), след това премахваме i аз и остава Т, като чай (теа), а всички сме пристрастени към чая, така че се връщаме там, откъдето започнахме J Но с тази разлика, че този път вие ще избирате към какво да се пристрастите. По-добре да се пристрастите към радостта от живота, към позитивни пристрастености, а не към негативни, така че да имате сатвични навици, а не тамастични.

Така че помислете какви са вашите пристрастености и дали са тамастични или сатвични. Работете с тамастичните пристрастености и премахвайте всеки път по буква от тях. Култивирайте позитивните и станете още по-силно пристрастени към тях. Духовното осъзнаване също е пристрастеност, както и материалното осъзнаване е пристрастеност.  Както и дрогата, цигарите и алкохола са пристрастености. По същия начин и мантра и медитация също могат да бъдат пристрастеност. Когато има пристрастеност, вие не можете да живеете без нея. Тогава изберете да се пристрастите към йога.

—Slovenia, May 2006

Източник: Йога списание: http://www.yogamag.net/archives/2008/emay08/chag.shtml


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *