Текстове на мантри, които пеем в Йога студио 108

44 147

Шанти пат – Пътят на мира

ОМ Сахана Вавату Саханоу Бхунакту,
Саха Вийрям Карава Вахе
Теджа Свина Вадхи Тамасту, Маа Видвиша Вахе
ОМ Шанти, Шанти, Шанти-И, Хари-и-ОМ

чуйте мантрата тук 

превод: ”Нека учител и ученик имаме закрила.
Нека имаме подкрепа, нека имаме сила и кураж.
Нека бъдем мъдри,  нека мислите ни бъдат чисти, а всяко начинание успешно.
Ом Мир Мир Мир.”

 Мантра, която се пее в края на заниманията

Асато Ма Садгамая,
Тамасо Ма Джйотир Гамая,
Мритьор Ма Амритам Гамая,
Сарвешам Свастир Бхавату,
Сарвешам Шантир Бхавату,
Сарвешам Пурнам Бхавату,
Сарвешам Мангалам Бхавату
Лока Самаста, Сукхино Бхаванту
Ом Траямбакам Яджамахе,
Сугандхим Пуштивардханам
Урварукамива Банханан,
Мритьор Мокши Амамритат
ОМ Шанти, Шанти, Шанти-и, Хари-и-ОМ

чуйте мантрата тук 

превод: „От неистина води ни към истина, от тъмнина води ни към светлина, от невежество, води ни към знание. Нека всички същества живеят в щастие,  Нека всички същества живеят в мир,  Нека всички същества живеят в доброта, Нека всички достигнем единство, нека има щастие по целия свят. Приветстваме космичното съзнание, което е навсякъде и се грижи за всички нас, нека ни освободи от тъмнината на невежеството чрез знанието за нашата безсмъртна природа, така, както плодът щом узрее, естествено се откъсва от стъблото.“

Devi Mantra
ТВАМЕВА МАТА, ЧА ПИТА ТВАМЕВА
ТВАМЕВА БАНДУШ, ЧА САКХА ТВАМЕВА
ТВАМЕВА ВИДЯ, ДРАВИНАМ ТВАМЕВА
ТВАМЕВА САРВАМ, МАМА ДЕВА ДЕВА (3)

чуйте мантрата тук 

превод: „Ти си моята майка, ти си моят баща, ти си ми близък, то си приятел мой, ти си знанието и богатството, ти си всичко за мен О, Най-върховни. Каквото и да направя, то идва от силата на природата, Моето тяло, моите думи, моят ум, сетивата ми, интелекта, душата ми, всичко предлагам в краката на моя свещен Учител.
Каквото и да правя с тялото си, речта си, ума или което и да е сетиво от мен, или с ума и душата си, аз предлагам всичко на Теб.“

Swasthi prajabhya paripalayantham,
Nyayena margena maheem maheesha,
Gobrahmanebhyo shubhamasthu nithyam,
Loka samastha Sukhino bhavantu.

Нека има доброта навсякъде, нека всички живеем в справедливост, просперитет и спокоен живот.
Нека има доброта и щастие за всички същества.

Гаятри Мантра

ОМ Бхур Бхува Свуаха, Тат Савитур Вареням
Бхарго Девася Дхимахи, Дхийо Йонах Прачодаят

Пълния вариант

Ом Бху, Ом Бхуваха, Ом Суваха Ом Маха, Ом Джана, Ом Тапа, Ом Сатям
Ом Тат Савитур Варениям Бхарго Девасия Дхимахи Дхийо Йонах Прачодаят
Ом Апо Джьоти Расо Амритам Брахма Бхур Бхува Свуаха Ом

Чуйте мантрата тук Гаятри мантра

превод: „Медитираме върху това, което е безкрайно, тази светлина от мъдрост и истина, която е във всяка частичка на Вселената. Която е достойна за преклонение, която е въплъщение на знанието и светлината, тази светлина, която дарява с мъдрост и знание, блаженство, вечен живот, която е есенцията на всичко и води към просветление.“

Махамритунджая мантра (съкратено МММ)
Ом Траямбакам Яджамахе, Сугандхим Пуштивардханам
Урварукамива Банханан, Мритьор Мокши Амамритат
ОМ Шанти, Шанти, Шанти-и, Хари-и-ОМ

Чуйте мантрата Махамритунджая мантра

превод: „Възхваляваме космичното съзнание, което е навсякъде и се грижи за всички нас, нека ни освободи от тъмнината на невежеството чрез знанието за нашата безсмъртна природа, така, както плодът щом узрее, естествено се откъсва от стъблото.“

Вижте практиката Сурия Намаскар – Слънчевия поздрав

ОМ Митрая Намаха – Пранам асана
ОМ Равайе Намаха – Повдигане на ръцете
ОМ Сурияя Намаха – Навеждане на ръце към краката
ОМ Бханаве Намаха – Конник
ОМ Кагая Намаха – Планина
ОМ Пушне Намаха – Осем опорни точки
ОМ Хиранягарбхая Намаха – Кобра
ОМ Маричайе Намаха – Планина
ОМ Адитяя Намаха – Конник
ОМ Савитре Намаха – Ръце към краката
ОМ Аркая Намаха – Повдигане на ръцете
ОМ Бхаскарая Намаха – Пранам асана
.

Запис на 3 рунда Сурия намаскар

9 рунда Сурия намаскар с мантрите запис – 8 минути

10 рунда Сурия намаскар с мантри запис – 9 минути

12 рунда Сурия намаскар с мантри запис – 10:30 минути

12 рунда Сурия намаскар, малко по-динамични – 9 мин.

12 рунда Сурия намаскар – 3 бавни и 9 бързи

3 рунда Сурия и 3 рунда Чандра намаскар мантри – 10:42 мин.

9 рунда със Сурия мантрите – 9 мин. 

Записи на релаксация след Сурия намаскар

Кратка релаксация 8 мин.

По-дълга релаксация – 13 мин. 

Дурга мантри:

ДУРГА МАНТРИТЕ – 32 те имена на Дурга – подчертаните гласни са по-удължени

Ом, Дурга дургарти шамани Дурга падбиниварини
Дурга маччедини Дурга садхини Дурга нашини
Дурга тоддхарини Дурга нихантри Дурга мапаха
Дурга магянада Дурга детялока Даванала
Дургама Дургама лока Дурга матма сварупини
Дурга маргапрада Дурга мавидя Дурга машрита
Дурга магяна санстана Дурга мадхяна бхасини
Дурга моха Дурга мага Дурга мартха сварупини
Дурга масурасанхантри Дурга маюддха дхарини
Дурга манги Дурга мата Дургамя Дурга мешвари
Дурга бхима  Дурга бхама Дургабха Дурга дарини

Чуйте мантрата тук Дурга мантрите

Мула мантра за Сурия – Om hram hreem hroum sah suryaya namah

превод: „Дурга, Богинята, до която достигаме трудно, Дурга облекчава страданията ни, предпазва от неизбежни бедствия и беди, проправя път през трудностите, вдъхновява нашите духовни практики и разрушава невежеството. Дурга, тази, която издига и възвисява подтиснатите, разрушава и премахва препятствията по пътя, дарява мъдрост и изгаря крепостта на демоните.  Тя ни показва трудния път до светлината и въплъщението на Атма, дарява със знания и върховен подслон. Дурга господства над мъдростта, води ни по светлия път на медитацията, вдъхновява всички, по загадъчните пътища на изкусните знания от свещените книги. Дурга е тази, която унищожава демоните, владеейки мощни оръжия и армия от огромни войни, Тя е източникът на сътворението, Върховният владетел, достъпен само с усърдие и всеотдайност. Тя е страшна, но с благодат можеш да я достигнеш и склониш, Богинята, която със сиянието си може да превземе и най-непревземаемата крепост.“

Други мантри и химни, които пеем, името е линк и като кликнете върху него,
се отваря текста
:

Ганапати Стотрам и Шанти Пат – целия текст – превод на текста вижте тук 
чуйте началото на мантрите Ganapathi Stotram

Хануман Чалиса чуйте запис на Хануман Чалиса

Гаятри мантра за различните форми на енергия – Ганеша, Лакшми, Сурия и т.н.

Деви Апарада Кшамапана Стотрам – Na mantram no yantram….

Тантроктам Деви Суктам

Гуру Стотрам чуйте мантрата в изпълнение на Йога студио 108 тук

Гуру Падука Стотрам

Махишасурамардини Стотрам  Превод Махишасумардини стотрам на български

Saundarya Lahari пълния текст

Aditya Hridayam

Sri Lalita Pancharatnam чуйте и самия бхаджан тук Шри Лалита Панчаратнам

108 имена на Сурия