Свещеният ритуал обяснение и символи

989

Какво представлява Свещеният ритуал
– Свами Муктананда Сарасвати, Австралия

Авторски превод: Светла Благоева, Йога студио 108

Ритуалът е като обширен, дълбок океан. Не е възможно да се даде категорично описание в тази статия, така че това ще бъде един бегъл поглед върху потенциала на ритуала, но голяма част ще остане загадка, което е истинската природа на ритуала.

Ритуалът е свързван с много интересни въпроси и красиви изкуства. Например, ритуалът обхваща удивителните светове на: мантра; янтра; татва; поезия; молитва; математика; звук; музика; мандала; цвят; религия; туземски култури; изкуство; васту; тантра; метафизика; древни култури; мудра; животински символи; пуджа; естествена среда; цветя и растения; философия; кристали; генеалогия; астрология; митология; психология и симвология. И разбира се всички форми на йога, плюс други въпроси и „ологии“. Всъщност, целият ни живот може да бъде обобщен в тази тема.

Какво е ритуал?

кръщаванеИ така, какво е правилно проведен свещен ритуал? Много просто, това е символично влизане в контакт с духовна цел, което е извършвано от един човек или група хора. Ритуалът е процес, чрез който можем да се свържем със съзнанието – с духа, през сърцето, с помощта на психични методи на призоваване, символ, символични действа и чисто намерение – санкалпа.

Призоваването е покана на съответен божествен аспект – божествата или девите – с молба към тях да присъстват и участват. Семпъл символичен акт е паленето на свещ или джоти, със символиката да бъдем ние самите пламък – символ на вътрешна просветленост. Или една семпла санкалпа е да осъзнаем признателността си за изобилието, което получаваме.

Чрез този процес на ритуала ние оставяме настрана аналитичния ум и се свързваме директно със съзнанието през сърцето. Там е мястото, където се осъществява комуникацията със символа и искреността на сърцето. Символът е питателната храна за душата и ритуалът е храна за духа. Ритуалът не е интелектуално действие, той е вяра в създателя, той е бхакти. Да се опиташ да анализираш този процес, единствено и само довежда до това да се отдалечиш от това измерение, защото различни закони са в сила в тези различни измерения на реалността. Външният процес на ритуала е този, който нарежда декорите, който установява изтънчената обстановка, за да може вътрешния процес на ритуала да донесе резултатите от връзката и трансформацията. Това е целта.

пуджаПуджа на дърво е ритуал. Всяка пуджа е ритуал. Медитацията е ритуал. Нашата йога практика е ритуал; всички форми на йога са ритуал. Практикуването на моуна (тишина) може да бъде ритуал. Поклонението е ритуал. Музиката, танца и пеенето, правенето на изкуство, композирането на музика и поезия, всички те могат да бъдат ритуал. Правенето на мала (броеница), изкачването на планина, разходката, а даже и някои форми на консултация и терапия могат да бъдат ритуал. Дори и готвенето и яденето.

Всички тези действия имат потенциала да бъдат свещен ритуал, в зависимост от нагласата и съзнателността. Всъщност, целият ни живот може да бъде един задълбочен ритуал, ако живеем със съзнанието и уважението към нас самите, към всички същества и за всички създания.

От векове, туземските култури са се събирали в ритуални кръгове около огньове и ягия огнища, за да комуникират с божествения свят и един с друг; за да се смеят; пеят; танцуват; да преговарят за бракове; да се справят с нарушения на племенните закони; да споделят истории и да провеждат ритуали. Ритуалният кръг бил свързван с идеята за защитено или осветено пространство, церемониално място, където всички участници са били равни. Антрополозите казват, че цивилизацията започнала, когато праисторическите хора започнали да погребват мъртвите. Имало е много археологически открития на древни гробове, което ясно показва, че покойникът е бил погребан ритуално. Телата не били небрежно хвърляни в дупки в земята, но очевидно били поставяни с почит и снабдявани с това, което се е смятало за необходимо за задгробния живот. Без значение колко грандиозно или скромно е било правено – било е ритуал. Има много, много видове свещени ритуали, прекалено много, за да бъдат споменати или дори, за да се знае за тях в нечии живот.

Стъпки на ритуала

Процесът на ритуала се развива в три стъпки. В една семпла пуджа на дърво, например, първото ниво е след като сте се установили пред дървото си. Вие мислено се отделяте от земната енергия и сливайки се в свещеното пространство, вие поздравявате вашето дърво. Във втората стъпка, вие предлагате своите дарове. В третата стъпка, вие завършвате своята пуджа по какъвто уважителен начин е подходящ за вас, за да благодарите на вашето дърво и да кажете довиждане.

Призоваването е вашият поздрав към дървото, съзнавайки живата сила в него. Символите са вода, цвете, инсенс и пламък. Символичните действия са вашите предложения с тези стихийни символи. Санкалпата е желанието на сърцето да се свърже със енергията на дървото.

Има и по-сложни форми на церемониален ритуал, при които се призовава целият макрокосмос и символично установен като микрокосмос на главното място на огнения ритуал (ягияшала). Втората стъпка различи символични действия и песнопения, кулминиращи със запалването на огън, посредством традиционния метод на триенето на две дървени парчета (ритуал в ритуала). Последната стъпка е отдаване на последна почит и предлагане на дарове, накрая финално почитане и освобождаването на всеки един аспект на космоса в неговата микрокосмическа форма в ягияшала. Последвани от мантри, за да се завърши ритуала и за да се помоли за прошка за всички грешки, направени по време на ритуала. Най-често тези ритуали се правят за здравето, благосъстоянието и просперитета на всички хора на тази планета.

Видове ритуали

Ритуали се извършват поради много причини. Обобщено, могат да бъдат разделени в пет категории:

1. Първата категория е за да бъде отдадена почит, благодарност, да бъдат предложени дарове или да бъде отправена молба към създателя или аспекти на създателя. Например, всяко директно боготворене на Бог или аспект на Бога като определено божество или гуру или всеки аспект на Бог в природата като дървета, реки планини и т.н.

2. Втората категория е за да се отдаде почит и подкрепа на отделен човек или преминаването на група през традиционен обред или преход. Например рождение, юношество, смърт, брак, рождени дни и различни посвещения.
wedding

3. Третата категория е, за да се отдаде почит и подкрепа на отделен човек или на преминаването на групата през различни промени в живота. Например болести, получаване на научни степени, разводи, пенсиониране, нова кариера, излекуването на травма, важни събития и постижения и различни посвещения.
ritual

4. Четвъртата категория е за да бъде отдадена почит, благодарност, да бъдат предложени дарове, молба към създателя или участие в природните и космическите кръговрати. Например сезонни промени, пълнолуния, слънцестоене, време за жътва или за садене.

5. Петата категория е за да се отпразнуват традиционни фестивали или специални дни. Например Дивали, Коледа, Деня на благодарността и Деня на Майката.

Когато ритуалът е проведен правилно – съзнателно – може да се превърне в психична техника за трансформация на личното съзнание. Може да донесе позитивна и безопасна обстановка за дълбоки архетипни символи или нарушения, които се нуждаят да бъдат изразени. Ритуалът ни помага да се справим по-конструктивно с внезапни или травматизиращи събития. Дава ни възможността да облекчим напрежението, от което само думи не могат да ни облекчат. Той е начин за развиване на смелостта, одобрението, удовлетворението и самоуважението. И може да ни помогне да осъзнаем вътрешните си сили и креативни възможности. Ритуалът е насочен към увеличаване на съзнателността и съзнанието за съществуването на реалност отвъд земния свят и е един от ключовете за трансформацията. Ритуалът може да отърси човека от сковаващото его, което цели да ограничи нашия опит и развитие. Тогава ритуалът става процес на пречистване на тяло, дух и психика, премахващ останките от стари негативни модели и впечатления. Под формата на ягия, огнен ритуал, той е също така и процес на изчистване на природата, като унищожава атмосферните замърсители.

Ритуалът и природата

С помощта на ритуала се учим да уважаваме и да се грижим за естествената среда, и с осъзнатост, чувствителност и търпение, също така може да се научим и да комуникираме с природата. Ето един цитат от Слънчева Мечка, местен американец: „Във времето на Земните промени, голяма част от разширяването на съзнанието ще бъде да се учим да слушаме Духа отново. Ще бъде урок по слушане за Земята. Тя говори през цялото време, но хората са станали глухи за нейния глас. В по-далечните времена, всички хора знаеха, че носят отговорност за Земята и всички същества по нея. Те разпознаваха цикъла на живота. Осъзнаваха даровете, които природата им е дала. И знаеха как да се молят, да правят ритуали, да връщат малко от енергията си на растенията, животните и водите. Когато правим ритуал, ние връщаме на земята и създанията, казваме благодаря. Това помага да запазим жизнената енергия да циркулира в планетата по един добър начин; помага да запазим баланса.“

Природният цикъл на всичко живо, на всяко създание, е следствие от промяна и трансформация. Като се настроим за тези кръговрати чрез ритуали, можем да постигнем по-високо ниво на интеграция в самите нас (глава, сърце, ръце) и в света, в който живеем. Може да постигнем по високо ниво на баланс и хармония между нашите вътрешна и външна среда. Вселената е породена като макрокосмос и човешките представители като микрокосмос. Всичко, което съществува в макрокосмоса има съответствие и в микрокосмоса, негово отражение. Затова всички съществуващи божества и енергии в космоса присъстват също така и в човешкото тяло. Когато извършваме ритуал, девите – стихийните същества, които пребивават в околността – отговарят на призива и спомагат с тяхната енергия за ритуала. По същия начин, девите в човешкия микрокосмос също отговарят, обединявайки в тяхното предлагане.

Космическите ритми като лунните и планетарните цикли и сезоните, всички те имат фин ефект върху нас. Тези цикли могат да бъдат изразени и интегрирани в нашия жизнен процес посредством ритуал, помагащ ни да запазим съзнателно усещане за законите на природата, усилващ разбирането и участието ни в ритмите на вселената.

Ритуалът е възможност да се отделим от земното и да обновим себе си, запомняйки че всички животи са свързани и свещени. Хората от ведическата цивилизация също осъзнавали тази връзка – Цялостта на всички. Те изразявали това единство чрез ритуал, молейки се за благосклонността на божествата. Тази цивилизация разбирала нуждата от хармонизиране между вътрешния Аз и външния свят, с цел да се достигне духовен, емоционален и психологически баланс. Те използвали ритуала като средство за постигане на тази хармония.

Основна цел на ритуала е засилването мощта ни и същевременно помнейки кои сме ние действително и осъществявайки връзка с нашата божествена природа, твърдо установявайки се в тази божественост. От тази стабилност ние сме по-способни да приемем каквото животът – карма, дхарма, самскара – поднесе пред нашата духовна еволюция, като същевременно запазваме баланс и хармония – уравновесеност.

Обществото и ритуала

Само няколко култури са успели да задържат живото-утвърждаващите ритуали. Много култури са ги изгубили в преследването на индустриализацията. Загубата на тази възможност за духовно изразяване и обновяване, се проявява в психологическата празнота на обществото, даваща резултат във всякакви нарушения и дисбаланси. Голям пример за това е загубата на подходящите церемонии за юношество. Това са ритуали, които помагат на младите хора, да навлезат в зряла възраст с подкрепата, упътването и мъдростта на възрастните от общността. Тези ритуали са измислени за да провокират страхове и за да бъдат приети и интегрирани зрели отговорности и права. Без тези жизнено важни общностни ритуали, много млади хора се опитват сами да се въведат в зрялата възраст. Те правят това с алкохол, наркотици, банди и други опасни дейности. Но много млади хора не оцеляват от своите само-наложени или външно-наложени встъпителни ритуали. Самоубийството на млади хора е много голям тревожен въпрос в много страни.

Но днес има една нова осъзнатост, появяваща се в света и много хора се обръщат към ритуалите на предците за помощ. Те използват и правят ритуали, за да обединят семейства и общества, за да им помогнат да функционират с едно полезно, балансирано, хармонично отношение към живота и да донесат чувство на духовност в техните животи чрез значимия израз на свещеното. Опитват се да установят Свещено място и Свещено време, където да могат да покажат почитта си, да се подкрепят един друг и да позволят развитието на духовността, което ще енергетизира, обнови и ще ги свърже отново с Природата и Божественото, като ще донесе мир и радост в техните сърца.

Свами Сатянанда е казал, че през този век, бхакти ще бъде йогата, поставяна на първо място и дори изучавана като наука. Свещеният благочестив ритуал определено ще бъде допринасящ фактор в тази нова наука.

Превод Йога студио 108

Повече по темата, статия Как да направите пуджа

Оригиналната статия на английски
Yoga magazine, January 2004

 


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *