йога и мениджмънт

Интервю със Свами Шивамурти – списание Мениджър, бр. 8, 2006

Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за вас – упражнения за гърба, за храносмилателната система, за успокояване и намаляване на стреса. Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не това, което искате, а това, което е добре за възпитаването на ума и емоциите. На третото ниво практикуващият живее в йога. Това се отразява на всички аспекти от живота му - часа на ставане и лягане, походката, думите, храната.