Как и защо лекува уринотерапията

80 860

КАК ЛЕКУВА УРИНАТА

Извадки от „Уринотерапия“, Алексей Сворцов, издателство ДАР. Избрани пасажи от ЙОГА СТУДИО 108.

Джон Армстронг: „Приетата вътрешно урина отначало очиства организма, след това отстранява всички препятствия и обструкции в него и накрая възстановява жизненоважните органи и съдове, разрушени от болестта. Тя възстановява не само функциите на белия дроб, задстомашната жлеза, черния дроб, мозъка, сърцето, но също и лигавицата и обвивката на органите. Това се наблюдава при лечение на много тежки заболявания като туберкулоза на червата и застарели злокачествени форми на колит. Уринотерапията помага да се постигне това, което никога не може да се постигне чрез гладуване или диета с вода и плодови сокове.“ Можете ли да назовете някое друго лекарство, някое друго средство, което едновременно да свърши цялата тази работа и това средство да е под ръка на всеки от нас? Но и казаното е капка в морето. Урината има още цял куп други лековити свойства, ефекти и качества, за които не е знаел дори този истински корифей на уринотерапията. Преди да разшифроваме споменатите свойства на урината, нека съвсем накратко си припомним как тя се образува в човешкото тяло.

Необходимо е добре да запомним, че урината се образува от кръвта, от нейната плазма. Оттук следва важно заключение: урината е такава, каквато е и кръвта. И ако урината не ни харесва по вид, цвят, вкус или мирис, със същото основание можем да сме недоволни и от нашата кръв. Също така ще е мътна, гъста, ще дъха на гнило и развалено. Но за това сме виновни ние самите, качествата на кръвта и урината са следствие от начина ни на хранене, начина ни на живот. Още по-важно е обаче да знаем и друго: с помощта на същата тази урина и; промяната в начина ни на живот и хранене, ще получим ЧИСТА и СИЛНА КРЪВ, която на свой ред ще ни осигури по-чиста урина, а 1 тя от своя страна още повече ще прелисти кръвта. Такава е между другото урината на вегетарианците, да не говорим за светите хора, при тях тя се е превърнала в божествена напитка, за която говорят древните, и тя ухае на най-нежния парфюм. Това не е шега, а стопроцентова истина!
Чистата и силна кръв ще ни даде здраво тяло – Божия храм за Духа. Урината, както и кръвта, е огледало за състоянието на нашия организъм, огледало на нашето здраве – физическо и духовно, а и то е следствие от нашия начин на живот, жизнена философия, ако щете. Не случайно лекарите първо искат да изследват кръвта и урината – отворената книга за състоянието на организма.

Урината се образува в бъбреците на два етапа. През първия се образува първична урина, която отново се преработва и от 130 мл първична се отделя около 1 мл вторична урина, която ние познаваме и отделяме. А това означава, че урината е доста силен концентрат -130 пъти по-концентриран от изходната суровина.
Както всеки силен концентрат /например захарта, солта/ урината притежава свойството да привлича, да тегли вода към себе си, а и заедно с нея и шлаките. Тя преди всичко е солев концентрат; или с други думи, УРИНАТА Е ОТЛИЧНО СЛАБИТЕЛНО И ОЧИСТИТЕЛНО СРЕДСТВО /подобно е въздействието на приетата английска сол/, но купено не от аптеката, а „собствено производство“, на самия организъм – гаранция за най-високо качество и безвредност. Ето основанието на Армстронг да твърди, че, изпита, тя отначало Очиства организма. Забележете – на клетъчно равнище! А това е първото и задължително условие за успех на всеки оздравителен процес.

Какво представлява урината като цяло? На този въпрос отговор дава проф. Неумивакин:
„Урината е резултат от огромната работа на цялата отделителна система на човека, представляваща най-сложна физико-химична лаборатория. Ако погледнем формулата на урината, то като цяло тя напомня добро укрепително средство. В норма тя съдържа около 200 вещества. Това са микроелементи – калций, натрий, калий, фосфор, желязо; аминокиселини – глутаминова, аспарагинова/ таурин, пронин, глицин, метионин и т.н. това е комплекс от витамини -група В, аскорбинова, гипурова киселина; хормони, тоест вещества, без които е невъзможен нормалният окислително-вьзстановителен процес. Урината е вещество с голямо количество свободни електрони, които, встъпвайки в химическа реакция, усилват енергийните процеси. В урината е намерен ферментът урокиназа, улесняващ притока на кръв към сърцето, напомнящ действието на нитроглицерина и разтварящ кръвните съсиреци /тромби/…“
Следвайки логиката на този световноизвестен учен медик, можем да кажем, че урината е отличен, балансиран по състав ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ. В същото време е и уникално ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО средство и представлява букет от хормони, регулиращи всички жизненоважни функции на организма, тоест е едно прекрасно ХОРМОНАЛНО ЛЕКАРСТВО, но без странични ефекти. Ще добавим:
тя притежава уникални БАКТЕРИЦИДНИ свойства, познати и на нашите баби за обеззаразяване и епитализиране на пресните рани, ПИКОЧОГОННО действие, ФЕРМЕНТЕН ефект, ИМУНЕН ефект/ ПОДМЛАДЯВАЩ ефект и захранва ЕНЕРГИЙНО организма.Отново го изтъква проф. Неумивакин: „Главното действие на урината се заключава в следното. Преди всичко тя представлява структурирана вода, в която е закодирана дълговременна информационна памет.

Попадайки в организма, такава вода благодарение на химическите си реакции съдържа цялата информация за състоянието на човека, в това число и за неговите заболявания. Известно е, че което и да е живо същество, човек или микроб има свое електромагнитно излъчване и, ако две излъчвания, имащи еднакви резонансни честоти, се срещнат едно с друго, те взаимно се поглъщат /унищожават/. Във физиката този процес се нарича интерференция. Докторът на техническите науки Г. Сергеев съобщава за устройства, които могат да определят честотата, на която работи болният орган, и ако в специално устройство се моделира същата честота и с нея се зареди обикновена вода м тя се изпие, то тя самата ще намери своята „посестрима“, имаща същата честота, тоест болния орган, и благодарение на интерференцията ще разруши болното огнище.

Тези устройства са много скъпи, а урината, обладаваща същите свойства, е под ръка и при това е без пари.“
С други думи, КЛИН КЛИН ИЗБИВА. Този оздравителен ефект на урината се проявява на квантово, полево равнище и е безпогрешен. За разлика от каквато и да е техника и устройства. Освен това като всяка структурирана вода урината има ПОДМЛАДЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ и затова е наречена още „ЖИВАТА ВОДА“.Отново ще дадем думата на науката в лицето на проф. Неумивакин: „Същите свойства на урината притежава разтопената вода /снежната вода/. Тя е наситен воден разтвор на неорганични и органични соли, които благодарение на защитните колоиди, частици на органичните вещества, имащи отрицателен заряд, се намират в суспенцирано състояние.

Ето защо повърхностното налягане на урината съставя 64-69 дин/см, докато при обикновената вода тази цифра е 75 дин/см. /С подобна благоприятна за организма характеристика на водата се слави изворът, от който пият най-дълголетните хора на Земята, племето хун-за – бел. а/ И най-главното. Организмът като саморегулираща се система постоянно поддържа алкално-киселинно равновесие, хомеостаза, на определено равнище, което рефлектира върху състоянието на урината. В зависимост от тежестта и спецификата на заболяването организмът мобилизира защитните си сили, които отделят не само хормони, ферменти, но и специфични вещества, антитела, срещу заболяването, което има болният. Максимално използвайки тези вещества, организмът в ослабено състояние ги извежда от организма заедно с урината.

Възниква въпросът: възможно ли е тези вече отслабени след употребата вещества отново да се въведат в организма? Тук се сблъскваме с явление, напомнящо ваксинацията. Вероятно по този път е вървяла мисълта за използването на урината при различните заболявания. Не органът трябва да се лекува, което като правило вършат лекарите, а целият организъм.“

Ето как отново се свързва древното знание с постиженията на съвременната наука. Те не си противоречат, а взаимно се допълват. Впрочем това е философията на лечение и в здравен кабинет „Дар“ от самото негово създаване през лятото на 1991 г. Смея да твърдя -първият кабинет у нас, съчетал ирисовата диагностика с КОМПЛЕКСНОТО природолечение, извършвано от лекари природолечители. Но да се върнем към урината. Излиза, че тя, освен всичко? друго, представлява цяла ПРИРОДНА АПТЕКА със знайни и незнайни още за науката лекарства/над 2000 вида/, които произвежда собственият ни организъм – това истинско чудо във Вселената.

При това точно подбрани, точно дозирани, точно и на място приложени и съвършено безопасни. Още веднъж да признаем правото на древните мъдреци, които учат, че урината е ЛЕКАРСТВО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА!На всеки човек му се случва да изпадне в беда, а да няма възможност да получи веднага медицинска помощ. В чужбина, високо в планината, на село, на море, на екскурзия, по време на поход или околосветско пътешествие. Нараняване, изгаряне, разстройство, простуда, инфекциозно заболяване /жълтеница!/ и какво ли не още може да ни изненада в най-неподходящия момент. В изброените, а и в много други случаи, лекарството е с нас – урината.

Евреите, водени от Мойсей, прекосявали пустинята цели 40 години и оживяли, защото всеки е „пил от собствения си извор“. Армстронг отбелязва, че известният алпинист Морис Уилсьн, предприел героичен опит да покори Еверест, е обяснявал своята устойчивост към всички заболявания и удивителната издръжливост на организма си във високопланински условия изключително с използването на урина. Опита почерпил от тибетските лами и йоги, които в трудните условия на планината достигат преклонна възраст благодарение на приема на урина.И така, в случай на спешна нужда, използвайте урината веднага, без да се замисляте и колебаете, докато получите възможност за квалифицирана медицинска помощ.
Става дума за един много съществен, хамлетовски въпрос, който е основният препъни-камък в съзнанието на мнозина, които сега или в бъдеще ще се изправят пред избора „да пия или да не пия?“ Да, става дума за отпадъчните токсични продукти, които също присъстват в урината. Няма ли те да ни отровят, да ни навредят? Няма ли урината да ни разболее още повече? Защо отново да приемаме токсините в себе си? Съмненията възникват, блокират съзнанието и дискредитират метода.

Твърдението, че урината е отровна, може да дойде само от невежи. Ако урината беше отровна, то отдавна да ни е отровила, а тя през целия ни живот се пълни в пикочния мехур, като преминава след това през най-фини и деликатни тъкани – просто няма никакво основание да се твърди подобно нещо, макар че съм го чувал неведнъж. Освен ако не е отровена от злоба и гняв – но това е друга тема. Що се отнася до съдбата на отпадъчните вещества, които поглъщаме, отговор може да получите и от Библията:
„Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън?“/Матея 15:17/.

Казано иначе, всичко непотребно от организма, което влиза в устата с храната и водата, се задържа и се изхвърля по канален ред от дебелото черво, а онова, което е нужно на организма, се всмуква, резорбира и отива в кръвта. Ето как започва кръговратът на очистването с урина.
И в заключение. Ако някъде от някого чуете, че собствената ви урина може с нещо да ви навреди, да ви отрови или да ви разболее, не му вярвайте. Защото на ваша страна ще бъдат провереният от хилядолетия опит, съвременните научни данни, практиката на хиляди излекувани хора с нито един негативен случай, когато се спазват правилата. Попитайте и ще научите, че този някой НИКОГА не е прилагал върху себе си уринотерапията, иначе би! твърдял обратното. Незнанието може да бъде простено, невежеството – не.

III. ВИДОВЕ УРИНА

„Ние посочваме дарители на живот от растителното царство, но няма да пренебрегнем нищо от онова, което лежи скрито в нас самите.’ Знаците на Агни Йога, параграф 426
Трябва да спомена, че за лечебни цели се използва урината както на човека, така и на животните, които на свой ред също пият собствената си урина при болест, нараняване. От животинската особено популярна и изтъквана в древните източници и съвременна практика е урината на кравата. Тук обаче ще се ограничим само с употребата на човешка урина. Нека да приложим по-г простото, по-достъпното и тогава да се насочим към по-сложното.

Урината бива прясна, стара, преварена /изпарена/, детска, старческа, мъжка, женска, на бременна жена, на новородено дете, сутрешна, дневна, нощна, но може и намагнитена, рязко изстудена! изпарена на слънце, във вид на билкова отвара и др. Всяка от тях, има своите качества, особености и показания.

С оглед на по-разпространеното практическо приложение и ограниченото място ще се спра по-подробно само на най-използваните видове урина. Употребява се най-вече чрез пиене, масаж, компреси, клизми /най-добре комплексно!/ – за здрави и за болни. Най-ефективното й приложение е чрез кожата. /Същото важи и за билките/ През нея тя въздейства на целия организъм, най-пълно и цялостно проявява своите уникални свойства, а в същото време мъдрият организъм си взима само необходимото, а останалото, непотребното в момента или въобще, го оставя върху кожата. Втриване-то в кожата е и най-разпространеният начин, който са прилагали древните.ПРЯСНА е урината, отделена току-що, още топла или престояла известно време, най-много ден. С прясна урина не се масажира! Тя се употребява за пиене, за закапване в очите, ушите, за жабуркане или за промиване на носоглътката, за гаргара и пр. СТАРА е престоялата урина, придобила мириса на амоняк/лекото й помирисване от малко шишенце рязко стимулира ума за работа/, който се появява след повече или по-малко дни престой.

Старата урина е било основното средство за масаж, с което си е служил Джон Армстронг в своята практика. Тази урина разширява порите на кожата и прониква по-дълбоко в нея. Може да се използва за компреси, когато трябва да се изтръгне ненужната, атрофиралата, чуждата тъкан. Не се ползва за пиене, за промивка на очите, защото може да ги изгори! Пречка за използването й е нейната миризма. ПРЕВАРЕНА урина се получава, когато събраната за ден или няколко дни и съхранявана в хладилник урина /тя може да бъде събирана през цялото денонощие, а в някои случаи да се използва донорска/ се слага в емайлиран или стъклен съд и се вари без похлупак, докато остане до 1/4 от първоначалния си обем. Например, ако се сложи в съда 1 л урина, тя трябва да ври, докато в съда остане до 250 мл преварена урина /под този термин ще я използваме и занапред/.

Може да остане повече от една четвърт, до 500 мл или наполовина, без да губи кой-знае колко от свойствата си, но не и под 250 мл, защото вече е негодна и става само за сапун. Този вид урина е много силен солев разтвор! За да се увеличи количеството на свободни електрони в нея, по време на варенето в съда може да се сложи златен, сребърен или меден предмет, а най-практично -навита медна жица от мостови кабел, необработена с лак. За да се неутрализира миризмата при варене, в съда може да се сложат различни билки, мента, лавандула, маточина и др. Пробвайте, експериментирайте, мислете… Някои варят урината на балкона, на вилата, за да не пречат на близките в къщи.

Прилага се за масаж или втриване в кожата, за компреси, най-вече за клизми и по-рядко за пиене. Тя дразни силно слизестите ципи, подобно на йод, и затова не се слага в очите, директно върху рани. Може да се разрежда в различни съотношения с прясна урина. С изключение на масажа, прилагането на преварената урина. винаги трябва да бъде предхождано от прилагане на прясна урина – от по-слабото към по-силното.

Принципът на ПОСТЕПЕННОСТ е основен принцип в природолечението и в частност – при уринотерапията!
Ако дълго се храните природосъобразно и се подложите от няколко дни до една седмица на динена или гроздова диета, преварената до една четвърт от първоначалния обем урина приятно ще ви изненада. Тя ще има не само фантастичен кехлибарен цвят, но и ще ухае на… роза. Опитайте и ще си спомните за тези думи. ДЕТСКАТА урина /на деца до 12 години/ се използва за подмладяване и енергийно зареждане на организма, за някои процедури, в рецепти срещу перде на очите, за козметични цели и др. Тя е наситена с вибрациите на жизнеността и младостта и ги отдава на друг, особено на по-възрастните

УПОТРЕБЯВА СЕ:
* При различни ставни /ревматични и др. / и костни заболявания на крайниците. Глината с урината се загрява в подходящ съд и докато е още поносимо гореща, се налага на болното място. Компресът се държи, докато изсъхне.
* При радикулит, ишиас. Компресът се налага-върху кръста откъм гърба.
* При различни гнойни или доброкачествени туморни образование бучки и др. В този случай най-често се използва стара урина /с дъх на амоняк/, която има свойството да очиства и изтръгва умъртвената или негодна тъкан, поразена от гангрена, тумор или друго.
* При зъбен гранулом. Глиненият компрес се налага върху бузата или челюстта в областта, където е грануломът. В този случай компресът се съчетава сжабуркане на прясна или преварена урина, разредена наполовина или в друго съотношение с прясна урина.

ЗАБЕЛЕЖКА. Използваната глина за компрес след употреба се изхвърля на боклука, а платът много добре се издира или също се изхвърля – те са наситени с токсини.
Помнете, че много от ефектите както на хумата, глината, така и на урината се проявяват на вълново равнище /хумата е радиоктивна/ и затова съчетанието им е много ефикасно. Въздействието им ще се увеличи още повече, ако включите и съзнанието, въображението, самовнушението – ясната представа, образ, мисъл, че болното място /орган/ се изчиства от ненужното, възстановява се и оздравява.

ЗА КОЗМЕТИЧНИ ЦЕЛИ. Не познавам по-добро средство за кожата. Достатъчно е всяка сутрин кожата на лицето да се обработва с прясна урина и да се държи, докато изсъхне. След това лицето може да се измие спокойно с хладка вода без сапун, тъй като урината си е свършила работата. Кожата на лицето е подхранена с всичко необходимо, почистена е, дезинфекцирана е /мъжете да знаят с какво да я обработват след бръснене!/ и постепенно става мека, бархетна, еластична, без да лъщи и без да се изсушава. В банята обмиването може да се прави по-дълго време.
Урината – преварена, стара, прясна – е ненадминато средство за подхранване на косата, ликвидиране на пърхота. Пробвайте коя ви пасва най-добре и прилагайте

Извадки от „Уринотерапия“, Алексей Сворцов, издателство ДАР


61 коментара

 1. konstantin каза:

  da,haresvam tozi nachin na lekuvane i vqrvam v nego.

 2. nina каза:

  ako imame problem s urinata i ne e mnogo 4ista moje li da e priemame?vredno li e?

 3. emilio каза:

  4uval sam 4e urina ot novorodeno bebe e nai dobre xaresa mi statiqta i mislq da probvam opitaite 4uval sam 4e pritejava neveroqtni le4ebni svoistva

  1. Най-добрата урина е на 8 годишно дете 😉 тогава енергетиката е най-силна.

 4. hadjistefan193 каза:

  Пробвал съм при напрежение и обсебване! Действа!!!

  1. Martina_g каза:

   Моля Ви кажете ми как деиства при обсебване? Как да се прилага, колко време и в каква дозировка?
   Благодаря и приятен ден!

   1. Най-добре потърсете добър психолог.

 5. tututo каза:

  Малко по научни данни относно съдържанието на урината!

  Най-важното нещо е, че урината съдържа Амоняк! Той е силно Алкален. Ph= 11
  Здравото тяло има Ph=7. Това е неутралното средно ниво. Нито алкално, нито киселинно!
  При силно кисела следа в организма, Ph пада под 7! По това се познава, че има болест в организма.
  При вируси,възпалителни процеси, и тн. болести Ph-то може да стигне и до 4!
  За неграмотните Амоняка алкализира киселинната среда в болното тяло и възтановява баланса.
  В алкална среда със викоко Ph, не могат да се развиват болести!!!!!! Съответно този амоняк трепе наред всички вируси, възпаления и вредни бактерии, и балансира Ph-то.

  Съдържа също всички витамини които са водно разтворими от групата на С,В комплекс…тези витамини не се натрупват, и което не е усвоено отива в урината!
  Съдържа неусвоеният свободен Калций. Той е в кръвта, ако има нарушена хормонална обмяна, и не се свърже със фосфатите-за да отиде в костите където му е мястото, също си отива по пътя-в урината без да сме го усвоили!!! И затова организма, почва да черпи от костите, и си докарва остеопороза!
  Ако урината постоянно изхвърляше всичко вредно- хората по тази логика, щяха да са постоянно ЗДРАВИ!!!!
  Токсините и отровите в повечето случаи се складират в самото ни тяло и органи и така се разболяваме!!! Понякога самият ни организъм ги капсулира, и ги складира на едно място, примерно подкожно. Така предпазва други здрави тъкани. Така се образуват пъпки, кисти, циреи и тн…
  Ако човек се храни просто здравословно и спортува, няма да има нито пъпки, нито вируси. Имунната му система ще бачка безотказно и дори няма да му се налага да пие урина!

  Приятен ден и здраве на всички!

  1. todor каза:

   blagodarq za napisanoto i priqten den…

 6. Мария каза:

  Бих искала да ползвам статията -уринотерапия- за списание Фън Шуй изкуството да бъдеш щастлив !
  Моля за отговор!
  Благодаря!
  Слънчев ден!
  Мария

 7. Elena каза:

  Вече изпитах уринотерапия за кожни проблеми и съм много доволна от резултата!
  Не се страхувайте да опитате поне за разчистване на кожни дефекти. Действа!
  Специално БЛАГОДАРЯ на автора на статията за обоснованото и експертно описание на метода.

 8. Todor каза:

  molq vi napi6ete mi…pomaga li pri Sinuzit i Vazpalena nosna ligavica.

  1. Г-н Бобчев, вземете си каничка за нос и правете промивка на носа с топла солена вода – 1 чаена лъжичка на една каничка, наведени леко настрани и напред, с отворена уста, през нея дишате, слагате чучурчето на каничката в началото на едната ноздра и леко изсипвате водата, като тя започва да минава през другата ноздра. След 3 месеца ще забравите за синузита. Намалете или спрете изцяло млечните продукти, те са причина за появата на синузита, но дори още да не се узрели за тази идея, поддържайки редовна промивка на носа ще намалите в 80% дискомфорта, ако сте упорит и редовен и ще излекувате синузита.

   1. anatoliy каза:

    iskam,da pitam! piya,hapcheta za kravno nalyagane i za holesterol! protivopokazno li e ,ako zapochna da piya urina?ako,ne po kakva shema da zapochna?

    1. Не съм доктор, но знам че урината не се прие, ако се приемат хапчета, а хапчетата против кръвно не са от най-безобидните. В кабинет Дар имат опит с уринотерапията, обърнете се към специалист.

 9. Зорница Тодорова каза:

  Здравейте,на 42г. съм имам алопеция от дете,бих искала да знам как точно да я излекувам с прилагане на урина?

  1. Може би да се обърнете към Лечебен център Дар? Там имат опит с уринотерапията.

  2. Елена каза:

   Алопецията се лекува с млечна киселина 70 %.Маже се мястото и внимавате да не се получат рани.Това е пробвано много пъти. Успех !

 10. Svetla каза:

  Zdravejte! Kak mozhe urinata da se izpolzva pri katarakta/perde/ na ochite?

  1. Спрете да ядете месо и млечни продукти, почнете да правите упражнения за очите и пердето ще падне… а за урината, отидете на специалист. Това е само материал. Но урината няма да ви излекува, ако вие не си промените начина на живот. И пишете на кирилица.

 11. Анаид каза:

  Пия урина повече от десет години. Понякога правя почивки. Чувствам се отлично, заредена с енергия. Става въпрос за сутрешната средна урина. Това са около 7 глътки. Добре е да са нечетен брой. Препоръчвам я на всеки, който може да го направи с удоволствие и убеждението, че е полезно и здравословно.

 12. Цветелин Галев каза:

  Здравейте.

  Много интересни неща прочетох по темата за уринолечението.
  Бих искал да попитам нещо свързано с моята болест и да се допитам до Вас. Имам Улцерозен колит на дебелото черво вече 4 години. Лекарите ми казаха че цял живот трябва да си лягам и ставам с тези хапчета, името им е Asacol.
  В момента чета и събирам информация за Уринотерапията, дори вече съм напълнил първото бурканче скоето мисля да започна лечение на Себурея върху главата си. Но все още се чувствам несигурен относно пероралното и приемане. Благодарен ще Ви бъда за всякакъв вид информация и съвети.

  1. Здравейте Цветелин, предполагам знаете, че за да пиете амароли трябва да не ядете мъртви животни. И то само веднъж на ден, сутрешната. Ако искате да пиете през деня, трябва задължително да махнете всички млечни продукти също. А този начин на хранене най-вероятно ще доведе и до излекуване на състоянието ви 🙂 Препоръчвам да гледате филмите и лекциите от секция здраве и ще разберете доста неща. https://yoga108.info/filmi-za-yoga/dokumentalni-filmi-zdrave

 13. neli каза:

  iskam da pitam urinole4enieto pomagali za akne pri deca.

  1. Вероятно помага, можете да мажете сутрешната урина и за месец ще мине. Но е добре и да спре да яде млечни, защото те са основната причина за пъпките. Но урината със сигурност ще даде ефект за около месец. Маже се, престоява 20 мин и след това с хладка вода – само вода, се изплаква лицето.

 14. Iskra каза:

  Az s izparena do 1/4 urina si izlekuvah tumor na buzata.

 15. Вектор каза:

  A kak da izbegnem mirisa a s wiskey. Stava li 😉

  1. По-добре си пийте уискито. То е с далеч по-неприятна мизирма. А ако човек пие амароли – значи живее чист живот и не мирише лошо. Така че, пийте си уискито и оставете амароли за тези, за които е!

 16. Събина каза:

  Искам да попитам уринотерапията помага за лечение на витилиго? И ако е така как се прави? Благодаря

 17. Eve каза:

  Здравейте,
  Моят мъж има тумор на пикочният мехур. Доста прочетох за Уринотерапията и смятам да му я предложа. Разбрах че е добре сутрин да пие урината си, но смятам за необходимо да се правят и компреси. Разполагаме със зелена Родопска хума която е добре да се комбинира със стара преварена урина нали така?
  Само не разбрах колко дни трябва урината да се събира, през целият ден ли, след което да се превари и използва. Съчетан с хума компрес колко часа се държи на болното място?
  Много ще съм ви благодарна ако ми отговорите.
  Благодаря.

  1. Най-добре се обърнете към специалист. За да пие урината, мъжът ви трябва да е само на растителна храна. И за да се излекува.
   Обърнете се към здравен център „ДАР“, те имат опит с уринотерапията.

 18. Гергана каза:

  Искам да ви попитам как да се подготвя за уринотерапия какво се яде и пие, известно време я пиех, но се храних с месо и пиех кафе и получавам сърцебиене и се уморявам бързо искам да пия профилактично. И още нещо помага ли при безплодие. Благодаря предварително. Весели празници.

  1. Няма как да има позитивен ефект ако ядете мъртви животни. Даже се интоксикирате. Никога не трябва да правите уринотерапия и да ядете мъртва плът. И не само – по принцип цялата история с яденето на трупове в бъгава работа отвсякъде.
   А при безплодие… трябва тотално да смените парадигмата… и никакви животински продукти… ако искате да възстановите плодовитостта си. Замислете се. Прочистете се. Няма нищо весело в тези празни дни, пълни с мъртва храна… жалка е цялата тази суета.

   1. петър каза:

    едно не мога да разбера това дето казвате “да не ядем мъртви животни“ ами живи ли да ги ядем но ми звучи откачено да ги ядем живи как тогава да ядем животни това ми е въпроса

    1. ми не ги яжте, животните не са ядене, те за това се казват животни – защото трябва да живеят.. мършояди ако сте яжте ги, здрав мършояден няма, растенията са нашата храна – дават живот и жизненост, младост и лекуват, ако има нужда.

     1. Марияна Андонова каза:

      Здравейте имам улцерозен колит и артрит как се прилага уринотерапия

     2. Здравейте, потърсете специалист, който се занимава. Не е сериозно да питате просто ей така. Иначе само уринотерапия без промяна на храненето – няма смисъл.

    2. Стоян каза:

     Драги Петре, очевидно не ти е минавала през главата мисълта, че никое животно не изгаря от желание да бъде убито за да те нахрани. Напротив – то желае да живее както и ти, твоите близки и твоите деца. Дали ще го убиеш ти или някой друг вместо теб, изяждайки част от мъртвото му тяло, ти поемаш и част от отговорността за убийството му, чрез натрупания ужас и стрес от самия акт на убийството. Дали ядеш месо от животни или хора, в окултен смисъл няма разлика – животинския свят принадлежи към три-дименсионната форма на съзнание. Не можеш да отнемаш безнаказано живот, който не си създал. Създателя е Един.. тези сведения са по задълбо1ено представени в сакралните книги от дълбока древност, но предпочитаме да си угаждаме без да се замисляме за чия сметка е това! Пак за наша. – Закон за кармата 🙂

     1. МАРИЯНА АНДОНОВА каза:

      ЗДРАВЕЙТЕ,
      ПОПИТАХ ЗА УРИНОТЕРАПИЯ ПРИ АРТРИТ В МОМЕНТА СЪМ ВЕГАН.

     2. Това е чудесно, но този сайт не е докторски, а йога сайт и това е статия, която дава представа. Консултирайте се с доктор или вземете книгата на Малахов „Уринотерапия от своята съдина“, , той дава там указания как да се лекува човек.

 19. Ани каза:

  Здравейте, имам гъбички в ухото. Може ли да се мажа с мойта урина или с тази на 4 год ми дете? И каква да е прясна или стара? И за напукани пети как да процедирам? Благодаря предварително!

  1. Здравейте, за петичките със сигурност ще помогне, вашата собствена.
   За гъбички – по-добре сода, купете си такава без алуминий и да пиете и да се мажете с разтвор.

   1. Росен Лозанов каза:

    За напукани пети правете компреси с бананова кора – вечер и да остане компреса до сутринта.

 20. Ани каза:

  Само онлайн ли мога да ги поръчам. В кой магазити ги има? Ако ги има. Благодаря!

 21. emi каза:

  mnogo interesno.az imam hashimotto -imunnata sistema uni6tojava 6titovidnata jleza i mnogo drugi organi.sprqh da priemam hormon i piq,maja urina,kompresi i si kisna krakata vsqka ve4er po 2 4asa.dobre sam ,no ako imate savet 6te vi blagodarq da go pro4eta.pi6a na latinitsa za6toto polzvam ne svoi kompiutar,za koeto se izvinqvam

  1. Най-добре се обърнете към хора с опит в уринотерапията. Кабинет Дар знам че я имат като част от лечебните методи.

 22. Milen каза:

  Zdraveite. Bih jelal da popitam, urinata pomaga li za 6um v u6ite ili za vestibolator/ srednoto uho/. I kak da se izpolzva. Blagodarya.

  1. Здравейте, бих ви препоръчала да правите джала нети – промивка на носа с топла подсолена вода и би трябвало да помогне. Имам случай, в които помага, има и много други бенефити, лесно и приятно е.

 23. Марияна каза:

  Здравейте, много интересна статия. Искам да попитам, при прием на хормонално заместителна терапия, мога ли да приемам урина чрез пиене , или да изчакам приключването на терапията? Освен това ми прави впечатление, като казвате “ не яжте мъртви животни и не консумирайте млечни продукти – това единствено означава, че трябва да сме вегани за да консумираме и пием урина. Какво става при тези които са пескетарианс – не консумират месо, но риба? Благодаря

  1. Здравейте, рибата е месо и то изключително вредно и замърсено. Така че не е редно да правите уринотерапия, ако ядете риба. Единствено се прави компромис ако се ядат млечни – може да се пие само сутрешната. Но за хормоналната терапия и уринотерапия – обърнете се към специалист или четете книгите на Малахов, вероятно някъде е споменал за това.

 24. Красимир каза:

  Г-жо Благоева,идете на психолог,може нищо да ви няма.Всичко е в количеството храна която консумираме.

 25. Цецка каза:

  Здравейте! На стресова основа ми опада косата и след 5 години отново поникна, без да правя нищо. Но сега, след 4 години пак се появи гнездовия косопад и петната без коса стават все по-големи. Как да пробвам с урина – да масажирам местата без коса, да пия ли? И с коя урина – сутрешна прясна, или престояла? Благодаря предварително!

  1. 🙂 това вие сами трябва да решите или да потърсите човек с опит в уринотерапията…

 26. Йоана Йоргова каза:

  Изключително съм благодарна за изчерпателната статии! Бях забравила за нейните свойства! Благодаря Ви ????
  Бъдете благословени свише ???? Амин ????

 27. Иван Петров каза:

  Здравей ще помогне ли при камъни в жлъчката затлачвания запушвания на жлъчните канали от полипи?Поздрави

  1. В комбинация с растително хранене, пречиствания, гладувания.. само с уринотерапия няма да се разминете…

 28. Рангел Георгиев каза:

  А за разширени вени как може да се използва

 29. Ели Петрова каза:

  Здравейте. Имам полипи в носа от години. Има ли начин те да бъдат премахнати с прилагането на урина. Например с промивка ?

  1. Ами пробвайте. Със сигурност няма да навреди.

 30. Aнитa Георгиева каза:

  Здравейте. Смятате ли за подходящи храни като ориз, яйца и
  макарони?

  1. Здравей, ориз – разбира се, ако е кафяв. Яйца – категорично не, холестерол. Макарони – компромис – ако са пълнозърнести.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *