Съзнанието – Силата на подсъзнанието, Джон Кейхоу

2 349

Из „Силата на подсъзнанието“, Джон Кехоу
издателство Инфодар

СЪЗНАНИЕТО

Мислете така сякаш всяка ваша мисъл с огромни огнени букви е записана на небето и се вижда от всекиго- то си е така, Книга Мирдад

съзнаниеВъзприемайки своите мисли като реалност, съществуваща наред с това, което наричаме “материална действителност” вие се доближавате до разбирането на уникалната взаимозависимост на тези две явления.
Ние живеем едновременно в два свята, две реалности:вътрешната реалност на нашите мисли, чувства и възгледи и външна реалност, където съществуват хора, места, вещи и събития. Не ни е по силите да разделим тези Вътрешни и Външни светове и ние позволяваме на Външния свят да господства в нашия живот, определяйки на Вътрешния свят само ролята на “огледало”, отразяващо всичко, което се случва с нас. Нашият вътрешен свят е много чувствителен, и единствено реагирайки на въздействията отвън,ние нямаме възможност да осъзнаем каква сила притежаваме. По жестока ирония човек започва да променя реалността, в която съществува, именно в този ден, час и минута,когато престане непрекъснато да реагира на нея.
Вътрешното състояние – това е мощна сила, влиянието на която се усеща във всеки аспект на вашия живот. То, впрочем, главната и най-важна част на вашата същност, от него зависят вашите успехи и неудачи.
Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма- във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната природа. Обичайните човешки мисли приличат на искри от огън. Притежавайки същността и потенциала на пламъка, те обикновено бързо изчезват. Просъществували едва няколко секунди, те отлитат във висините и там мигновено изгарят.
Единичната мисъл не притежава голяма сила, но многократно повторена, тя може да бъде концентрирана и насочена, може да бъде увеличена нейната сила. Колкото по голямо е числото на повторенията, толкова по-голяма сила и способност към изразяване придобива мисълта.
Слабите и разделени мисли-
Са слаби и разделени сили.
Силните и концентрирани мисли
Са силни и концентрирани сили
За да разберете това , представете си увеличително стъкло, през което преминават слънчеви лъчи. Ако движите насам- натам, то енергията на слънчевите лъчи се разсейва и не се проявява. Но ако закрепите стъклото на определена височина, вие концентрирате същите тези слънчеви лъчи, и тази разсеяна светлина внезапно придобива сила, способна да предизвика запалване.
Същото се случва и с нашите мисли. Докато изучавате силите на мозъка вие ще се научите да развивате и концентрирате вашите мисли, усилвайки по този начин техния потенциал. На този етап на вас ви е нужно ясно да си изясните че мислите ви имат собствена сила. Вашите най-дълбоки убеждения, страхове, надежди, грижи, възгледи,желания и всяка ваша мисъл оказва влияние на вас самите, на околните и на света около вас.
Мнозина не обръщат внимание на своите мисли при събуждане, не забелязват как работи техния мозък, какво иска, от какво се бои, какво говори на себе си, а какво отмята като ненужно. Обикновено ние ядем, работим , общуваме, безпокоим се, надяваме се, строим планове, занимаваме се с любов, правим покупки, играем, отделяйки минимум време за това, как и какво мислим през това време.
Може би бихме се отнасяли с повече внимание към своите умствени процеси, ако зад всяка мисъл, в зависимост от характера, получавахме или плащахме по един долар. Отчитайки, че всеки ден в нашия мозък възникват хиляди мисли, това предложение изглежда доста примамливо. Представете си счетоводство, което води отчета за всяка една мисъл и отбелязва, коя от тях ви носи печалба, а коя- загуба. Всички биха започнали по най- внимателен начин да контролират или да насочват своите мисли, с въодушевление пораждайки носещи печалба и старателно избягвайки влечащите след себе си разходи.
Впрочем, именно това се случва с нас, само че в ролята на доларите е енергията- действа огромна отчетна система. Тя се нарича Вселена, и нито една мисъл не остава без внимание от нейна страна.
Вътрешния свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява в тази система и въздейства върху нея. Искате това или не, но размишлявайки, вие през цялото време създавате собствената си реалност.
Първата стъпка към началото на нов живот е удивително проста: трябва само да следите течението на мислите си и да ги насочвате по съответен начин.
Всеки човек сам твори живота си, затова погледнете критично на своя начин на живот. Вие твърдите че се стремите към финансово процъфтяване, обаче през цялото време се оплаквате от недостига на пари и скъпотията. Вие зацикляте върху това, което нямате, плашат ви пристигащите сметки, вие се тревожите и мъчително размишлявате как да се справите със ситуацията. Вие се стремите към финансова сигурност,но съзнанието ви е настроено за липса на пари и вие никога няма да ги получите.
Може би трябва да си намерите нова работа, нещо интересно и перспективно, където ще можете да реализирате своя творчески потенциал и освен това да печелите добре. Постоянно твърдейки че такава работа просто не съществува, че никога няма да намерите такава, вие наистина никога няма да сполучите.
Може би ви се иска да бъдете по-общителни, освободени, уверени в себе си, обаче при това постоянно мислите, колко сте неловки и не умеете да правите компания, отново и отново напомняйки на себе си за собствените си проблеми и недостатъци. В резултат едва ли ще станете такъв какъвто искате. Можете да искате да станете силни, но ако във вашето съзнание се е вкоренила слабост, вие само ще се утешавате с надеждата, че някога ще придобиете желаната сила.
С една дума, само със желание работата няма да стане. Да се надявате на това, че нещо ще се промени,няма смисъл. Не е достатъчно просто напрегнато да работите, дори и дванадесет- петнадесет часа в денонощие. За да мръднете от мястото си е нужно, – а това а е много сериозно условие- да промените начина си на мислене.
“На този, който има – ще му бъде дадено, а на този,който няма- ще му се отнеме.”
Евангелие на Лука 19:26

Когато за първи път прочетох това изречение, то ми се стори много несправедливо.Нима е правилно имащият да получи още повече, а нямащият да загуби и малкото, което има? На пръв поглед това изглежда абсолютно невярно: би било много по-справедливо, ако нямащият получи повече, но в Светото писание е казано друго. Библията гласи че така е устроена Вселената. След дълги размишления аз стигнах до извода, че това изречение е пълно с дълбок смисъл. Действително какво може да бъде по-справедливо, от това да се предостави на всеки човек свободата да избира собствените си мисли, от които да създава заобикалящата го действителност? В края на краищата всеки е свободен сам да определи качеството на собствения си живот.
Искате ли да промените обстоятелствата? За това развивайте у себе си необходимият тип съзнание. Преуспяващият човек винаги има съзнание настроено за успех.Обезпеченият човек изработва в себе си съзнание, настроено за богатство, неговите мисли са посветени на благосъстоянието, успеха и материалното благополучие. Това е неговият начин на мислене.
“Добре му е на него”- ще кажете вие.- Преуспявайки, му е лесно да мисли за успех; на богатия не му е трудно да размишлява за богатство,но при мен е различно. Аз съм неудачник; аз съм беден. Житейските обстоятелства ме теглят надолу.”
НЕ Е ВЯРНО! В основата си не е вярно! На вас ви пречат не житейските обстоятелства и не създалата се ситуация.. Единственото, което ви пречи и не ви дава да постигнете успех- това са вашите мисли. Малко усилия и практика и вие ще се научите да управлявате своите мисли и да изработвате желаният тип съзнание. Околната действителност ще може да се промени само след като вие си изработите новия тип съзнание, не по-рано. Новото съзнание трябва да върви напред.
Решили ли сте вече какво искате от живота? Здраве? Тогава развивайте съзнание за здраве. Власт? Развивайте съзнание за власт. Материално благополучие? Изработвайте съзнание насочено към това. Щастие? Развивайте съзнание за щастие. Работете за съзнание за духовност. Всичко съществува във вид на потенциална възможност. От вас се иска само да осигурите заряд от необходимата енергия и тогава вашата цел ще стане реалност.
Радостно е да узнаете, че независимо от житейските обстоятелства в миналото и настоящето, независимо от предишните неуспехи, вашият живот ще се измени, ако подхранвате с енергия своето съзнание! Тази удивителна възможност е дадена всекиму, и всеки от нас има право да се възползва от нея или да я изтърве. За това не е нужно да имате много пари или да притежавате някакви особени таланти. От вас се иска само решимост да употребите известно време и да приложите необходимите усилия за да развиете съответен тип съзнание. И толкова! Останалото ще стане автоматично.
Вашият мозък прилича на градина, за която можете да се грижите, а можете и да я занемарите. Вие сте градинарят и можете да развиете градината си или да я оставите да запустее. Но знайте: на вас ще ви се наложи да ядете плодовете или на труда си или на собственото си бездействие!
Именно мозъкът създава обкръжаваща ви действителност…

Вие можете да се съгласите или
Да не се съгласите с това.
Вие можете да осъзнаете това и да накарате
Своят мозък да работи за вас или
Да оставите всичко на самотек позволявайки на мозъка
Да работи така, че вас постоянно
Да ви преследват неудачи.
Но в действителността, в която

Вие живеете, винаги ще се създава

От вашия мозък.


2 коментара

  1. Zlatko каза:

    Zdraveite. Vsi4ko e mnogo interesno i polezno, no kak da razviq primerno suznanie na zdrave. Kogato si mislq postoqnno 4e sum zdrav i silen ili kogato izpolzvam misulta si- naso4vam q kum opredeleno deistvie, edin viq q proqvqvam w tazi realnost.

    1. Когато живеете съобразно законите на природата – здравословно и правилно 😉 Когато се грижите за това какво влиза в тялото ви, да се грижите за вътрешната и външната хигиена, за това какво давате като храна на сетивата си – ушите, очите и кожата, за това с какви хора сте се обградили и дали това, което правите е полезно и правилно и е в грижа за другите, а не обратното 🙂

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *