Янтра

1 579

Шри Янтра

Свами Ниранджанананда Сарасвати/Свами Сатясангананда Сарасвати
Авторски превод: Светлана Благоева

Янтра

 

Янтрите са много мощни символи на дълбокото несъзнавано; те са символи на психичната част от нас. Точно както можем да свържем изображения в съзнанието си с обекти в и около света, подобно янтрите представляват символи и образи, които са присъщи в създаването, които са архетипи на човешкото съзнание, което представлява израстването на човешкия ум. Не са много изследванията, в които да се разбере истинското значение на янтрите, защото в момента знанията ни са доста ограничени. Янтрите са истинските символи, които свързват индивидуалното с истинското съзнание. Янтрите са средства, чрез които можем да изживеем трансцендентално съзнание. Използването на Янтра в йога е с цел да ни даде осъзнаване на вигянамая коша.

Тантра можем да кажем, че е майката на йога, но за съжаление тантра е много погрешно разбрана от днешната социална система и структура от убеждения. Налице е дегенерация в нашите вярвания, и това се отнася за всичко в живота ни. Ние не сме в състояние да осъзнаем и разберем същността на религиите или същността на философиите; ние дори не сме в състояние да се докоснем до истинските и нормални човешки взаимоотношения. Убежденията ни се въртят около човешкия индивид – това, което „Аз вярвам, че е истина – това е всичко“. Липсва каквото и да е възприемане на това какво е реално или приложимо в универсален принцип. Единствено приемане само това, което „аз чувствам“, че е подходящо за мен, и нищо повече от това. Благодарение на това, че сами си създаваме дисбаланс, дисхармония и разбира се – егоизъм, не сме в състояние да надникнем в реалността, намираща се зад външната визия.

Именно това се е случило с тантра. Много хора днес мислят за тантра като практика, която включва пиене на вино, ядене на месо, изпълняване на сексуални отношения, заедно с мантри и янтри, с които да се постига контрол и манипулация над другите. Хората днес асоциират тантра с правене на магии – добри и лоши – в зависимост от употребата й. И не бива да забравяме, че както всичко в природата, и тантра има три аспекта: сатвичнен, раджастичен и тамастичен. Тамастичната тантра може да бъде свързана с манипулиране и контрол. Раджастичната тантра е свързана с постигане на лични убеждения и проекции. Сатвичната тантра е инструментът, с който да се издигнем, да минем отвъд ограниченията си. За съжаление в днешния свят, тамастичната тантра е тази, която е позната като тантра. Сатвичната тантра е истинската и ценна тантра, но все още много малко хора знаят за нея.

Независимо от това йога е част от тантра. Всъщност, има система в тантра, известна като йогачара, да живееш по йогийски начин. Всички практики на йога, независимо дали хатха йога, раджа йога, йогата на Патанджали, Шивананда йога, Сатянанда йога или Айенгар, всички попадат в категорията на йогачара. С течение на времето, когато нивото на човешкото съзнание започне да се издига, може би истинското учение на тантра отново ще излезе наяве. Но до тогава, това, което трябва правим е да усъвършенстваме разбирането за йога.

Янтрите влияят върху творческия и интуитивен интелект, но истинската им цел е създаването на духовно преживяване. Това се постига чрез постепенното разгръщане на множеството слоеве, които изграждат цялата ни същност, от материалното към трансцеденталното. Янтрите могат да бъдат направени от пясък, глина, сребро, мед, бронз, злато, кристали, или дори от хартия, като всеки материал има своите качества и ефикасност. Най-богата и ефективна от всички янтри е Шри Янтра, която е пълноценна само по себе си, тъй като в нея се помещава цялата енергия на пинданда, или микрокосмоса, както и разкрива връзката с брахманда, макрокосмоса. Тази Янтра е обителта на цялата проявена Вселената, нейното създаване, поддържането и разрушаването й, а също така съдържа липсващата връзка с нейния източник, непроявеното. Шри Видя  е в основата на тантрическото боготворене според Самая тантра и нейния езотеричен потенциал се разкрива от Ади Шанкара в поемата Саундаря Лахари.

Шри Янтра е изградена около бинду в центъра, който е заграден с четиридесет и три триъгълника, които се образуват от пресичането на четири насочени нагоре триъгълници и пет триъгълника, насочени надолу. Пресичащите се триъгълници допълнително са заобиколени от три кръга, първият от които е с осем листенца, по своя външен ръб, а вторият има шестнадесет листенца, а третият е с три кръга. Цялата тази сложна структура от бинду, триъгълници, кръгове и листенца е заобиколена от броня или защитен външен слой, който има четири врати или входни пунктове.

Шри Янтра представлява тялото на Шива и Шакти. Това е мястото, където те са вечно поставени. Това е изображение на съвкупността от енергията, изобилстваща във вселената във всичките й различни форми, както и нейната връзка със съзнанието. По този начин, тя изобразява както Шива, така и Шакти. Според Шактисутра, важен тантрически текст от Риши Агастя, това тяло е Шри чакра. Така както деветте триъгълника или чакри обграждат едно бинду, по същия начин, едно бинду, разположено в Сахасрара, е централната точка на шестте чакри, разположени в тялото.

Шри Янтра е най-висшата янтра. Шри Янтра представлява единението между Шива и Шакти, свързани завинаги във вечна йога. А ето и 25-тия куплет на красивата мантра Саундаря Лахари.

Trayanam devanam triguna janitanamapi shive
bhavet puja puja tava charanayorya virachita
Tatha hi tvatpadodvahanamanipithasya nikate
sthita hyete shashvanmukulitakarottamsamukutah

O екзалтирани, възхвалата, която изправя до твоите крака
превръща се в почит за трите богини,
които са родени от трите качества
тъй като те винаги ще останат до теб в безкрайността
с наведени глави в поклон и събрани длани. 

Източник: yogamag.net


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *