Защо числото 108 е свещено число

9 373

Защо 108 е специално число – Светлана Благоева, Йога студио 108

Числата са универсални, присъстват неизменно в живота ни. Числата са навсякъде, така както праната е навсякъде, както йога е навсякъде, както духът е навсякъде. Числата показват времето, много абстрактно и в същото време съвсем практично. С числата изчисляваме пропорции, налягане, геометрията е езикът на живота. С числа изчисляваме нашия труд, нашите години, нашите постижения. Всичко е в своя хармоничен ред, броене, изчисленията са неизменна част от всичко. Архитектурата, строителството. Самите числа са носители на огромна информация. И са от огромно значение и са във взаимодействие с всичко. Числата носят в себе си символика, заряд и са част от Вселената. Изчисляваме в мили, км, см, кг, дължини, размери, брой. Затова избрах 108 – свещено число, което е божествено по своята същност, а то се редуцира до числото 9, което е магическо.

Ако разделим разстоянието от Земята до Слънцето 93 312 000 мили на диаметъра на Слънцето 864 000 мили – резултатът е 108. Ако разделим разстоянието от Луната до Земята 233 280 мили на диаметъра на Луната 2160 мили – резултатът също е 108.

1-0-8, едно, нула и осем. 1 е слънчевата енергия, семето, потенциалът, Пуруша на санскрит; 8 – Пракрити, умствената енергия, двигателя, природата, проявата, а 0 е нищото или празнотата, Шуния на санскрит. Когато Пуруша и Пракрити се съединят, става творение – 8+1= 9, и ако вземете всички кратни числа на 9 – 9х2=18, 9х3=27, 9х4=36, 9х5=45, всяка сума, всички кратни на 9 са 9 и това никога не се променя. Каквато и двойнственост или разруха да има, творението го има, вселената я има, творението продължава. Но няма начало и няма край на творението. Било е, има го и ще бъде! И е точно 108. 1 е Пуруша и 8 е Пракрити, но ако разделим Пракрити от Пуруша, се получава празнота, шуния, не-присъственост, празнота, тишина или 0. И това е йога.

1+0+8=9 – Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества.

И още едно интересно видео: Числото 9 – Магическо

Числото 108 представлява процеса на йога, разделението на Пуруша от Пракрити чрез създаване на празнота, което се нарича самадхи или дхяна. Нищото е 0-та, когато умът стане тих и спокоен, няма мисли. Състоянието на шуния изгрява, когато умът е напълно празен от всякакво изживяване: съзнателно, подсъзнателно или несъзнателно. Шуния или празнотата, нищото, разделя Пуруша от Пракрити, самадхи разделя Пуруша от Пракрити, и в същото време в връзката между тях. И това е значението на 1-0-8.

Интересно видео за  Числото 9


Честотата на 108 е скрит импулс или ритъм, който е същността на живата математика на природата. Това е причината, поради която Ведите почитат това число, тъй като броеницата (мала) за отброяване на мантрите е със 108 мъниста. Най-почитаната от всички мантри е Гаятри Мантра, най-известната мантра за просветление, която винаги е изпълнявана 108 пъти и се състои от 24 срички! Какво друго въплъщава математически тези две числа 24 и 108 – именно редуцираната Фибоначи последователност. Така в известен смисъл, брамините звуково криптират това рядко свещено познание на вътрешните модели на Свещеното число 108 на Вселената в мантра за Трите свята на Вътрешното Слънце (Savitri). Ведите учат, че това знание е изписано върху Лъчите на Слънцето.
На картинката може да видите за какво съответства всяка сричка и към коя част на тялото се отнася.

 

 

А ето и малко интересни факти около числото 108.

1, 0, и 8 : 1 е за Бог или Висшата истина, О е за празнотата или пълнотата на духовната практика, 8 е безкрайността или вечността.

Слънце и Земя: Диаметърът на Слънцето се нанася 108 пъти към диаметъра на Земята. Разстоянието от Слънцето до Земята е 108 пъти диаметъра на Слънцето.

Луна и Земя: Средното разстояние от Луната до Земята е 108 пъти диаметъра на Луната.

Сребро и Луна: В астрологията, металът сребро представлява луната. Атомното тегло на среброто е 108.

Степените в математиката за 1, 2 и 3: 1 на степен 1 = 1, 2 на степен 2=4, 3 на степен 3=27. 1 X4X27= 108

Числото на Харшрад – 108 е число на Харшрад, което е цяло число, делящо се на сумата от неговите цифри. Харшрад на санскрит означава голяма радост.

Сърдечна чакра: чакрите са пресечните точки на енергийните канали и се казва че има 108 енергийни канала, които водят към сърдечната чакра. Един от тях е сушумна, който води към сахасрара, и това е пътят към себе-реализация.

Азбуката на санскрит: Има 54 букви в санскритската азбука, всяка от тях има и женски и мъжки род, Шива и Шакти, 54 х 2 е 108.

Упанишадите: Има 108 Упанишади – древни текстове, изпълнени с мъдростта на учителите от древността.

Мармас: това са енергийни точни из човешкото тяло, според Аюрведа има 108 такива точки.

Астрология: Има 12 съзвездия, 9 дъгообразни сегмента, наречени намшас или чандракалас. 9 х 12 е 108, Чандра е Луната, калас е разделението в цялостта.

Реката Ганга: Коритото на реката е 1080 000 км2

Дишане: В тантра се казва че човек диша приблизително около 21 600 пъти в денонощието. От които 10800 вдишвания и 10800 издишвания

Броениците могат да имат както 108 зърна, така и 9, 27, 36, 54 – кратни на 108.

Cтoyнxeндж e  108 фyтa в диaмeтъp.

Китай: Китайските будисти и Дао използват броеници с по 108 зърна, които се наричат су-чу и броеницата е разделена на 3 части от по 36 зърна. Китайската астрология казва че има 108 свещени звезди.

Танцът: Има 108 вида танца в индиийската традиция.

Първият човек в космоса: Първият полет на човек в космоса на 12.04.1961, Юри Гагарин, е продължил 108 минути.

 


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *