Наваратри – 9 дни и нощи фестивал

5 814

НАВАРАТРИ – Девет дена, посветени на Божествената Майка

Свами Ниранджананда

Авторски превод: Светлаna Благоева, Йога студио 108.

Наваратри е от най-древните методи за разпознаване на енергията, шакти, или силата и мъдростта на Бог.  Има много спекулации за това кой и какво е Бог. И въпреки че много твърдят, че говорят истината, малко могат да претендират, че виждат истината.

Навратри-9 дни, посветени на Божествената майкаВсички имаме тяло, а за тялото е присъща и енергията шакти. Откъде идва силата, когато се наложи да тичате сто метра спринт или когато трябва да пренесете тежък товар на раменете си? Тази сила се съдържа в тялото. Когато енергията в тялото се фокусира, това е сила. По същия начин когато енергията на Бог се фокусира, когато трите качества – всезнание, вездесъщност и всемогъщество се съберат в едно, фокусът им е проявление на сътворението, шакти. Концентрирането на енергията в тялото е познато като сила, а концентрирането на шакти, енергията на Бог, е израз на неговата същност. Именно тук природата на Божествената майка,  създателката, се възприема като единност от многото лица на Бог.
Силата е присъща на тялото, следователно не е различна от него. Описва се като жизнена сила, първоизточника на живота. Казва се, че Бог спи в минералите, отваря очите си чрез дърветата,  движи се чрез животните и мисли чрез хората. Ако Бог в нас е мъдрост, знание за това кога да направим крачка напред и кога да се отдръпнем без да сме арогантни, тогава бидейки такива можем да почитаме божествената природа, Космическата майка.

Девет дневната садхана на Наваратри е древна практика на почитане на божествената природа, Космическата майка, лоното на сътворението. Кой може да каже дали Бог е мъж или жена? Как може някой да познава истинската същност? Колкото и да знаем, зад всичко винаги се крие още един пласт. Това е като да белим лук – винаги има още един слой. Бог е трансцедентален, затова е неразбираем за интелекта. По тази причина хората на интелекта смятат, че осъзнаването за Бог е фантазия на ума. Но хората с чувствителни сърца имат убеждението и вярата, че могат да открият и преживеят присъствието на Бог в живота си. Те черпят сила от бхакти. Бхакти е разтваряне на сърцето и сливане с енергията на света около нас. Когато прекарваш време с някого, когото дълбоко обичаш, има пълно сливане на съзнанието. Когато преживявате усещане за щастие, задоволство и еуфория, е възможно да изгубите представа за времето. Същото се случва, когато енергията е канализирана и насочена към силата на сътворението, шакти.

Мантрите на Наваратри

Саундаря Лахари, 32-те имена на Дурга и всички други мантри и практики са предназначени да пробудят човешката психика. Както има умствено, емоционално и пранично (енергийно – бел.прев.) ниво и физическо ниво, съществува и вибрационно ниво. То е най-финото сред тях и единственото нещо, което му кореспондира, е честотата на трептене. Мантрите създават честоти на трептене в тялото и личността, които стимулират и пробуждат фината ни индивидуалност.

Разтварянето на фината индивидуалност означава също и разтваряне на сърцето. Логиката ръководи живота ни до определен етап. След логиката (будхи) идва вярата (бхавана), а след нея следва сливането (тадатмя). Когато настъпи това сливане на по-фино, психично, духовно ниво, ставаме по-чувствителни към вселената, живота, духа, сътворението. Учим се да живеем живота си по-отговорно, оценявайки и прилагайки мъдростта, натрупана през годините. И мантрите определено са ключът към това вътрешно пробуждане.

Дурга Сапташати

Дурга мантрите са много силни тантрични мантри. В хинду традицията по време на Наваратри се пее Дурга Сапташати. Това е тантрична творба, която описва пробуждането на Дурга. Някога имало голяма война между боговете и демоните. Демоните имали превес, а боговете били в губеща позиция. Вместо мир и хармония, надмощие имали хаосът и конфликтите. Боговете отишли при троицата, Брахма, Вишну и Шива и им разказали за техния проблем. Тримата богове много се ядосали и от тялото на всеки един се появил огнен пламък светлина, които се слели в едно. От тази светлина се появила Деви под формата на Дурга. Името Дурга означава тази, която премахва „дургати”, негативните и неблагоприятни условия в живота. Дурга се борила с демоните като „атмашакти“, силата на духа, победила ги и установила царство на мир, просперитет, радост, благоденствие и щастие.

Дурга Сапташати е разказ за историята на Дурга, Космичната майка, която се разкрила, за да разруши злото. Тя е символ на войната между доброто и злото, която се води в живота на всеки, и на истината, която винаги побеждава. Тантра е нещо, в което всякакви мисли съществуват, едновременно има и приемане и отхвърляне. Тантра винаги подтиква към преминаване отвъд логиката и отвъд чувствата. Дурга мантрите провокират онази вътрешна реакция, която ви изпълва със смелост и духовна сила да преодолеете и трансформирате негативните, ограничаващите и разрушителните сили в живота си.

Рама и Наваратри

Rama Sita
Наваратри се свързва също и с Рама. Рама въплъщава най-високите идеали, които човек може да постигне. Историята за Рама е разказана в Рамаяна, чийто автор е Валмики, и в Рамачаритаманас от Тулсидас. Рама е историческа личност, реална личност, която по-късно се превръща в мит.
Историята за Рама е съвсем семпла. Той се родил се в семейството на цар, който бил стар и имал три съпруги. Името на царя било Дашаратха. „Да” идва от  десет, а „рат” е колесница, Дашаратха означава колесница, дърпана от десет коня. Нашето тяло е колесницата, а десетте коня са десетте сетива. В тялото има някои желания, които са вродени. Духовните традиции са класифицирали човешките желания в три групи: „локешана”, желание за признание; „витешана”, нужда от сигурност, социална, финансова и т.н.; и „уптрешана”, желание за възпроизвеждане. И така признанието, нуждата от сигурност и желанието за възпроизвеждане са трите типа желания. Някои хора притежават едно от тях, други имат две, някои имат и трите желания, винаги някое от тях присъства.

Раждането на Рама

В тялото на цар Дашаратха, колесницата, дърпана от десет коня, желанието за потомство преобладавало. Затова Дашаратха отишъл при един йогин с молба да изпълни желанието му да има деца и йогинът направил ягия (огнена церемония, бел.на ред.), която създала подходящите условия. Като резултат от ягията Рама бил роден от първата съпруга на Дашаратха, Каушаля, която символизира сатвичната природа. Бхарат бил роден от втората съпруга, Кайкей, символ на тамастичната природа, а близнаците Лакшман и Шатругхан били родени от третата съпруга, Сумитра, символизираща раджастичната природа.

Тялото с неговите десет сетива също има три съпруги – сатва, раджас и тамас. Когато сме под влиянието на някоя от съпругите или съпруга, реакциите ни стават сатвични, раджастични или тамастични. Рама се е родил от сатва, Бхарат от тамас, а Лакшман и Шатруган от раджас. Това е историята за раждането на Рама. Чистото съзнание ще се прояви само от сатва.

След време Рама се оженил за Сита. Рама олицетворява Чистият аз, а Сита символизира Индивидуалния аз. Бракът между тях представлява сливането на индивидуалното съзнание с чистото, космично съзнание.

Рама в изгнание

Цар Дашаратха  попаднал под влиянието на Кайкей, тамастичната съпруга, която искала да изпрати Рама в изгнание. Само тамас би могъл да поиска да изпрати чистото съзнание далече, защото в присъствието на чистото съзнание тамас не може да съществува. И така Рама бил изпратен в изгнание. Чистото, божествено съзнание е изпратено далече от тялото под влиянието на тамас. Когато Бог напуска тялото, кой още си тръгва с него? Когато любимият си тръгва, любимата също тръгва с него. Така двамата, Сита и Рама, си тръгнали. Въпреки че изгнанието било наложено само на Рама, Сита взела решение да тръгне с него, защото не можела да живее без Рама. Така в продължение на тринайсет години Рама и Сита живели в гората. Двамата възлюбени, божественото и индивидуалното съзнание, били заедно и живеели щастливо един с друг.

Настъпил моментът, в който царят бил на смъртно легло, индивидуалният дух вече го нямало и царят бил изцяло под властта на тамас. След напускането на този вътрешен Бог, чистото съзнание, както и на индивидуалното съзнание, тялото с десетте сетива умира.

Разделянето на Рама и Сита

Междувременно Рама и Сита се наслаждавали на компанията си в гората, любували се един на друг и били щастливи заедно. Когато са заедно, когато индивидуалното, ограниченото съзнание е в присъствието на космичното съзнание, как може да се стигне до сътворение? Индивидуалното съзнание трябва да бъде върнато обратно до нашето ниво, в тялото на десетте сетива. За да се постигне това на сцената се появило десетглавото чудовище Дашанам. Дашанам означава десет глави. Главата представлява егото на сетивата. Десетте глави са петте кармендрии, органите за действие, и петте гянендрии, органите за разпознаване. Всеки от тях има свое собствено его, което прави десет глави. Тези индрии, сетива, сега трябва да заловят индивидуалното съзнание и да го разделят от Бог.

Какво изпратили на Сита, за да я привлекат и примамят? Златен елен. Чистото съзнание го познавало много добре, нали е Бог, то е създало всичко на този свят, но не и златен елен. Рама знаел, че това е само илюзия. Но Рама, божественото съзнание, също е трябвало да изиграе своята роля  (лила). Той се оставил на тази лила, за да може да управлява егото на сетивата, да въздигне положителните качества и да създаде баланс. Затова той се съгласил да намери златен елен за Сита, индивидуалното съзнание.

Докато Рама търсел златен елен, дошло десетглавото чудовище Раван, пленил Сита и я отвлякъл в своя град Ланка. Ланка бил град от злато, символизиращ отново егото. Сита била заточена в една градина, позната още като Ашокаватика, мястото, където тъгата никога не достига. Къде е мястото на тъгата в тялото ни? В сърцето. Сърцето е домът на индивидуалната душа.

За да си върне Сита, Рама включил в историята двама много важни герои. Единият от тях бил Хануман, който олицетворявал предаността. За да се върне индивидуалното съзнание обратно при божественото съзнание се изисква преданост. Бхакти е последната трансформация в човешкия живот преди да се  преживее божественото – божественото е бхакти в най-чиста форма. Ето защо Хануман бил единственият, който успял да открие Сита.

Спасяването на Сита

За да спаси Сита, Рама отишъл в Ланка, което означава че божественото съзнание слиза до нивото на човешкото съществуване. Казва се, че ако изобщо Бог изпитва глад, то е само защото копнее и изпитва глад за нашите чувства.  Бог се достига с преданост, любов, с качествата на сърцето. Затова на тях винаги се е наблягало – бъдете мили, състрадателни, обичайте, бъдете деликатни.

Между десетглавото чудовище Раван, егото на сетивата, и Рама, божественото съзнание, имало битка. Рама отсякъл главите и ръцете на чудовището, но те порастнали отново. В този момент на сцената се появил още един герой – Вибхишан, братът на Раван. Докато Раван олицетворявал безрасъдството на егото, Вибхишан представлявал вивека, проницателната способност на интелекта. Именно тази вивека, правилната мъдрост, подсказала на Рама, божественото съзнание, че ако иска да убие чудовището, не е достатъчно да отсече десетте глави и ръцете, защото те ще пораснат отново. Вместо това трябва да стигне до сърцевината им.
Къде се намира сърцевината, първоизточникът на живота? В манипура чакра. Бебето е свързано с тялото на майката чрез пъпната връв. Манипура чакра  също е седалището на прана шакти, енергията на живота, много важен център в крия и кундалини йога. Прана е източникът на цялото проявено сътворение. Затова Вибхишан казва на Рама да пресуши източникът, така че нищо да не може да порасне отново оттам. Рама изстрелял една стрела в пъпа на чудовището Раван и още десет стрели в десетте му глави. Жизнената сила, която дава живот на всяко его, била разрушена, така било разрушено и егото. И Рама можел да си върне обратно Сита.

Според мита раждането на Рама, космичното съзнание, се случило на Раманавами,  деветия ден от Чайтра Наваратри (март/април). На Виджая Дашами, последния ден от Ашвин Наваратри (септември/октомври), Рама победил Раван, успял да си върне обратно индивидуалното съзнание и да се слее с него в едно. Тези два празника ни показват към какво можем да се стремим.

Така че празникът Наваратри се свързва както с Деви, Космичната майка, така и с Рама. Наваратри е опит да се свържем отново с истинската същност в нас, да настроим индивидуалното съзнание с космичното, да пренасочим живота си към положително израстване.

Списание Йога, октомври 2004

Превод Светлана Благоева, Йога студио 108


2 коментара

  1. Ивелина каза:

    Здравейте! Казвам се Ивелина, чета с удоволствие и интерес вашите материали. Информацията е толкова ясна и добре структурирана!
    Желая Ви здраве и много слънца!
    С благодарност – Ивелина

    1. Благодаря 😉 и за корекцията на грешките 🙂 аз си открих още 5-6 🙂

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *