Петър Дънов за Радха

1 840

Петър Дънов за Радха:

„В една неделна беседа аз употребих думата „рада“, която на български се дава и като име на човек – Рада. Вие си служите с тази дума, без да знаете, какво тя означава всъщност. Тя е санскритска дума и се пише „радха“. Българите са взели тази дума, махнали са буквата h и са образували името „Рада“. Радха означава реалната любов, с която човек може да служи на Бога във въплътения живот. Или тя още означава онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния свят. Буквата а в тази дума означава активнoст, активно начало. Радха подразбира в санскритски език водителката на хорото, на онова хоро, което става според закона на Любовта. Всеки човек, който иска да служи на Бога според закона Любовта, трябва да съдържа принципа на Радха.“ На стр..228 : „И тъй Радха означава служене с любов. Само Любовта освобождава човека. Вършете всичко с Любов, без да считате, че правите нещо. ..

…Помнете следното правило: и най-малката работа, извършена с любов, дава свобода на човека. Това подразбира думата Radha. Това значи да реализираме нашия живот на земята в смисъл да го живеем в най-възвишените му проявления. Ние живеем човешкия живот по Божествено, а трябва да живеем Божествения живот по човешки…

…Аз желая всички ученици в школата да придобият вътрешна хармония в себе си, да придобият принципа на Radha. Който изявява този принцип правилно, той има в средата на челото си една светла звезда, която показва, че между Бога и този човек е създадена връзка. Питам: Де са вашите звезди сега? Кой от вас има такава звезда? Голяма е радостта на човека, който има такава звезда. Много хора са виждали светлина, но тази звезда те не са я виждали. Няма по-красиво нещо от това постоянно да виждате тази звезда, която да ви улеснява във всички ваши мъчнотии. Тази звезда може да се вижда така, както мъдреците-овчари видяха звездата, която ги заведе да се поклонят на Христа. Това беше Христовата звезда, която те видяха. Христос всякога виждаше тази звезда пред себе си. Затова именно наричат Христа „сутринната звезда или зорницата на живота“.

И тъй първо ще търсите своето място; второто, което трябва да придобиете, това е състоянието на Radha. За постигането на тези две неща се изисква усилена работа. Вие имате условия и материали, с които може да работите.“

Източник

http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=839


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *