Остаряването – разсъждения по темата

667

Из „Книга за здравето“ на Петър Дънов

Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. След грехопадението човек е съкратил живота си. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Следователно, иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен: в храна, в облекло, в отношения.

Естествено ли е човек да остарява? Не е естествено. Човек остарява по единствената причина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си. Остаряването е патология, това са микроби, мислите за старостта. Когато се заразят от тези микроби, хората остаряват. Те са като термитите, изяждат всичко свещено в човека, като оставят само кости от него. Хората на чувствата остаряват по-бързо, отколкото хората на трезвата мисъл. Продължителността на живота зависи от правилните отношения, които човек има към Първата причина, към ближния си и към себе си.

Петър Дънов

Човек сам определя линията на живота си – дали ще бъде къса или дълга. Като изучавате закона на наследствеността, ще видите, че цели родове следват живота на късите линии, а други – живота на дългите линии. Деца, родени от родители, които произлизат от рода на дългите линии, ще живеят по-дълъг живот и обратно.

Засега на човека е определено да живее 120 години на Земята, съблече ли по-рано старата и нечиста дреха, казваме, че преждевременно е напуснал Земята. От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работа за вашето повдигане и за повдигането на цялото човечество.

Който мрази, става по-енергичен, по-смел, по-нахален, вследствие на което мускулите му се втвърдяват, лицето става грубо, сурово. Който обича, на вид е мек, слаб, но животът му се продължава, тялото му е пластично, мускулите гъвкави.

Когато Слънцето силно влияе върху един човек (значи добре е аспектирано в един хороскоп) тогава човек дълго живее. Щом мисля за себе си без любов, остарявам.

Щом мисля за животните, за къщата, за жена си без любов, остарявам. Щом мисля за детето си без любов – остарявам. Скърбите продължават живота. Без скърби и страдания човешкият живот би бил по-тежък и по-къс, отколкото е сега.

Колкото по-развито е човечеството в умствено отношение, толкова по-големи са страданията му. Който посреща страданието с радост, ще живее дълго.

Момък, който остане верен на любовта си, ще живее дълго. Човек, който не смесва храните, ще живее дълго. Ако знаете как да страдате, ще се подмладите. Понеже бягате от страданията и не ги оценявате, остарявате. Ако човек и радостта си не оценява, остарява.

Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате. Дължината на живота зависи от количеството въздух, което приемате в дробовете. Вън от това в природата има един ритъм, има един пулс, който поддържа живота. Това, гдето някой път сърцето не пулсира правилно, или пулсира много бавно, или много бързо, зависи от този общ космичен пулс.

Погрешките състаряват. Човек може да се състари от яденето, от много чувствувания, от тревожни мисли, от вкисната, гнила, престояла храна. Остаряването по отношение на тялото е остаряване, но по отношение на човешкия ум е подмладяване.

Старостта е закон на подмладяването.

Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго. Всеки, който мрази баща си, няма да живее дълго.

 • Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли вече в старостта.
 • За да не остарявате, не се дразнете.
 • Когато човек започне много да бъбри, остарява.
 • Недоволен ли е, целият свят му е крив, той много по-бързо остарява.
 • Хората остаряват от невежество и от безпокойствия.
 • Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.
 • Щом езикът побелява, ти остаряваш. Щом езикът почервенява, ти се подмладяваш. Белият език показва, че храносмилането не е правилно. След туй гледай да подобриш стомаха, за да се подобри езика ти.
 • Когато слънчевата, мозъчната и симпатичната система не функционира правилно, се образува черното под очите, или пък когато черният дроб е възбуден повече, отколкото трябва.

Черният дроб е едно предприятие в природата, гдето се образуват всички нисши чувства. Ония животински състояния, които животните имат, се дължат на черния дроб. Нашето неразположение се дължи на черния дроб. Той трябва да функционира правилно. Той има две функции, две служби. Той спомага за храносмилането и същевременно тия животински чувства се дължат на него. Той е близо, в съседство със стомашния мозък или до слънчевото сплитане.

Много често старите хора страдат от непречистена кръв и от това се образува кръвното налягане. Кръвното налягане е венозната кръв, която се събира във вените и кръвообращението не е правилно. И тези хора преждевременно остаряват. Колкото се може по-малко венозна кръв,колкото се може по-малко лоши мисли. Добрите мисли са артериалната кръв. Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От какво? Първо от много ядене. Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползувана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва да бъде доволен от яденето.

старост младост

Значи, доволството продължава живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство – ето две правила за продължаване на живота. Дотогава, докато те блазнят хубавите гозби, ти си в пътя на смъртта.

Две неща продължават живота: разумно хранене, т. е. спазване на известна диета, и нормални страдания. Като не преяжда и не си дояжда, човек пак продължава живота си.

 • Който яде, без да дъвче, съкращава живота си.
 • Който бързо яде, рано умира. Ще дъвчете добре от двете страни на зъбите – отдясно и отляво.
 • Когато си неразположен и болен, не яж.
 • Гневен ли си, не яж, почакай да утихне всичко в теб.
 • За да живеете по-дълъг живот, трябва да разбирате живота на растенията и да умеете да използувате нектара им.
 • Музиката, песните влияят добре върху психиката на човека.
 • Който иска да живее дълго време, той трябва да пее.
 • Любовта обновява живота на клетките. Подмладяването е вътрешен психически процес.В мозъка и в симпатичната нервна система има особени жлези, с които човек не знае още да манипулира. Съвременните учени не знаят още ролята на тези жлези.

Един ден, като научат ролята им, те ще могат да ги използуват съзнателно като средство за подмладяване. Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа. Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко отношение. Вие ядете хляб, без да мислите за отношението му към вашата воля; пиете вода, без да съзнавате отношението й към живота, както и към вашето сърце. Като пиете вода и се разхлаждате, кажете в себе си:

„Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.”

Ако произнасяте тези думи всеки ден, сърцето ви ще се обнови. Това е един от методите, с които си служи природата за подмладяване на човека и за повдигане на неговия дух. Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си – това е един метод за подмладяване. Не дръжте чуждите погрешки дълго време в себе си, понеже ще се заразите от същите погрешки.

Човек се подмладява, когато се усмихва. Който учи Божията истина, той не остарява. Ако можете да прочетете стария и новия завет 99 пъти, ще се подмладите. Много начини има за подмладяване. Стани рано сутрин, хвани долната, месестата част на ухото. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това.

обновление

Постът се употребява за обновяване на организма. Той е един метод за подмладяване. След поста, колкото се може по-дълго време употребявайте еднообразна храна, която изисква малко сила за храносмилането, за да не се възбужда във вас апетита, за да може да се развиват дробовете, та да можете да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега.

Искате ли да се подмладите, направете следния опит:
Ако сте човек на 50-60-годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с 5 години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст. В продължение на 5 години най-много човек може да се подмлади. За да постигне това, той трябва да пристъпи към следния опит:

Всяка вечер, като си ляга, да си каже, че на сутринта ще намери на главата си един чер косъм. На другата вечер да си каже пак същото. И наистина, всяка сутрин той ще намира по един почернял косъм.

Ден след ден космите му ще почерняват, докато една сутрин види, че цялата коса е станала черна. Това зависи от силата на мисълта му и от неговата вяра.

Любовта е, която поддържа живота.

Щом човек изгуби любовта, той вече постепенно умира.

Хората умират от безлюбие. Ако няма нито един да обича даден човек, той скоро умира.

Умирането не е нищо друго освен събличане на старата дреха и обличане в нова.

Невъзможно е човек да има вечно нова и здрава дреха, вечно чиста. Човек изгубили на половината от теглото си – умира. Щом се наруши равновесието между силите на сърцето и силите на ума, тогава идва смъртта. Смъртта е бирник, който услужва на кармичните духове. Тези духове са наречени още стражари. Те присъствуват при всеки умиращ и спорят за душата му.

За всеки човек е определено от какво ще умре и кога ще умре. Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взема със себе си, това е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака последното му издихание, за да вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила върху него, превръщала е нисшето във висше, организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка.

Из „Книга за здравето“ на Петър Дънов


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *