За дишането от „Науките на Първата Човешка Раса.“

620

Откъс от „Науките на Първата Човешка Раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия“

Николай Дойнов

Носът, както отбелязахме, е орган преди всичко на дишането, а дишането е най-важният процес в живота. Има ли дишане, има и живот. Ето защо най-важно е правилното функциониране на този процес, който трябва да се осъществява само през носа. От първата дълбока вдишка на детето, до последната въздишка на умирающия, животът преминава в един процес на непрекъснато дишане. От правилното дишане зависи и продължителността на живота, предпазването от болести, увеличаването на жизнените сили, способността за съпротива, самообладанието, проницателността на човешкия интелект, нравственият устой и удовлетворението от този живот. Небрежното и непълно дишане съкращава нашия живот, понижава жизнеността ни и предразполага към заболяване.

Човек при нормално състояние не се нуждае от особени наставления за дишането. Той е създаден да диша свободно и с пълни гърди, но това е деформирано от неестествения начин на живот, донесен от криворазбраната цивилизация. Неправилното дишане създава вдлъбнати и огънати плещи, а също и болестите на дихателните пътища и белите дробове. Ако пресен и чист въздух не се приема от белите дробове в достатъчно количество, то венозната кръв не може да бъде очистена и следователно не само тялото ще се лиши от храна, но и продуктите от разграждането се връщат в кръвоносната система и отравят целия организъм. От това става ясно, че ако човек не приема достатъчно количество чист въздух чрез белите си дробове, работата на кръвта не се осъществява пълноценно и с това идват и нарушенията на здравето.

Кръвта на тези, които дишат неправилно, е тъмносиня и значително се различава от ясночервената, нормална и богата с кислород артериална кръв. Това ясно е изразено върху самото бледо лице на такива хора. Пречистената артериална кръв съдържа 25% кислород, ето защо, за да имаме този процент, необходимо е в белите дробове да се вкарва достатъчно количество чист въздух.

Доброто и пълно дишане особено добре се отразява и на храносмилателната система, тъй като извлечените от храната вещества се свързват с кислорода от кръвта, от което произлиза горенето, а то дава жизненост и активност. Не стане ли това окисляване, хранителните вещества се натрупват като тлъстини в човешкия организъм. Дълбокото дишане предпазва човека от простуда, като създава в организма способност да се противопоставя на промените в температурата. При неправилното и плитко дишане само част от белодробните алвеоли изпълняват своята служба и с това работата на белите дробове е непълна и организмът страда. Човек може да се спаси само когато се върне в Природата и диша дълбоко и пълно чистия въздух. По-голямата част от простудите могат да се излекуват бързо с дълбоко дишане и диета.
При дълбоко и правилно дишане диафрагмата се съкращава и леко масажира черния дроб, стомаха и другите вътрешни органи. Този масаж възбужда тяхната дейност и поддържа нормалните им функции.

Ноздрите представляват два тесни, завити канала с влакна от косми, като филтри на преминаващия въздух. При вдишване разните примеси във въздуха се задържат от тези филтри, а при издишването се изтласкват навън. Освен това ноздрите затоплят студения въздух, преди той да влезе в белите дробове, което е от голямо и важно значение. Установено е, че вътрешността на носа е осеяна с нервни влакна, които, освен че осъществяват обонянието, но и приемат сили от Необятния Миров Силов Океан, който индусите наричат „ПРАНА“. Понятието Необятен Мирова Силов Океан се обособи през тридесетте години на нашия век. По това време бяха открити т.нар. елементарни частици, които изпълват пространството и носят със себе си огромна енергия, пътувайки със скорост от около двеста хиляда километра в секунда. Откъде идват те, за да пътуват с такава скорост и да носят такава енергия? Дотогава се приемаше, че енергия може да се получи само от разпадане на веществото. Приемаше се, че тези частици идват от Слънцето и от Небесните образувания – звездите. Учените изчислиха, че ако те идват от Слънцето, последното щеше да изразходва своето вещество, своята маса за три милиарда години. Ясно е, че това е съвършено неприемливо, защото само Земята е на пет милиарда години. Ако пък тези частици вземаха енергия от Небесните образувания, то те щяха да загинат за десет милиарда години; това също е неприемливо. Тогава геният на двадесети век – физикът и математикът Енрико Fерми, прие, че сме потопени в един Необятен Миров Силов Океан, откъдето всичко взема сила, за да се движи и живее. Оттам го вземат и елементарните частици. Той е навсякъде и във всичко, всичко е потопено в него. Индусите и древните мъдреци го знаеха и му дадоха името прана. Те знаеха също, че той е навсякъде и прониква във всичко. Тази необятна енергия е и във въздуха, откъдето най-лесно можем да я приемем и то с мозъчните структури, защото те са най-съвършеното вещество на Земята. Установено е, че колкото едно вещество е по-съвършено, толкова то е по-пълно и по-добре приема тази енергия. Това ни показват елементарните частици, които явно са някакво изключително съвършено вещество, за да приемат така добре и толкова много от тази Необятна Сила. Скоростта на движението определя и съвършенството на веществото. Въздухът, прекаран през носа със своите богати разклонения на нервни влакна, способни да приемат и най-фините дразнения на ароматите, ни дава възможност да приемаме най-добре тази необятна енергия прана.

Ако дишането става през устата, то по пътя на въздуха до белите дробове няма нищо, което да пречиства въздуха от праха и разните други примеси, поради което в белите дробове се вкарва непречистен и незатоплен въздух, което вредно. Друго последствие от дишането през устата е и това, че вследствие сравнителното бездействие на носната кухина, тя губи своята особена чувствителност, не се очиства добре от отложените и разграждащи се частици и с това човек се предразполага към заболяване. Ето защо вниманието ни към носа, към неговите функции и най-вече към дишането от духа на Живота и приемането на праната трябва да бъде повишено.

Източник Портал към съзнателен живот


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *