Мистериозният ум – Свами Сатянанда

937

Сатсанг със Свами Сатянанда, Барселона, 1980 г.

Авторски превод Светла Благоева, Йога студио 108

Повечето хора не познават ума и не разбират нито езика, нито същината му. И въпреки че умът е неразделна част от нас, познанието ни за него е много ограничено. Ние непрекъснато се люшкаме между  щастие или нещастие, имаме желания или сме разочаровани, обичаме или мразим, мислим, сънуваме или спим. Но всички тези чувства и емоции са извън контрола ни. За да спрем да мислим, трябва или да сме тотално претоварени или просто не можем да спрем. Ние сме щастливи, не защото избираме да бъдем такива, а защото емоцията възниква поради изпълняване на наше желание или амбиция.

Поведението и реакциите на ума не са под наш контрол. Ние живеем с ума, но сме като напълно непознати с него. Все едно сме съквартиранти, живеем на общо място, но нямаме общи разбирания и интереси. Единият е глух, а другият е тъп. Има пълна липса на синхрон, пълно отсъствие на адекватност. Единият приготвя обяд и вечеря и каквото и да сготви, другият трябва да го яде. Той може да не харесва спагети или пикантна храна, но трябва да си я изяде, защото това му е сготвено и сервирано.

Защо се случва така?

Хората са невежи за много от нещата в живота. Каквото и да ни преподават в училище, то е неадекватно на реалността. Когато научаваме нещо, то е с цел да вземем някакъв изпит, а не за да научим нещо, което може да приложим на практика. Така че има много основни неща, които не знаем. По същия начин не знаем почти нищо за ума.
Йога е наука, която учи за ума чрез практически опит. Не е необходимо да се казва какво е умът; а просто трябва да го преживеете сами. Аз мога да ви обясня какъв е вкуса на сладкото, но докато не го опитате, никога не може да разберете напълно. След като сте опитали сладко, повече не е нужно да се обяснява, вече го знаете. По същия начин умът трябва да бъде изживян на практика.

Невидимият ум

Големите мъдреци казват, че умът на човек е като подземен вулкан. Може да се види малко на повърхността, но всичко останалото е в недрата на земята. Ние познаваме доста добре много от проявите на ума като гняв, щастие, нещастие, алчност, страст, емоция, тревога, страх, безпокойство и т.н. Това е само горната част на вулкана, които можем да видим. Ако се ядосам, мога да го усетя. Ако нещо се случи на жена ми или децата ми, също преживявам негативни емоции. Чувствам и знам, че чувствам. Това е осезаемият ум, който може да се прояви, но той е извън нашия контрол. Когато сте изпълнени с разочарование, не знаете как да се освободите от него, защото се корени в невидимата част на ума, тази, която не познаваме. Психолозите го наричат подсъзнание или несъзнавано. Йога го нарича астрален и причинно-следствен ум. Когато практикувате йога, имате възможност да започнете да „виждате“ тази подземна зона на ума. Ако някой изведнъж полудее или изгуби пълен контрол, това е тази „подземна“ част на ума, която идва на повърхността. Така, както огънят върви с пушек, всички прояви на ума извират от скритата му част. Гневът може да се усети в мозъка; страхът може да се усети в сърцето, но и двете идват от едно и също място. Сънища, видения, съмнения, предразсъдъци – всички те идват от едно и също място. Затова е хубаво всеки човек да може да разбере и види тази дълбочина, откъдето извира ума и неговото съдържание.

Развиване на позицията на наблюдателя

Как достигаме до същината на ума? Един от начините е да следваме модела на мисълта обратно към нейния извор. Но това е много трудно, защото докато следвате модела на мисълта, вие ставате част от нея. След като станете част от нея, загубвате следата. Ако умът ви скача от мисъл на мисъл и се опитвате да следвате мислите, това е много трудно. След известно време това, което често се случва е да започнете да си фантазирате в целия този процес на „медитация“.

В йога този път на следване на мислите никак не се счита за лесен, защото за повечето хора мисленето и този, който мисли, са неразделими. За да може да практикувате това успешно, първо трябва да сте в състояние да разделите мисленето и мислителя, а след това да разделите мисленето, мислителя и мисълта. Имаме три фактора, които са комбинирани тук.

Мисленето, този който мисли и мисълта са трите елемента на ума. Когато те се съберат се проявява едновременно и мисъл и чувство. Когато една мисъл е в ума ви има мислител и процес на мислене. Но в йога имаме четвърти участник – наблюдателя. Така че имаме мислене, мислител, мисъл и наблюдател на всички тези елементи.

Йога започва тогава, когато можете да добавите този четвърти елемент към целия процес на мислене. Наблюдателят е зрител, така както бихте могли да сте зрител на голямо надбягване или да бъдете зрител на шоу по телевизията. По същия начин би трябвало да успеете да развиете в себе си наблюдателя, който да следи целия този троен процес. Не е нужно да създавате наблюдателя. Способността да наблюдаваме това, което се случва в ума е част от нас, но присъства като един много фин и трудно забележим елемент. Това е определящото качество на човешките същества, иначе бихме били просто част от животинския свят. Животните ходят на четири крака, а ние вървим на два крака. Животните реагират на различни ситуации и ние също реагираме на ситуации.

Животните ядат, спят и живеят в тялото и ние също. Животните чувстват несигурност, както и ние също. Животните обичат, възпроизвеждат се и ние също. Това нещо, което отличава хомо сапиенс от животните е способността да знаем.

Аз говоря на вас. Знам, че ви говоря и знам, че знам, че ви говоря. Вие ме слушате – знаете, че ме слушате и знаете, че знаете, че ме слушате. Това наричаме способност да наблюдаваме. Тази способност да бъдем наблюдатели във времето и пространството е специалното потенциално качество на човека. Чрез еволюирането ние развиваме тази способност. Когато загубим тази способност, а много хора са я загубили, хората стават толкова невежи, колкото са животните. Започват да живеят животински живот в животинско тяло.

Способността да бъдем наблюдатели се развива с процеса на медитация, чрез който може да се трансформира целия ум. И тук вече не казваме мислене, мисъл и мислител, а казваме медитация, медитиращ и обект на медитацията. Аз съм наблюдателят на този троен процес, който се случва по време на медитация. С тази способност аз мога да свързвам миналото, настоящето и бъдещето и да поддържам континиума на време и пространство.

Източникът на сътворението

Умът е много по-фина субстанция от атома, молекулата или електрона. Умът определено е най-фината от всички енергии, които човек е открил досега. Чували сте за по-фините състояния на материята, които се дискутират и разглеждат във физиката, но умът е много по-фин от всеки вид материя, която сме си представяли, измервали или анализирали в науката.

Според йога, този ум е свързан с континиума Време-Пространство. Времето, Пространството и Обекта са качества на ума. Континиумът Време-Пространство-Обект са цялостта на съществуването и те са проявления на ума. Ако можете да разпаднете ума, напълно да го оттеглите, тогава Времето, Пространството и Обектите ще спрат да съществуват. Това се преподава и в съвременната физика.

Религиите казват, че Бог е създател, но какво е това творение, което е създал? Дали е направено от кал или камък, плът или кост? Водещите учени на нашето време дават категоричен извод, че създаването на време и пространство е проява на ума. Щом умът се оттегли не остава нищо.

Малко хора разбират силата на ума, можете да създадете всичко чрез ума – независимо дали добро или лошо. Всичко съществува, защото съществува умът. Умът е по-силен от тялото, но ние не го разбираме, защото науката основно се позовава на материята. На пръв поглед изглежда, че умът е нещо като мислеща машина, но това изобщо не е така. Това е сила, това е енергия. Чрез този ум ние съзнателно или несъзнателно си създаваме всичките си нещастия и беди. Всичките ни страдания дължат съществуването си на този ума.

Физиците учените ясно заявяват, че материята и енергията са творения на ума. Времето и пространството са обхванати от ума. Континиумът Време-Пространство-Обект се създава от ума, точно както правим свещ от восък. Восъкът е свещ и когато се разтопи вече няма свещ. По същия начин умът разширява сам себе си.

Укротяване на ума

В науката физика, във Веданта, в Йога и Тантра четем, че Време, Пространство и Обект са качествата на ума. И точно както този нос е един от моите органи, както и ушите и очите, ако аз умра, всичко това умира. И така тези три: Време, Пространство и Обект, са различните проявления на ума. Ако оттеглите ума, тогава всичко се оттегля.

Можете да живеете за някакъв определен период отвъд това творение. Ако развиете това изкуство, можете да минете отвъд Време, Пространство и Обекти. Чрез трансцедентиране на ума можете да постигнете самадхи, най-висшето състояние в еволюцията, върховното постижение на човешкия живот. Но си остава проблемът как да оттеглим ума. Съвременната наука приема това становище, но не дава никакви инструменти или инструкции как да управляваме ума. Както и религиите не дават отговори. Единствената наука, която ни е показала пътя е йога и тантра. Целта на йога е да издигне ума и медитацията е един от най-добрите инструменти за това.

Медитацията е дхяна йога. Това не е йога на изпадане в безсъзнание или транс, а напротив това е йога на пълното осъзнаване на всичко, което се случва във вас. Първо развивате осъзнаването на този, които вижда или наблюдателят и ставате свидетели на мислите си. Когато това осъзнаване се постигне и умът е напълно обърнат навътре идва моментът на съсредоточаване на съзнанието върху различни обекти – като пламък, звезда, точка, звук, идея, чувство или мантра. Тогава идва време да се развие пълното осъзнаване на този обект. Когато това се случи вие спонтанно ще влезете в състояние на медитация. Продължете да медитирате и да трансформирате грубия ум във фин ум. След това превърнете финия ум в каузален или психичен ум, до степен в която космичният ум е привлечен към една единствена точка. Това е бинду – ядрото на сътворението.

Ако това не се случи обърнете се за помощ към другите форми на йога. Защото те всички ни подготвят за развитието на тази способност, но не очаквайте да е лесно. Умът е най-голямата сила и за да укротите и овладеете този див жребец, трябва да сте готови за много работа.

Първо трябва да осъзнаете, че умът е творческа сила, мисълта е израз на сътворението. Но в този момент, вие не го разбирате това. Мислите някаква мисъл и някъде нещо се случва. От тук следва, че човешкото нещастие, болестите, интелектуалното ограничение, емоционалните сривове и липсата на много други способности в живота на човек, могат да бъдат отдадени на неправилното боравене с ума. За да може се справим с ума първо трябва да развием способността да бъдем наблюдател. Ако не успеем да постигнем това състояние никога не можем да станем господари на ума.

Познай себе си

Всеки от вас трябва да разбере, че медитацията е изключително важна практика. Съществуват много различни практики на медитация, които можете да научите според нуждите и възможностите си. Ето защо е важно да се посещават и правят семинари за йога и медитация, както за начинаещи така и за по-опитни ученици. Йога е прекрасен начин човек да започне да опознава себе си. Без това да се случи човек не може да се освободи от драмите в живота си. Щастието е вътре в нас и това на практика се осъзнава чрез самото изживяване на щастие.

Въпреки че човекът е опитал всичко, той не е успял досега да си осигури трайно щастие. Хората следват миражи в свят, пълен със заблуди. Човекът трябва да осъзнае вътрешния си свят, защото истинското щастие е нематериално и не зависи от обектите. А има и по-голямо щастие, което е отвъд този ум, напълно хомогенно и абсолютно, и това е постигането на Цялостният Висш Аз (Self).

Свами Сатянанда, авторски превод Светла Благоева
Линк към оригиналната статия тук


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *