7-те нива на прогрес според йога – лекция

557

7 стъпки на прогрес според йога
Светла M. Благоева

Лекция, 25.03 неделя, от 10:30 до 12:00 ч.
Вход 5 лв.

Човекът е духовно същество, което изразява себе си и особеностите на съзнанието си чрез материята и проявата в материалния свят. Имаме мисли, чувства, емоции, които са плод на нашето съзнание и ум.  Съзнанието е нашето богатство и основна задача е да го съхраняваме, да го развиваме, да го обогатяваме и да използваме живота в материалното съществуване, за да израстваме като духовни същества, тъй като ние сме преди всичко и най-вече дух в тяло. Без духа, тялото просто престава да съществува.

Йога дава седем стъпки за прогрес:

1 ниво. Шодханам – Чистота, пречистване

2 ниво – Стериям, стабилност, неподвижност на тялото, асана

3 ниво – Дридхата, решителност, мудра, санкапла

4 ниво – Дхейрям, търпение, пратияхара и дхарана

5 ниво – Лагхаван, лекота на тялото и ума, пранаяма

6 ниво – Пратякшам, директно възприятие, дхияна

7 ниво – Нирлипта, разграничаване и непривързаност към бедите и нещастията в живота, самадхи