Бхагавад Гита – Свами Шивананда

1 393

За Бхагавад Гита
от Свами Шивананда

Преди почти шест хиляди години ослепителен проблясък от ярка светлина озарява небосклона на човешката цивилизация. Този проблясък, това прекрасно духовно сияние, беше посланието на Бхагавад Гита, произнесено от Кришна на бойното поле Курукшетра. За разлика от обикновени проблясъци светлина, които отминават за част от секундата, този ярък проблясък от онзи паметен ден е продължил да сияе през вековете и дори и днес осветява пътя на човечеството в похода му напред към съвършенство.

Гита е най-красивата и единствената наистина философска песен. Тя съдържа възвишени уроци по мъдрост и философия. Тя е „Небесната песен”. Тя е универсалното евангелие. Тя съдържа посланието на живота, което привлича всички, без разлика от раса, вяра, възраст или религия.

Гита ни е дадена преди около шест хиляди години от Шри Кришна чрез неговия най-предан ученик Арджуна. Ученията й се базират на свещените Упанишади, древната, разкрита метафизична класика на Индия.

Гита показва начин за издигане над света на двойственостите и двойките противоположности и за постигане на вечно блаженство и безсмъртие. Гита е източник на сила и мъдрост. Тя ти дава сила, когато си слаб и те вдъхновява, когато се чувстваш отчаян и безсилен. Тя те учи как да се съпротивляваш на неправедността и да следваш пътя на добродетелта и праведността.

Нейните стихове въплъщават слова на мъдрост, идващи от безкрайния океан на знанието.

„Бъдете всички винаги потопени във вечното, непрекъснато, постоянно съзнание за Върховната Истина.”

Винаги да осъзнаваш Божественото, винаги да чувстваш Божественото Присъствие. Да живееш в непрекъснато помнене на Върховната Истина означава да останеш винаги в пределите на светлината, мира и блаженството, далеч от обсега на илюзията и заблудата.

Той казва: „Затова постоянно Ме помни и се сражавай. Със сигурност ще Ме постигнеш, след като си отдал по този начин.”
„Изпълнявай своя дълг, като оставаш в единение с Мен в сърцето си.”

Човек не може да смята себе си за постигнал добър стандарт на образование, ако няма солидно познаване на Гита.

В нея ще намериш решения на всички твои проблеми. Колкото повече я изучаваш с преданост и вяра, толкова по-дълбоко ще става знанието ти, толкова по-проницателни прозренията ти и толкова по-ясно мисленето ти. Дори и да живееш в духа на един стих от Гита, всички твои несгоди ще свършат и ще постигнеш целта на живота – безсмъртие и вечен покой.

Ученията на Гита са обширни, възвишени и универсални. Те не принадлежат на конкретен култ, секта, вяра, възраст, място или страна. Те са предназначени за всички. Те са достъпни за всички. Гита има послание за утехата, покоя, свободата, спасението и съвършенството на всички човешки същества.

Защо Гита е преподадена на бойното поле?

Имало е някакъв смисъл Бог да избере бойното поле за преподаването на Гита. Да. Той е искал да изтъкне пред нас, че мъдростта не трябва да се обляга на креслото. Ако мъдростта му не придружава човека на бойното поле, тя не е никаква мъдрост. Всеки човек би могъл да говори на философска тема „след вечеря”, всеки човек би могъл да беседва върху най-заплетените идеи в Йога Шастрите, седейки удобно до камината. Но това не е никаква мъдрост; тя е просто служене с устни на върховната наука за Познанието на Селфа. Тя е лицемерие. Тези хора обикновено се провалят, когато са изправени пред изпитание, когато мъдростта им бъде подложена на киселинния тест на практическата демонстрация, когато се намират в криза.

Истинската мъдрост ще ти служи тъкмо на бойното поле, тъкмо в кризисно време, и ще те направи способен да преодолееш препятствието, да устоиш на изкушението, да се надигнеш победоносно след изпитанието. Ще преобразуваш изпитанието във велика възможност да разкриеш своя гении. Защото геният често се произвежда в криза.

Един силен характер няма да стане жертва на изпитания и изкушения, колкото и силни и мощни да са те. Напротив, един силен характер разкрива силата си само в време на такива кризи. Един морално слаб човек говори за философия, когато нещата се случват по начина, по които той желае; но философията му го напуска при вида на изпитание. Докато един силен човек може да не даде никакво указание за силата си в обичайни времена, но когато е изправен пред голямо изпитание, той реагира по най-изненадващ начин и разкрива характера си.

Гита
от Свами Шивананда


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *