Пробуждането на праната в йога

963

Събуждане на Праната

Лекция от Свами Сатянанда Сарасвати, Дания, Септември 1979

Авторски превод: Светла Благоева, Йога студио 108

Практикуването на пранаяма формира ядрото на духовното пробуждане. За повечето хора пранaяма означава контрол на дишането, целящ физическо здраве, но това е било грешно разбрано и обяснено. Праната е универсaлна по своята същност. Индивидуалната прана е микрокосмична версия на всемирната система и не трябва да бъде бъркана с въздухa, който дишаме.
Определено количество от прана съществува във всяко човешко тяло. Увеличавайки размера на праната ние провокираме вътрешното отдръпването на мозъка. Праната се движи в тялото, за да поддържа живота в него и всички органи. Тя е сила или енергия, която вибрира навсякъде във физическото тяло. Според науката на хатха йога, пингала нади, която протича от дясната страна на гръбначния стълб е канала на праната от муладхара до агия чакра. Разпределението на праната във физическото тяло става чрез система от хиляди нервни канали, които пренасят пранична енергия до всеки един атом в тялото – за неговото развитие и поддръжка. Пранаямата опитва да разшири обсега на праната отвъд границите на физическото тяло. Силата има много проявления. Енергията може да заеме всяко измерение. Може да бъде както миниатюрна, така и космична.

Прана и мозъка

Мозъкът е разделен на десет части от които девет са неактивни. Учените са разделили мозъка на три секции: нов мозък, междинен мозък и примитивен мозък. Примитивният мозък представлява девет от десетте части на мозъка, които съществуват, но не участват в живота на човека. Тези зони са наречени “тихи зони” и техните качества са непознати.  Ако тези девет тихи зони бяха активни, човешките способности биха били много по-широки и неразрушими с времето.

В процеса на човешката еволюция тихите зони са се развивали и  започват активно да участват в живота, макар и много бавно. Представете си голям град с красиви къщи, пътища и сгради, но без електрическа енергия. По същият начин и тези зони от мозъка не функционират поради липсата на енергия. Настоящото количество пранична енергия е недостатъчно да активира тези тихи зони. Основната цел на пранямата е да създаде по-голямо количество прана, да промени природата на електрическите сили в праничното тяло и тогава да го препрати към тихите зони на мозъка. Различните форми на пранаяма подготвят каналите, през които енергията трябва да премине.
Преди тази по-висша форма на енергия да бъде отведена до мозъка, каналите трябва да бъдат пречистени. Пингала нади е превозното средство, което пренася праничната енергия от муладхара до висшите центрове на мозъка. Агия чакра, позната като продълговатия мозък, седяща на върха на гръбначния стълб е наблюдателният център на цялата тази „тиха зона”. Когато това фантастично количество енергия е пробудено, тя се пренася чрез пингала нади до агия чакра и от там тази енергия се влива в „тихите зони” на мозъка.

Седалището на прана шакти

Праната, която е универсална по природа съществува като спяща енергия в муладхара чакра. Тази велика прана шакти е известна също и като кундалини. Събуждането на кундалини означава събуждане на великата и универсална пранична сила в човешки организъм. Този малък център или жлеза в муладхара чакра не е мит и измислица. Това е научна формула от най-голямо значение в човешката еволюция.

Муладхара е центърa на сътворението.  Този център се намира в зоната на половите органи, но това не го прави нечист. Много хора чувстват колебания и срам от това, че кундалини се намира в муладхара и твърдят, че е в манипура, защото те не искат да асоциират тази свята кундалини шакти с нечестивата сексуална система. Но е научно доказано, че тази малка жлеза в муладхара чакра съдържа неограничена енергия. Много психични и духовни преживявания се пораждат в муладхар чакра.

Хиндуистите вярват, че в муладхара има овален символ на Шива, шивалингам,  наподобяващ яйце. В модерната физика ние знаем за яйцето, което е направено от прото-материя. В центъра на всяка материя има  ядро и в тантра и йога това ядро е познато като бинду, центъра на материята, обекта и творението. В бинду целия  космос е компресиран по същият начин, по който едно голямо  дърво се съдържа в едно малко семенце. Около това ядро е безграничната прото-материя  във формата на яйце, с два полюса от положителна и отрицателна енергия позната като време и пространство. Това е начинът, по който цялата научна концепция за кундалини трябва да бъде разбрана. Това е точката, в която безкрайното време и безкрайното пространство се съединяват. Когато тези положителни и отрицателни енергии се съединят – се случва експлозия или в ядрото или в материята. Въпреки че муладхара чакра се намира във физическа жлеза, енергията е  се съдържа там така, както и във всяка материя. Материята не е нищо друго освен различна форма на енергия и енергията не е нищо повече от различна форма на материя. На всеки етап от създаването – материята и енергията могат да бъдат трансформирани една в друга. За това ние не трябва да се учудваме – как може физиологичен орган да бъде източник на неограничена енергия.

Прана и пранаяма

Чрез практиките на пранаяма определено количество топлина или съзидателна енергия се генерира в цялото тяло. Тя влияе на съществуващото количество прана. За пример – ако произвеждате топлина в стаята, тя ще затопли съществуващото количество въздух. Има определено количество прана в нас, което ни дава живот и пранямата затопля това количество, което след това си проправя път по пингала нади до агия чакра. Когато е генерирано достатъчно количество топлина агия чакра връща съобщението обратно до основата на кундалини и същинското пробуждане на огромно количество прана настъпва. Това на кратко е целта на пранаяма.
Праняма не е специално проектирана за събуждане на кундалини. Определени пранаями са изпълняват, за да прочистят главните канали на нервната система. Някои са предназначени да създават топлина в тялото, докато други стимулират агия чакра. За пример – има много важна пранаяма позната като уджай, която прочиства пингала нади за изкачването на праната.
Цялата наука за пранаяма е базирана на задържането на праната, известно като кумбхака. Вдишването и издишването са несъществени. Кумбхака означава пранаяма и пранаяма означава кумбхака. Тези които работят усилено върху този нов метод за пробуждане на спящите части на мозъка трябва да се подготвят внимателно, като усъвършенстват постепенно кумбхака. От научните изследвания върху пранаяма откриваме, че по време на кумбхака в мозъка се влива увеличено количество кръв и в същото време в тялото се генерира допълнителна топлина.

Пранаямата също въздейства и върху церебралната течност в мозъка. Когато се генерира енергия, тя променя химичната структура на тази течност около мозъка. Когато течността е химически повлияна тя въздейства върху поведението на мозъка. За пример ако вземете наркотик, той предзвиква мигновена химическа реакция в тази течност. В резултат на това вие изживявате определени психични усещания. По време на кумбхака се произвежда допълнителна електрическа енергия и благодарение на нея с времето се променя химическата структура на течността около мозъка. По тази причина имаме усещането за замаяност по време на пранаяма.
Замайването се случва в мозъка и вие трябва да наложите това усещане на ума. Всички велики открития и опитности се случват в състоянието на тази замаяност и много малко хора знаят как да го управляват. Когато пробуждането започне и замаяността се появи – имаме нужда от визуална помощ. Това е причината практиката на пранаяма да се комбинира с практиката на дхарана – концентрация. Има хиляди символи за концентрация – малка точка, горящ пламък, звезда или символът Ом. Когато визуализирате символа можете веднага да го наложите върху състоянието на мозъка. Когато това вътрешно осъзнаване оживее, едновременно с него започва пробуждането на кундалини. По тази причина практикуването на праняма трябва да бъде правено много интелигентно и търпеливо. Пранаяма трябва да се разглежда в контекста на пробуждането на йога.

Практиката

Първо трябва да усъвършенствате сиддхасана, най-добрата поза. След това започнете практиката на нади шодхана пранаяма.
Като начало задълбочете и задайте ритъм 1:1 на вдишване и издишване и с месеците стигнете до 20 сек. вдишване и 20 сек. Издишване. После добавете и ритъм 1:2, след това ритъм 1:1:1 – добавяте и задържане на вдишания въздух. Когато с лекота правите вдишване за 20 сек., задържане 20 сек. и издишване 20 сек. може да промените съотношението. Следва 1:1:2. И след това 1:2:2.
И добавяте 1:1:1:1 – и задържане на издишания въздух. После 1:1:2:1.
И след това – може би след година редовна практика стигате до вдишване, задържане на въздуха, издишване и задържане на въздуха издишан в съотношение на времето в четирите фази 1:2:2:1. Когато практикувате задържане на вдишания въздух – комбинирайте го с джаландхара бандха и мула бандха. При задъжането на издишания въздух правете джаландхара, мула и уддияна бандха. Постепено опитайте да подобрите качеството на своето дишане като контролирате вдишването и издишването.

Дъхът е едновременно груб и фин. Грубият дъх е доловим – осезаем, докато финия е неосезаем. Тежкото и грубо вдишване и издишване не е пранаяма. Когато дъхът стане фин той подобрява качеството на осъзнатостта. Вдишвания и издишания въздух трябва да е постоянен. Не трябва да бъде плътен или разреден, на части или на вълни.

След практикуването на един рунд нади шодхана седнете тихо и насочете своето осъзнаване към междувеждието. Когато се успокоите направете втори рунд.

Пранаяма играе много важна роля в йога. Трябва да имате много добре обучен и опитен учител. Не може да бъде направена само по книга. С помощта на пранаяма може да събудите кундалини и да ускорите личното си израстване.

Превод Йога студио 108

линк към оригиналната статия
Януари 1980, Йога списание


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *