Индия

Индия Пътуване из Южна Индия

Комбинацията садхана за Наваратри и пътуване до Индия не е добра. Всяка сутрин отиването в 6:30 ч. до студиото за мантрите и нещата, които трябваше да свърша преди да замина ме оставиха в положение, че един ден преди заминаване нямах куфар, нямах раница, нямах обувки за Индия. Последния ден трябваше да пазарувам. И вечерта преди полета до 2 ч. през нощта си събирах багажа.

Екадаши 11 лунен ден за пост

Екадаши е санскритската дума за „единадесет”. И обозначава 11-тия ден от едната половина на лунния календар. Има 2 части на лунния календар – светла половина и тъмна половина. За това и екадаши се появява 2 пъти в месеца. Това, което повечето хора знаят за Екадаши е, че е благоприятно да има въздържане от храна. В Индия обикновено хората са на пост в тези дни и с това е популярен този ден от лунния календар.