Мантра

3 831

Какво е Мантра Йога?

Свами Ниранджанананда Сарасвати от „Йога Даршан“, изд. Bihar School of yoga, стр. 213-231, 1993г.

Авторски превод: Светлана Благоева, Йога студио 108. 

Думата мантра може да бъде преведена като “звукова вибрация”. Точното значение е “силата, която освобождава ума от неговите ограничения и рамки”. В санскрит думата мантра се получава от корените на следните думи: mananaat – ограниченост на ума; trayate – освобождаване;  iti – чрез;  mantraha – силата на вибрацията.

Коя е тази сила, която освобождава ума от неговите ограничения? Според Йога в природата на ума има две качества: mala – нечистота; и vikshepa – разсеяност. И следва, че този ума се изявява с разсеяност, разхвърляност и нечистота. Каква е тази нечистота? – Умът е привлечен от различни тамастични и раджастични проявления на живота, което ограничава неговите способности и  го кара да действа, да се държи по определен начин. Тази нечистота е ненавистта, омразата, завистта, злобата, скъперничеството, незнанието, мързела; всичко негативно. Раджаса е активността, амбицията, в която е въвлечено егото. Пристрастяването и стремежът към тези изживявания е mala. Vikshepa – е усещането, чувството за неудовлетвореност от настоящето, бягането от сегашния момент. Пример: ако сега си мислите за басейна или как след малко ще отидете на обяд, а вие сте избрали и съзнателно сте тук- така бягате от действителността и поддържате vikshepa. Когато искате повече, отколкото имате, искаме нещо различно, някакво развлечение. Всеки от вас трябва да е забелязал тези тенденции на ума в себе си. Те са ни дадени по рождение. Част от нас, част от ума ни са. Разсеяност – ума е разкъсан, иска да е на друго място, но иначе има други занимания, други дейности, които да върши-и ги върши с нежелание. Когато ума скача от една мисъл на друга, от един обект и желание, на друг, иска да бъде забавляван, да има разнообразие – това е vikshepa. Ако това желание за развлечения го няма, тогава ума ще бъде абсолютно тих и спокоен, уравновесен. Ако вникнете в това, замислете се за момент, ще разберете колко е важно това в живота ни, колко е важно ума да е спокоен, уравновесен. Целта на мантрата е да ни освободи от този стремеж към тамастични и раджастични изживявания, които обслужват нашите егоистични желания и амбиции, поддържат егото да бъде водещата позиция в живота и държанието ни.

Мантрата е вибрация. Най-висшата вибрация е anahadanada – или нечутия, непроявения звук. Това е звука на вибрацията, идваща от ядрото на атома. Там, където има движение, там има и вибрация, от своя страна това създава, предизвиква фин звук. Атомите постоянно се движат и предизвикват набор от вибрации. Как ние осъзнаваме, разбираме за тези вибрации? Чрез процес на изостряне, изчистване на съзнанието, чрез навлизане надълбоко в нашето психично тяло.

Мантра Йога се състои от 3 основни аспекта – ум, психика (или психическо тяло и личност) и звукова вибрация.

Аспекта на ума или ментален аспект:

Нека първо разгледаме ума, който според Йога терминологията е вид фина, нефизическа сила. За да илюстрирам как умът функционира ще дам пример с клетъчна амеба. Амебата няма мозък и нервна система, но все пак реагира на стимулация. Ако поставим зърно ориз пред една амеба, тя ще я изконсумира. Ако оставим капка киселина, амебата ще заобиколи тази киселина. Кое е това, което кара амебата да приема ориза и да отхвърля киселината? Йога вижда тази способност като сила, която управлява всяка друга жизнена сила, енергия или изява. Това бива определяно от Йога като Mahat– или главен ум. Този ум е разделен на 4 основни компонента: manas, buddhi, chita, ahamkara. Mahat е енергията, която се съдържа в цялата структура на човешката личност, но този Махат се изявява чрез 4-те компонента, които изброих преди малко. Манас – рационалния, мислещ аспект от ума, будхи – анализиращия ум, различаващия, разпознаващия; чита – аспекта на осъзнаване, който съхранява и регистрира всичко, което изживяваме и ахамкара – егото или осъзнаване на индивидуалната идентичност. Тези 4 аспектана ума взаимодействат със сетивния свят –  името, формата, идеята, времето, пространството и обектите. Най-общо и набързо казано това е концепцията на Йога за ума.

Психичен аспект

Психичното тяло е по-дълбок аспект от финото или каузално тяло или света на несъзнаваното и подсъзнанието. Подсъзнателната част е позната като фино тяло, а несъзнателната част като каузално тяло. Приблизителната граница между подсъзнанието и несъзнанието е позната като психично тяло. Какво значи психично? Йога разделя съзнанието на 4 вида -изявено, фино, каузално и трансцедентално – това са  4 етапа на съзнанието. Според Йога явния и фин ум представляват неговото външно, по-грубо и по-нисшо  проявление, а каузалното и трансцеденталното са вътрешна проява, вътрешно изживяване на ума или съзнанието. Психичното тяло е зоната, където тези 2 изживявания на ума – вътрешни и външни – се проявяват.

Психичното тяло става връзката между външните, физически и умствени изживявания и дълбоките, вътрешни нива на вибрация и трептене на нашата личност. Цялата теория на Кундалини Йога , която включва чакрите, надисните канали и пробуждането на кундалини енергията се базира на изживяванията в психичното тяло и оттам идва и термина – психични центрове, за чакрите. Муладхара, свадищана, манипура и аханата са долните 4 чакри, които принадлежат към полето на външните, а вишудхи, агя, бинду и сахасрара принадлежат към вътрешните нива.

Муладхара
представлява нашата собствена идентичност и сигурност,  свадищана – дълбоките самскари или полето на неосъзнаваното, манипура –  външната, проявена динамика, анахата – емоциите и чувствата. Тези 4 психични центрове, чакри, са част от външната проява и опитност на ума. Минавайки отвъд тези 4 аспекта, отиваме към трансцеденталните преживявания – чистотата и разширението и отвореността на вишудхи, вътрешната интуиция и трансформация на агя, превръщането на незнайното в знайно. В бинду имаме осъзнаване за първоизточника, точката, която слива макрокосмоса и микрокосмоса. И накрая сахасрара – където идва просветлението или 100% осъзнаване. Тези 4 чакри се отнасят към вътрешните изживявания на личността.

Всичко това се случва в психични полета, съставени от различни видове вибрация. На тези вибрации им е даден външен звук, за да могат да бъдат усетени и разбрани от външния, по-нисш ум – манас, будхи, чита и ахамкара. Тези звуци са 50 на брой и всеки звук или форма на вибрация символично е представен в петалите или листенцата на чакрите. Всяка чакра се активира от повторението на тези определени звукови вибрации. Но разбира се тук има значение и интензитета и силата, концентацията,с която една мантра бива повтаряна. Но независимо дали се повтаря само една сричка или цял набор от мантри, ефекта ще бъде минимален ако няма усилие, осъзнаване и концентрация.

Умението, което се изисква при повторение на мантра е концентрация, осъзнаване, интензитет и визуализация на психичното тяло във физическа рамка. Реално чакрите не съществуват във физическото тяло, но там биват визуализирани. Дадена им е локация в различните части на тялото – муладхара в перинеума, свадищана в сакралния плексус, манипура в лумбалния регион, анахата – сърдечната област, вишудхи – гърлото, агя – центъра на главата, бинду – върха на главата, където започва косата и сахасрара – короната на главата. Това са полетата на физическото тяло, които отговарят на точките на чакрите в тялото. Осъзнаването и изживяването на чакрите и кундалини се случва в психичното тяло. Кундалини Йога е един от най-бързите методи на Йога, където човек може да прескочи доста нива –  но това разбира се изисква различен подход, и разбиране на дълбоките нива на личността, за което не всеки е способен.

Звукова вибрация

Третият аспект от Мантра Йога е мантрата – звуковата вибрация, която се разделя на 50 звука. Различната комбинация от тези звуци оформя  различните мантри. Независимо от значението на една мантра (а тя може и да няма литературно значение) и дали е посветена на определено божество, превода и представлява интелектуално разбиране. Повтаряйки определена мантра ние стимулираме различни психични центрове или чакри и пробуждаме различните способности на определените чакри в нас. Мантрата не бива да бъде разбирана като име на определен бог или част от определена религия. Не бива да намесваме религията и мантрата. Ом Нама Шивая – Ом е мантрата на агя, на- манипура, маха-на друга чакра, ши и я –на анахата. Просто тези звуци се комбинират, а когато има и значение – значи са част от ведическата система в Йога, а обикновено тантра мантрите оформят звук без значение. Трябва да знаете, че първо се е появил звука, мантрата, а след това формата, така, както пише и в Библията дори. По-късно се появяват и молитвите и песните и химните, които са отново комбинации от мантри.
Мантрите не бива да бъдат разбирани като религиозни понятия, мантрите пробуждат нашата психика, звуците съответстват на отделните чакри и различните енергийни канали, различните потоци на енергията и праната. Мантрата въздейства върху тях, като по този начин влияе върху нашите емоции, интелект, мисли, държание и т.н. Сахасрара, която е най-висшата чакра, съдържа 1000 петали като всяка е комбинация от 50-те звука, които съществуват. Сахасрара съдържа тази информация в себе си и това е ДНК-то на психичното тяло, което съдържа цялата информация.
Има много различни мантри, в зависимост от традициите, културите, езиците и религията. Някои по-общи са: Om, Shreem, Hreem, Kreem, Aim, Dum, Hum, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum.

Така че това са 3-те аспекта на Мантра йога – ума, психичното тяло и звука, мантрата.

Какви са различните видове мантра?
Как мантрата въздейства на ума и интелекта?
Как мантрата пробужда нашата психика, душевна личност?

Видове мантри

Като цяло мантрите представляват специални срички или думи, които се използват от йоги, садхута, учители, търсещи, изследователи, мислители и т.н. за да създадат определена промяна в нас. Мантрата ни дава възможност да реализираме нашата собствена същност, нашата психична личност, това, което наистина сме. Има 2 основни вида мантри – универсални и лични, индивидуални мантри.
Универсалните мантри са добре познати и са част от практиките на различните традиции и системи. Пример за по-дълги мантри са
1. Махамритунджая Мантра(МММ): Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarrukamiva Bandhanaat Mrityor Muksheeya Ma Amritaat

2. Гаятри мантра – Gayatri mantra – Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Vareneeyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhee Yo Yohan Prachodayat

И двете мантри са съставени от различни мантри, свързани по между си. Във всяка мантра има акцент на определен звук. В МММ преобладаващия звук е АМ, а в Гаятри – ХА. По този начин йогите са създали комбинациите, за да се създава промяната в съзнанието ни.

Примери за универсални мантри със средна дължина:
1. Om Namah Shivaya
2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
3. Om Namo Narayana

Други универсални и кратки мантри са Сохам и ОМ. Всички мантри от категорията на универсални могат да бъдат практикувани от всеки, които се стреми към вътрешно разбиране на ума, психиката и всичко, което е в нас.
Втората група мантри – личните – се взимат за определени цели, според нуждите на всеки индивид. Те могат да са едносричкови, т.нар. биджа мантри или други комбинации. В Йога има тези 2 вида индивидуални мантри. Различните духовни традиции са избрали собствен набор от мантри, пробуждащи различни способности на ума и психиката. Например – в тантра – Hreem и Kleem – комбинация от различни срички, които създават динамична промяна в енергийните полета на личността. Във Веданта – Aham Brahmaasmi, Tattwamaasmi – мантри, пробуждащи съзнанието, обръщащи сетивата навътре, с по-силен ефект върху ума.
Всеки може да практикува универсалните мантри без директно да има дадена практика от учител. Индивидуалната мантра се дава задължително от духовен учител, които определя коя мантра според личността и нуждите и еволюционното развитие на човека, какво трябва да бъде стимулирано в него.
Това е основно за различните видове мантри. Има мантри за лекуване, за предизвикване на определени случки-женитба, просперитет, успех и т.н, мантри за придобиване на определени качества и подобни.

Как мантрите влияят на ума и неговите прояви?

Има основна разлика между умственото и психично тяло-в различните традиции има и различно въздействие върху съзнанието-съответно и различни мантри. Според Йога при преобладаващо активно съзнание и спяща енергия е активен умствения модел. При психичния модел е активна енергията , а съзнанието е спящо. Въпреки че количеството на енергия и съзнание може да бъде еднакво, в един аспект съзнанието е по-активно,  в друг енергията. Така че при умствените модели съзнанието е по-активно. Качествата на будхи, манас, чита и ахамкара са различните проявления на нашето активно съзнание. Праната, чакрите и кундалини са проявленията на активната енергия в нас. Това са основните различия между менталното и психичното тяло.

Така че каквато и мантра да започнем да повтаряме с интензитет на вниманието-тогава настъпва еднопосочност и концентрация на ума. Това е първата стъпка. Когато умът не е концентриран, той скача от една мисъл на друга, от една идея на друга, търси си различни стимулатори и начини за забавления. Имаме разхищение на умствената енергия и на енергията като цяло. Будхи, махас, чита и ахамкара биват разпилени. Повторението на мантра позволява да се спре разсеяността на тези четири компонента. Щом тя изчезне се появява спокойствие на ума. Умът става тих, активността спира. Разсеяността е като да отворим прозорец при идваща буря и да почувстваме силата, движението на вятъра, разхвърлящ хартии и предмети наоколо. Това сме ние през цялото време, хвърчащи хартии. Всичко хвърчи в стаята на будхи, махас, чита и ахамкара. Когато затворим прозорците, спонтанно всичко утихва. Същият ефект се получава първоначално и с мантрата. Спокойствието на ума е първата индикация за концентрация при повторение на мантра.

На второ място, чрез мантра йога се балансира умственият процес, получава се правилно разпределяне на различните прояви на ума и енергията в нас. Какво означава това? – нека отново да вземем примера с настъпващата буря и хвърчащите хартии при отворен прозорец. Ако застанете на прозореца, ще усетите върху себе си силата на вятъра. Ако се свиете в някой ъгъл – няма да усещате вятъра, но той все пак ще е там. Разликата е, че не сте директно засегнати от него, тъй като стоите отзад, но когато прозореца е затворен можете да ходите из стаята и да усетите спокойствието – независимо в кой край на стаята сте застанали-вие ще усещате еднакво спокойствие навсякъде. Не може да духа  в едната част на стаята, а в другата не. Това означава еднакво разпределение на енергията и различните способности и прояви на елементите на ума. Във втория етап на повтаряне на мантра има изравняване на умствената дейност във всеки отдел на ума, така че ума става по-хомогенен.

Третата стъпка в процеса на мантруване е премахване на умственото напрежение. Когато сме конфронтирани от определена ситуация, идея или обект, тогава имаме напрежение от една страна и релаксация от друга-като ефекта на изправена вълна. Понякога емоция, желание или амбиция, която се проявява на момента и е със силен интензитет създава напрежение. Когато такова нещо настъпи се покачва напрежението в съзнанието. Може да бъде причинено дори от една единствена мисъл. Хората изпадат в депресия само заради една мисъл или едно чувство. Хората изпадат в нервни кризи поради някаква промяна в заобикалящата ги среда. И това напрежение се появява с мисълта – “Аз не мога да се справя с това”. Така че премахването на това напрежение идва като трети етап от мантрата и така вълната ще бъде успокоена и ще стане една хоризонтална гладка линия. При този процес ако има слабост в определени аспекти на нашето съзнание, това ще рефлектира в невъзможността да се справим в определената ситуация, или ако липсва достатъчно самоувереност – дори тези слабости в личността ще бъдат балансирани чрез практикуване на мантра. Когато активното съзнание стане по-спокойно ние получаваме увереност в себе си, подобряваме отношението си към живота, чувстваме вътрешна сила да извира дълбоко в нас. Ако има проблеми със съня-чрез практикуване на мантра можем да нормализираме съня си, тъй като спадовете и върховете на съзнанието се балансират. По същия начин паметта, концентрацията, взаимодействието ни с околната среда – всичко това се подобрява. Третият аспект на мантра практикуване е подобряване на качествата и способностите на ума.

Четвърти аспект на мантрата е повишаване на сензитивността на ума до такива нива, е той става като един радар, който е способен да открива по-фините вибрации на хората, местата и ситуациите в ежедневието. Умствената чувствителност, получена от вътрешна хармония, спокойствие и баланс би усетила всяка вълна във външната среда, която не е настроена към вашите чувства. Ако някой е гневен, ще почувствате този прилив на енергия. Ако вие също се гневни, няма да го почувствате, тъй като ще сте в отбранителна позиция, ще бъдете завладени от чувството.  Ако някой е в различно състояние на ума и настроение от вашето, вие ще го усетите, тъй като имате разширяване на рецептивните усещания и сили. Сензитивността на съзнанието е четвъртия аспект от мантра йога. С тази сензитивност на ума или съзнанието, ние насочваме навътре нашите способности, за да отидем навътре в психичното тяло, където енергията е пробудена с помощта на мантрата.
И така мантрата помага да пробудим и балансираме умствената ни същност. По-натам ще разгледаме ефектите на практиката на психично ниво.

Kак мантрата пробужда нашата психична същност?

След като съзнателните способности са балансирани и хармонизирани, а концентрацията и осъзнаването, интензитета и сензитивността са развити чрез първоначално практикуване на мантра, преминавайки през менталното тяло, идва момент, който се навлиза в психичното тяло.
Първо идва осъзнаването на праната и използването на мантрата с течение на времето развива това осъзнаване. Ние всички усещаме въздействието на праната по един или друг начин, динамично или пасивно, вътрешно или външно, осезаемо или не, но не сме осъзнати за тази изява на праната. Несъзнателните прояви на праната могат да причинят дисбаланс, който прониква до умственото тяло и да стане причина за пранични блокажи. Тези блокажи се усещат под формата на ниско ниво на физическа енергия, умствена умора, летаргия, нежелание за действие, дори и нежелание за мислене. Това не е съзнателен процес, а е част от дейността на праната, като прониквайки до умственото тяло, стига до симптоми на летаргия. Така че праничните блокажи са първите прояви на психичен дисбаланс, където мантрата помага това да се коригира.
Първоначалното усещане за мантрата ще бъде релаксация на ума. Тази релаксация няма да е летаргична, а ще бъде динамична. В това състояние на динамична релаксация праничната структура се ре-балансира. След постигането на този баланс, с помощта на концентрация се създават визуализации на психичното тяло под формата на чакри, янтри, символи. Ние не събуждаме нашите чакри, те се пробуждат сами от комбинацията на визуализации, въздействие на вибрацията на мантра и интензивна концентрация върху този умствен имидж, символ.

Нека вземем агя чакра за пример. Медитацията започва с мантра и когато достигнем необходимото ниво на концентрация, визуализираме чакрата. В този момент цялото осъзнаване, всички възприятия и способности на съзнанието са насочени натам на ниво психично тяло. Визуалната представа е просто помощ, така както ползваме бинокъл, за да видим отблизо отдалечени предмети.
По същия начин визуалната представа се използва, за да подпомогне осъзнаване на духовното изживяване. Просто виждайки нещо-нищо няма да се случи. Необходимо е постоянно дълбаене с вибрацията на мантрата, което ни кара да усещаме чакрата, започваме да усещаме горещината, ще усетите някакво друго странно усещане – водовъртеж, движение там. След това горещината ще премине към други нива на усещане. И така, мантрата и интензивната концентрация ще работят заедно в психичното тяло.
С релаксацията на праната идва и стимулирането и пробуждането на енергийните канали, на чакрите, а от там и на пробуждане на частични психични способности, свързани с определената чакра. Способностите на всяка чакра ще започнат да се проявяват все повече, ако се използва биджа мантрата на съответната чакра. Например-ако използваме мантрата ям, концентрирайки се върху анахата, опредено ще усетите нещо там. Ако използвате биджа мантрата ОМ с концентрация в агя -нещо ще усетите и там, лам-мантрата на  муладхара-  ако се концентрирате във вишудхи – няма да усетите нищо, дори няма да ви е възможно да се концентрирате.
Може да опитате, но няма да има усещане, тъй като те двете нямат връзка. То е като да насочим бинокъл в една посока и да гледаме на другата страна.

В психичното тяло звуковата вибрация играе много важна роля. Звуковата вибрация зависи от това, как се произнася, как се пее. Например – имаме практика по медитация с пеене на мантрата Ом по няколко различни начина с определена последователност. Първият път Ом ще бъде къс и остър, 2-рия – къс и гладък, 3-тия, със средна продължителност и с шепнене, 4-тия път – дълго и продължително и т.н. Всеки път ще се получава различен ефект. Това е много важен момент, свързан с рецитирането на мантрата. Според Йога е възможно да се пробуди кундалини енергията и чакрите, без да се мине през необходимата подготовка на тялото, ума и прочие – Раджа и Хата Йога – с помощта на мантра. Дори е възможно да се достигне състояние на самадхи, само чрез използване на мантра, но разбира се това изискват определени способности, за да се постигне това ниво на интензитет на мантрата и много малко хора имат тези способности. За да се постигне този интензитет и концентрация, човек трябва да премине през различни етапи на подготовка, от което следва че не можем веднага да започнем с мантра практиките, т.е. не можем да прескочим в по-горен клас, без да сме минали по-долните. Тези, които са започнали така, в повечето случаи са свършили в лудницата. Ако се практикува твърде интензивно мантра, умът изключва и превърта.

Мантрите стимулират енергии, които иначе трудно биха могли да бъдат контролирани и канализирани. Понякога може да се активира муладхара и да бъдем обзети от чувство на несигурност, което да не можем да контролираме. И изпадаме в депресия. Трудно е да се контролира и сексуалното желание, абсолютно няма никакъв контрол върху този начин на изява на енергията, освен ако до вас няма много силен Гуру, които не действа само с методите на любовта и състрадание, но когато се налага използва и по-твърди методи, дори свързани с насилие –  всички сме чели за истории с учители, които бият учениците си, наказват ги, карат ги да пият стъкло и прочие. Така че не бива да се очаква резултат от мантрата веднага – говоря за положителен резултат – сидхи и прочие.

Според Йога, най-висшата универсална мантра, с която може да се пробуди и да се навлезе в полето на духовните реалности – психичното тяло е аджапа мантрата СОХАМ в съчетание с дишането. Три от основните Упанишади дискутират върху адапа джапа техниките като крайна стъпка преди просветление. Разбира се изживяването на психичното тяло варира от човек до човек – зависи от нивото на психическа и умствена еволюция, зависи от това коя чакра в по-активна, доминираща в определената личност. Това е концепцията за мантра пробуждането на психичното тяло.

Как се практикува мантра?

Практикуването на мантра се нарича Джапа Йога, или повтаряне на мантра. Джапа Йога е част от Мантра Йога. Има 4 различни етапа на повтаряне на мантра:

– Baikhari
– Upanshu/Madhyama
– Manasi/Pasyanti
– Para

1. Baikhari – или гласно, вербално повтаряне на мантра. Това е първият етап, с който се започва. Когато произнасяме мантрата на глас, трябва да има чистота на звука и интонацията, концентрация и осъзнаване. Правилното произнасяне на мантрата е много важно. Ако има интензитет, концентрация и чистота в произнасянето, тогава мантрата ще работи по-ефективно, ще има проясняване на ума, промяна в ума и външната му проява като държание отношение и т.н. Това също се отнася и за практиката киртан. Понякога ние променяме мантрите, за да звучи по-добре или така ни харесва повече, но с това трябва да се внимава.
Има 5 метода на бхайкири:

– продължително повтаряне на мантрата на глас – в един тон, без промяна
– гласно повтаряне в синхрон с дишането – изговаряме мантрата докато издишваме, в един ритъм
– гласно повтаряне в синхрон с мала – поддържа вниманието и концентрацията, има контрол върху бройката
– гласно повтаряне в синхрон с физическа дейност – когато ходим готвим, просто седим
– киртан, пеене на мантри с различни мелодии и раги

2. Upanshu – следващият етап от Джапа Йога означава шепнеш звук. В байкхири джапа можем да практикуваме сами или в група, но когато има хора, пред които е неудобно да мантруваме на глас – преминаваме към шепнене. Това помага да се поддържа осъзнаването, когато ума започне да се обръща навътре. Има 4 метода:

– продължително повтаряне на мантрата с шепнене
–  повтаряне с шепот в синхрон с дишането
–  повтаряне с шепот в синхрон с мала
–  повтаряне с шепот в синхрон с физическа дейност

В този етап няма пеене на киртан с шепнене.

3. Manasi – джапа на ум. Думата манаси значи умствен, а пасиянти – видян чрез очите на ума. Имаме следните методи
– продължително повтаряне на мантрата на ум
– умствено повтаряне в синхрон с дишането
– умствено повтаряне в синхрон с мала
– умствено повтаряне с концентрация в символ – символ, янтра, божество или Гуру
– умствено повтаряне с писане на мантрата в чидакаша – използва се сравнително рядко, може да бъде на санскрит, английски или друг език. Ако мантрата е кратка-визуализираме и определената буква светва или се раздвижва когато я повтаряме.
– умствено повтаряне в синхрон с физическа дейност

4. Para или трасцедентално повтаряне на мантра – последният етап от Джапа. Това е повторение на мантра без никакво усилие. Тя се появява спонтанно, сякаш е обсебила съзнанието ви. Често след като сме пели дълго време и спрем, мантрата или песента продължава да звучи в съзнанието ни – случва се от само себе си. Това е пара – най-висшия етап, зависи от развитието и еволюцията на ума, от неговата възприемчивост и сензитивност, нивото на концентрация.

Това са 4-те етапа на Джапа Йога.
Има още един метод на джапа – ликид джапа, когато изписваме на санскрит определена мантра.

Правила за мантра садхана

В джапа йога се казва че като цяло повторението на мантра би трябвало да прерасне в медитативен процес, от там следва че трябва да сме заели подходяща асана, както и да сме избрали подходящо време и място за практикуване. Хубаво е да се установи едно и също време за практика-ако това е шест часа сутринта, полагайте усилие да поддържате тази практика всеки ден. Ако пропуснете един-два дни не е проблем, но трябва да има усилие на волята и постоянство в установяване на времето. Ако пропуснете шест часа, тогава ще си направите мантрата по друго време, но идеята е, че е добре в 24-те часа на денонощието, когато всичко е оставено на случайността, да има поне един момент, в който да се настройваме към себе си. Това е нашето собствено време за себе си-10,15 минути, 1 час-независимо от времето, което сте отделили за вашето личностно израстване, ако сте фиксирали час, тогава това се превръща в дисциплина.
Ако сте свикнали да закусвате в 10 часа, тогава автоматически в 10 часа вие огладнявате. По същия начин се случва и с мантрата.

Асаната-не бива да се движите и да чувствате неудобство в позата, за да не се разсейва ума. Не започвайте мантрата веднага, позволете на ума и тялото да се успокоят, да се стабилизират и утихнат. Щом се настаним удобно и ума се успокои-започваме с манасик джапа. Ако имате символ-концентрирайте се върху него или го визуализирайте, преди да започнете с джапа. Щом видите символа, започвате да мантрувате, ако имате мала-използвайте я.
Важно е да поддържате еднакъв брой на малите всеки път, докато не решите че ще повишите броят им. Не бива да почвате примерно с 3 мали и след една седмица да направите 2 мали или една, нека има постепенно повишаване на малите с течение на времето, с течение на години практикуване и най-добре под ръководството на учител, Гуру -максимум до 10 броя.

В началото нямаме контрол върху осъзнаването, не винаги запазваме интензитета на внимание. Ако имате желание да заспите или започвате да клюмате-минете към упанши-шепнене-така умът пак се връща към мантрата. Ако в следствие обръщането навътре отново ви се доспи-минете към байкхари-гласно. Разсеяността е различна от сънливостта. Щом умът е разсеян, значи сте загубили контрол, станали сте неосъзнати, но имате възможност отново да върнете осъзнаването и да продължите съзнателно практиката. Не е нужно да сменяте с шепнене, само ако загубите пълно осъзнаване и контрол, разсеяността може да се контролира, но ако изпаднете в пълно неосъзнаване-то дори става още по-силно.

Изчистването на ума е също важен аспект от мантрата. Първоначално с практикуването може да има силен прилив на мисли, образи или картини, в процеса на изчистване и изхвърляне излизат различни мисли, емоции, желания, всичко от което не се нуждаем-всичко това бива изметено от мантрата. Ще виждаме желания, страхове-те ще излязат на повърхността, дори може да се появи желание за определена храна или друго. Преди да се балансира ума, той минава през този очистителен процес. Този процес не се ускорява ако правите повече мали или по-интензивна практика. Трябва да следвате нормалния ход на садхана, няма значение дали е 5 минути, 1 или 3 часа. Не е важно толкова повтарянето, но осъзнаването на ритъма, вибрацията, мантрата, самия процес. Не е възможно да останете напълно концентрирани през цялото време, винаги има разсейване на ума, той ще се закача за различни мисли и идеи-това е естествено. Важното е винаги да го връщаме към мантрата.

Само мантра, получена от Гуру ще прояви своята сила – се казва в Куларнава Тантра. Веднъж, щом сте получили мантра от вашия гуру, тя веднага ще започне да променя хода на живота ви. Естествено това ще се случи, ако приемете мантрата със сърцето си и ума си и я практикувате редовно. Мантрата е така силна и мощна, че веднага ще извади кармите ви от подсъзнанието. Тези карми ще се проявят във вашите чувства, настроения, мисли, могат да се появят в сънищата ви, могат да са приятни или неприятни. Каквито и промени да усетите в себе си, каквито и изживявания да имате – те няма да са само положителни, ще има не така приятни, които са част от изчистването.

Превод  Светлана Благоева, Йога студио 108


3 коментара

  1. За трети път чета статията и всеки път откривам все повече неща, защото всяка следваща стъпка в развитието отваря ново усещане и дава ново разбиране за случващото се в самата мен.

  2. blagus каза:

    Xaresva mi i e interesno

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *