пътепис

Индия Пътуване из Южна Индия

Комбинацията садхана за Наваратри и пътуване до Индия не е добра. Всяка сутрин отиването в 6:30 ч. до студиото за мантрите и нещата, които трябваше да свърша преди да замина ме оставиха в положение, че един ден преди заминаване нямах куфар, нямах раница, нямах обувки за Индия. Последния ден трябваше да пазарувам. И вечерта преди полета до 2 ч. през нощта си събирах багажа.